Print Friendly and PDF
Порядок ведения кассовой книги предприятием
Порядок ведения кассовой книги предприятием

Публикуется на языке оригинала

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Як правильно її вести — розповіли податківці

Хто повинен вести касову книгу

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів) — роз’яснює ДФС у Запорізькій області.

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.

Порядок ведення касової книги

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи).

Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою.

Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги — «Вкладні аркуші касової книги», залишаються в касовій книзі.

Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги — «Звіт касира», є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі.

Перші і другі примірники мають однакові номери.

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі.

За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися.

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Від редакції: Відповідальність за неведення касової книги

Наразі неведення касової книги або її ведення неналежним чином може призвести тільки до адміністративної відповідальності за відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності відповідно до ст. 164-2 КУпАП у розмірі від 8 до 15 н. м. д. г. (від 136 грн до 255 грн). У разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення буде застосовано штраф у розмірі від 10 до 20 н. м. д. г. (від 170 грн до 340 грн).

Нормами Указу № 436 не встановлено відповідного виду штрафу за таке порушення.

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

ГФС напоминает об ответственности за своевременное оприходование наличных
views 46
ГФС напоминает об ответственности за своевременное оприходование наличных Государственная фискальная служба Украины обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования, осуществляющих наличные расчеты за реализованные товары (предоставленные у...
Положение о кассовых операциях: «революция» продолжается
views 67
Положение о кассовых операциях: «революция» продолжается Первый день лета ознаменовался неожиданным, как гром среди ясного неба, вступлением в силу Изменений в Положение о ведении кассовых операций в нацвалюте в Украине1. Настолько же неожиданным, ...
Использование КУРО: обходим штрафоопасные зоны
views 70
Использование КУРО: обходим штрафоопасные зоны С появлением нового Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине1 книга учета расчетных операций (далее — КУРО) перестала иметь хоть какое-то отношение к оприходованию наличнос...
Нарушение наличных ограничений — «обоюдоострый меч»?
views 72
Нарушение наличных ограничений — «обоюдоострый меч»? Ограничения, установленные для субъектов хозяйствования при расчетах наличными, опасны тем, что за их нарушение предусмот­рены нешуточные админштрафы. До 05.01.2018 г. (даты вступления в силу Пол...
НБУ установил переходный период использования кассовых документов по старым образцам до 30 июня
views 88
НБУ установил переходный период использования кассовых документов по старым образцам до 30 июня НБУ утвердил постановление от 24.05.2018 г. № 54 которым внесены изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине (утве...
ГФС: порядок ведения кассовой книги предприятием обновлено: Октябрь 12, 2017 автором: admin
ГФС: порядок ведения кассовой книги предприятием
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей