Print Friendly and PDF
Брак на производстве
Брак на производстве

Публикуется на языке оригинала

За Академічним тлумачним словником, брак — це продукція або товар низької якості1. Причини браку можуть бути різними. Зокрема, брак може спричинятися самою технологією виробництва, тому його не можна уникнути. Або причиною браку можуть бути неправильні дії людей або зовнішні чинники. Розкажемо, як обліковувати брак у деяких випадках та які будуть податкові наслідки.

Класифікація браку

Нормативне визначення браку у виробництві слід дивитися у п. 14 П(С)БО 16 та в Iнструкції №291. Браком у виробництві вважаються продукція, напівфабрикати, деталі, вузли та роботи, що не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення (Iнструкція №291). Щодо браку при наданні послуг у нормативних документах нічого не говориться, але ми вважаємо, що на практиці він може мати місце, якщо в процесі надання послуг буде зіпсовано матеріали або клієнт відмовиться від оплати наданої йому послуги через її низьку якість. Тоді собівартість такої послуги слід вважати браком.

Також є рекомендації з обліку браку у Методрекомендаціях №3732. У п. 405 — 421 Методрекомендацій №373 містяться визначення різних видів браку та наведено докладніші рекомендації щодо його обліку, ніж у П(С)БО 16 та Iнструкції №291.

1 http://sum.in.ua/p/1/226/1.

2 Позаяк Методрекомендації №373 є документом з обмеженим доступом, зауважимо, що загалом буде достатньо норм П(С)БО та Iнструкції №291, а посилання на ці методрекомендації можна застосовувати довідково.

Відповідно до Iнструкції №291 брак продукції поділяється на зовнішній, який виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. Залежно від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

Технічно неминучий брак. Відповідно до п. 14 П(С)БО 16 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у складі інших прямих витрат включаються втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:


Читайте также

Восстановили пропавший документ: что в учете и отчетности?
views 10
Восстановили пропавший документ: что в учете и отчетности? Ситуация: «была проверка, по ее результатам налоговая сняла с расходов n-ную сумму, так как отсутствовал первичный документ — акт. На данный момент мы получили от контрагента дубликат пропа...
Запасы и их классификация
views 22
Запасы и их классификация Трудно себе представить предприятие, в деятельности которого в той или иной мере не были бы задействованы запасы. Они нужны для изготовления продукции, административных, сбытовых целей и пр. Что уж говорить о субъектах хоз...
Списываем кредиторскую задолженность: какие налоговые последствия
views 27
Списываем кредиторскую задолженность: какие налоговые последствия НДС Если плательщик НДС при приобретении товаров/услуг на основании полученной налоговой накладной, составленной в 01.07.2015, сформировал налоговый кредит, но такие товары/услуги н...
Личная сдача — на мобильный телефон предприятия
views 32
Личная сдача — на мобильный телефон предприятия Директор оплачивал свои коммунальные платежи наличными через банковский терминал. Сдачу с этой операции он зачислил на пополнение счета корпоративного мобильного телефона. Что бухгалтеру с этим делать...
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания
views 23
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания Современного агрария трудно представить без сельскохозяйственной техники. Ведь ему нужно в сжатые сроки обработать землю, посеять семена, а потом ухаживать за посевами и в конце концов собрать ур...
Брак на производстве обновлено: Май 30, 2018 автором: admin
Брак на производстве
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей