Акцизный налог: подборка ответов на ваши вопросы - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
Акцизный налог: подборка ответов на ваши вопросы
Акцизный налог: подборка ответов на ваши вопросы

Публикуется на языке оригинала

 

 

 

 

Договір про спільну діяльність

Реалізація пального відбувається згідно з договором про спільну діяльність без створення юридичної особи. Яка особа підлягає реєстрації як платник акцизного податку?

Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального визначено розділом II Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113 (далі — Порядок № 113).

Згідно з п. 5 цього Порядку ДФС веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників). Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення з реєстру платників здійснюються засобами СЕАРП і конт­ролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.

При цьому до реєстру платників, зокрема щодо договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, включаються такі ідентифікаційні дані:

  • назва договору;
  • найменування уповноваженої особи;
  • податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з п. 63.6 ст. 63 та п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс).

Слід зауважити, що реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального за формою № 1-АКП (далі — заява за формою № 1-АКП), затвердженою наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218 (далі — наказ № 218).

Якщо інформація про облікові дані неповна

Платник акцизного податку здійснює реалізацію пального через пункти продажу, не зазначені в заяві за формою № 1-АКП. Чи застосовуються до нього штрафні санкції?

Згідно з п. 6 Порядку № 113 реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви за формою № 1-АКП.

Інформація про всі введені в експлуатацію пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального надається у заяві за формою № 1-АКП в розрізі Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ). Щодо кожного пункту в заяві зазначаються код пункту реалізації пального (код згідно з ЄДРПОУ, якщо пункт є відокремленим підрозділом юридичної особи) або код за кодифікацією, прийнятою самою особою, назва, місцезнаходження та інші дані, встановлені формою заяви.

Отже, незважаючи на те що інформація про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти), в яких реалізується пальне (код, найменування, місцезнаходження та інші дані), відповідні коди адміністративно-територіальних одиниць згідно з КОАТУУ є довідковою, вона належить до облікових даних платника і є обов’язковою для заповнення заяви за формою № 1-АКП.

При цьому за невнесення платником акцизного податку змін до своїх облікових даних до нього може застосовуватися відповідальність, передбачена п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу.

Так, неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складення податкової звітності, згідно з вимогами, встановленими Податковим кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн (у разі неусунення порушень або за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — 340  грн), на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 грн (у разі неусунення порушень або за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — 1 020 грн).

Реалізація вермутів

Суб’єкт господарювання, що не є виробником первинного (змішаного) виноробства, отримує спирт для виробництва вермутів. У яких додатках до декларації акцизного податку (далі — декларація) відображається акцизний податок з реалізації вермутів?

Оскільки суб’єкт господарювання не є підприємством первинного виноробства, а належить до підприємств вторинного виноробства, то оподаткування акцизним податком вермуту має здійснюватися з урахуванням ст. 225 Податкового кодексу, якою встановлено загальний механізм сплати акцизного податку з алкогольних напоїв (крім виноматеріалів та вермутів, які виробляються підприємствами первинного виноробства та для яких ст. 229 цього Кодексу визначено інший механізм оподаткування).

Відповідно до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 (далі — Порядок № 14), суб’єкти господарювання, які отримують спирт етиловий неденатурований для переробки на алкогольні напої, відображають податкові зобов’язання з акцизного податку в додатку 3 до декларації, дані з якого переносяться до розділу А цієї декларації.

Передача підакцизних товарів за договором комісії

Чи вважається реалізацією підакцизних товарів (продукції) передача алкогольних напоїв за договором комісії від виробника таких напоїв (комітента) іншій особі (комісіонеру)?

Підпунктом 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу передбачено, що об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

При цьому згідно з пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу реалізація підакцизних товарів (продукції) — це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Отже, передача алкогольних напоїв за договором комісії, що передбачає відвантаження цих товарів згідно з договорами без передачі права власності, є реалізацією підакцизних товарів і, відповідно, такі операції оподатковуються акцизним податком.

Пальне, придбане раніше

Чи враховуються при поданні декларації обсяги пального, придбаного суб’єктом господарювання у періодах, що передують звітному періоду? Якщо так, то як їх правильно відобразити у декларації?

Пунктом 4 розділу III Порядку № 14 передбачено, що платник, визначений пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу (тобто особа, яка реалізує пальне), зобов’язаний подавати декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді.

Податкові зобов’язання з реалізації пального зазначаються платниками акцизного податку у розділі В декларації. При цьому об’єкт оподаткування виникає у випадку, визначеному пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу.

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у додатку 11 до декларації, який обов’язково заповнюється всіма платниками (юридичними та фізичними особами) акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування.

Пунктом 2 розділу V Порядку № 14 передбачено детальний опис заповнення граф додатка 11 до декларації.

Зокрема, у графі 3 «Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (в тис.  л), приведеного до t 15° C (акт інвентаризації 1)» зазначається обсяг залишків пального в тис.  л, приведеного до t 15° C, на початок звітного періоду за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з урахуванням обсягів залишків пального згідно з актом інвентаризації, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних.

Отже, обсяги пального, придбаного та нереалізованого у періодах, що передують звітному періоду (тобто залишки), відображаються у графі 3 додатка 11 до декларації.

Відображення реалізації алкоголю у період зміни ставок

Горілка, вироблена до зміни розміру ставок акцизного податку (до 01.03.2017 р.), реалізується в період дії нового розміру ставки. Як таку реалізацію відобразити у декларації?

У випадку реалізації виробником готової алкогольної продукції після зміни розміру ставок акцизного податку, залишків готової спиртовмісної продукції та продукції, виробленої із залишків спирту, спиртової суміші, які утворилися до зміни розміру ставок, акцизний податок обчислюється виходячи з обсягів реалізації такої продукції та ставок акцизного податку, чинних на момент реалізації незалежно від стану погашення податкового векселя (погашений чи непогашений).

З графи 1 по графу 7 та в графі 9 (додаток 3 до декларації) декларуватимуться обороти, які фактично відбулися у звітному періоді, з урахуванням чинних у цей період ставок акцизного податку. Сума акцизного податку, обчислена у зв’язку зі зміною ставок, зазначається у графі 12.

Обчислена сума акцизного податку до сплати (графа 16) переноситься до розділу А декларації.

Декларування за оновленою формою

Коли вперше потрібно подавати декларацію за оновленою формою?

Зміни до форми декларації акцизного податку, Порядку її заповнення та подання внесено наказом Мінфіну України від 24.04.2017 р. № 451 (далі — наказ № 451), який набрав чинності з 06.06.2017 р.

Податковим кодексом передбачено щомісячне декларування податкових зобов’язань з акцизного податку. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 14).

Однак відповідно до частини другої п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, оскільки наказ № 451 набрав чинності з 06.06.2017 р., то вперше декларацію за оновленою формою потрібно подавати за звітний період — липень 2017 р. не пізніше 21.08.2017 р.

Андрій Філозоп,

заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування акцизного податку

Управління адміністрування податків і контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України

Наталія Дубчак


Widget not in any sidebars

Источник: «Вісник.офіційно про податки»Бухгалтер 911не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Рассчитываем рентную плату за добычу полезных ископаемых и заполняем декларацию
views 25
Рассчитываем рентную плату за добычу полезных ископаемых и заполняем декларацию За что уплачивают ренту за добычу Законодатель достаточно сложно описывает объект обложения рентой: это объем товарной продукции горного предприятия — добытого полезно...
Приняты изменения в НКУ по евробляхам
views 40
Приняты изменения в НКУ по евробляхам Депутаты Верховной Рады на утреннем заседании 8 ноября приняли законы, вносящие изменения в ставки акцизного налога и другие изменения в НКУ. Принят Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс У...
Является ли операция заправки авто работника реализацией топлива?
views 32
Является ли операция заправки авто работника реализацией топлива? Работник раз в месяц для служебной поездки использует свой автомобиль. Для этих нужд либо мы заправляем автомобиль работника, либо он приносит чек с АЗС. Является ли такая операция р...
Одноразовое декларирование коснется всех граждан
views 49
Одноразовое декларирование коснется всех граждан Реализации Плана действий BEPS должно предшествовать добровольное декларирование активов - такое мнение высказала Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в ходе своего...
Исправление ошибок в годовой декларации
views 25
Исправление ошибок в годовой декларации Проводить корректировку начисленной платы за землю собственники земли и землепользователи должны не только в случае изменений в структуре их земельного фонда (об этом мы рассказали на с. 6 и 11), но и в свя...
Акцизный налог: подборка ответов на ваши вопросы обновлено: Август 10, 2017 автором: admin
Акцизный налог: подборка ответов на ваши вопросы

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!