Print Friendly and PDF
Бесплатное получение услуг: морока с неизвестными
Бесплатное получение услуг: морока с неизвестными

Публикуется на языке оригинала

Перевізник не вклався в договірні терміни перевезення вантажу. Замовник написав лист з попередженням про розірвання договору, якщо таке повториться, бо в самому договорі відповідальність сторін чітко прописана не була. Перевізник як компенсацію надав послугу перевезення безкоштовно. Які податкові наслідки будуть у покупця?

Якщо перевізник надав послугу перевезення безкоштовно (у кількості, приміром, 200 тонно-кілометрів чи 20 кілометрів тощо), то треба з’ясувати, чи отримав замовник дохід від таких послуг у розумінні бухгалтерського законодавства.

Дохід визнається у разі можливості достовірно його оцінити (в грошах) при збільшенні власного капіталу, якщо (див. п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»):

1) збільшується актив або
2) зменшується зобов’язання.

Як зазначено в п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. А зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Відверто кажучи, поняття сформульовані так недолуго, що руки опускаються.

Активи — ресурси. Тобто це якась річ? Щось матеріальне? Щоправда, в бухобліку ми маємо справу і з нематеріальними активами, які речами не є. Хоча такі активи мають бути ідентифіковані (див. п. 4 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»). Тож активи у нас є двох видів: матеріальні (речі) і нематеріальні. Отримуючи послуги безоплатно, підприємство не отримує ані першого, ані другого. Тому при безоплатному отриманні послуг актив не збільшується.

Але ми можемо розводити філософію й далі. Наприклад, безоплатно перевозили сировину для використання у виробництві продукції. Вартість перевезення включається до первісної вартості сировини (див. п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»). А через те що сировина — це актив, виходить, безоплатні послуги перевезення будуть також часткою активу, а отже, і самі вони актив. Щоправда, такий «актив» ми у принципі не можемо виокремити з-поміж інших активів. Відразу перериваємо подальше філософствування з цього питання, адже воно може тривати вічно. Спинимося (з огляду на здоровий глузд) на тому, що все-таки немає достатньо підстав вважати безоплатно отримані послуги активом.

Зобов’язання в нашій ситуації також не виникає, бо не виникає як такої заборгованості підприємства-замовника перед перевізником.

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:


Читайте также

Личная сдача — на мобильный телефон предприятия
views 16
Личная сдача — на мобильный телефон предприятия Директор оплачивал свои коммунальные платежи наличными через банковский терминал. Сдачу с этой операции он зачислил на пополнение счета корпоративного мобильного телефона. Что бухгалтеру с этим делать...
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания
views 17
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания Современного агрария трудно представить без сельскохозяйственной техники. Ведь ему нужно в сжатые сроки обработать землю, посеять семена, а потом ухаживать за посевами и в конце концов собрать ур...
Особенности проведения уценки ТМЦ
views 21
Особенности проведения уценки ТМЦ Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с запасами регулируется, в первую очередь, П(С)БУ-9. Его нормы применяются предприятиями, организациями и другими юридическими лицами (далее - предприятия) независим...
Нерезидент продает корпоративные права украинского предприятия резиденту: что в учете
views 29
Нерезидент продает корпоративные права украинского предприятия резиденту: что в учете На сегодняшний день учредителем нашего дочернего предприятия в Украине является резидент Дании (юрлицо) со 100% правами. Он намерен передать свои корпоративные пр...
Уценка запасов
views 31
Уценка запасов Уценка запасов — знакомая процедура для торговых предприятий, у которых всегда найдется залежавшийся, утративший свои первоначальные качества либо не пользующийся спросом товар. Иногда к уценке запасов прибегают и производственные пр...
Бесплатное получение услуг: морока с неизвестными обновлено: Март 6, 2018 автором: admin
Бесплатное получение услуг: морока с неизвестными
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей