Print Friendly and PDF
Как предпринимателю оформить выдачу наличных своему работнику на командировку
Как предпринимателю оформить выдачу наличных своему работнику на командировку

Публикуется на языке оригинала

ДФС у Тернопільській області зазначила, що видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Водночас п. 4.2 глави 4 Положення №637 передбачено, що підприємці касової книги не ведуть.

Статтею 51 ЦКУ визначено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Згідно з частиною другою ст. 9 Закону про бухоблік первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Пунктом 3 Порядку №841, Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

Однак чинним законодавством чітко не визначено форми документів, які повинні складати фізичні особи – підприємці при видачі коштів на відрядження або під звіт.

Враховуючи викладене вище, фізичним особам – підприємцям при здійсненні видачі готівки на відрядження або під звіт рекомендовано оформляти первинні документи, дотримуючись вимог частини другої ст. 9 Закону.

ДФC у Тернопільській області

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

ГФС о погашении налогового долга в случае закрытия ФЛП
views 4
Погашение налогового долга в случае закрытия ФЛП ГУ ГФС в Одесской области на своем официальном сайте разъяснило особенности погашения задолженности по уплате налогов и сборов в случае закрытия ФЛП. Согласно р. XI Порядка учета плательщиков налого...
Если общесистемщик снялся с регистрации в 2017 году: ЕСВ-вопросы
views 19
Если общесистемщик снялся с регистрации в 2017 году: ЕСВ-вопросы Комментарий к письму ГФСУ от 08.12.2017 г. № 2887/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК Вывод документа Сумма ЕСВ за месяц, на который приходится дата «разрегистрации», не может быть ниже миним...
Как облагаются больничные предпринимателя
views 45
Как облагаются больничные предпринимателя ГФС в письме от 19.12.2017 г. № 3040/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК напомнила, что доход в виде пособия по временной нетрудоспособности, который выплачивается Фондом социального страхования Украины, не включается ...
Обязательно ли уплачивать авансовые взносы по НДФЛ ФЛП на общей системе налогообложения
views 51
Обязательно ли уплачивать авансовые взносы по НДФЛ ФЛП на общей системе налогообложения Физическое лицо — предприниматель на общей системе налогообложения заполняет и представляет приложение Ф2 «Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физ...
Сколько раз на календарный год можно менять систему налогообложения
views 67
Сколько раз на календарный год можно менять систему налогообложения Публикуется на языке оригинала Чи може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування підприємець, який на початок року був платником єдиного податку та перейшов н...
Как предпринимателю оформить выдачу наличных своему работнику на командировку

Подписаться на рассылку свежих новостей