Print Friendly and PDF
Порядок ведения кассовой книги предприятием
Порядок ведения кассовой книги предприятием

Публикуется на языке оригинала

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Як правильно її вести – розповіли податківці

Хто повинен вести касову книгу

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів) – роз’яснює ДФС у Запорізькій області.

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.

Порядок ведення касової книги

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи).

Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою.

Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги – “Вкладні аркуші касової книги”, залишаються в касовій книзі.

Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги – “Звіт касира”, є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі.

Перші і другі примірники мають однакові номери.

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі.

За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися.

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Від редакції: Відповідальність за неведення касової книги

Наразі неведення касової книги або її ведення неналежним чином може призвести тільки до адміністративної відповідальності за відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності відповідно до ст. 164-2 КУпАП у розмірі від 8 до 15 н. м. д. г. (від 136 грн до 255 грн). У разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення буде застосовано штраф у розмірі від 10 до 20 н. м. д. г. (від 170 грн до 340 грн).

Нормами Указу № 436 не встановлено відповідного виду штрафу за таке порушення.

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

В кассовом чеке появится новый обязательный реквизит
views 122
В кассовом чеке появится новый обязательный реквизит Для приведения формы кассового чека в соответствие с нормами действующего законодательства предлагается дополнить его обязательные реквизиты кодом товарной подкатегории УКТ ВЭД, который будет ука...
Кассовые операции: подборка вопросов-ответов от налоговиков
views 225
Кассовые операции: подборка вопросов-ответов от налоговиков Публикуется на языке оригинала Про деякі питання щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час спілкування онлайн повідомили буковинцям фахівці фіскальної служби. Зокрема,...
Как передать право подписи кассовых документов
views 236
Как передать право подписи кассовых документов Публикуется на языке оригинала Щоб зайвий раз не відволікатися від важливіших справ, керівник і головний бухгалтер можуть доручити підписання касових документів своїм підлеглим. З’ясуємо, як правильно...
За отсутствие подписи на кассовых документах — пятикратный штраф
views 263
За отсутствие подписи на кассовых документах — пятикратный штраф Налоговики информируют, что на сегодняшний день участились случаи установления в ходе проверок нарушения требований действующего законодательства в части оформления соответствующих ка...
Можно ли наличные, полученные в банке на зарплату и не выданные на протяжении 3-х дней, выдать подотчетному лицу
views 173
Можно ли наличные, полученные в банке на зарплату и не выданные на протяжении 3-х дней, выдать подотчетному лицу Публикуется на языке оригинала Насамперед, бухгалтер має в цьому випадку додержуватись порядку ведення касових операцій, який прописан...
ГФС: порядок ведения кассовой книги предприятием
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей