Print Friendly and PDF
Можно ли наличные, полученные в банке на зарплату и не выданные на протяжении 3-х дней, выдать подотчетному лицу
Можно ли наличные, полученные в банке на зарплату и не выданные на протяжении 3-х дней, выдать подотчетному лицу

Публикуется на языке оригинала

Насамперед, бухгалтер має в цьому випадку додержуватись порядку ведення касових операцій, який прописаний Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637).

А отже після отримання готівки в банку необхідно своєчасно і в повному обсязі оприбуткувати її в касі підприємства.

Оприбуткування готівки — це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичного надходження в касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій (п. 1.2 Положення № 637).

Прийом готівкових коштів в касу підприємства проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток 2 до Положення № 637).

Нагадаємо, що підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, що належать до фонду оплати праці понад установлений йому ліміт каси протягом 3-х робочих днів з дня настання термінів цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (абз.2 п. 2.10 Положення № 637) .

Після виплати заробітної плати або після закінчення встановленого терміну виплат на суму фактично виданої заробітної плати за відомістю бухгалтерія підприємства виписує РКО, на підставі якого здійснюється запис у Касовій книзі.

Відповідно до п. 3.9 Положення № 637, після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою праці за відомостями, касир зобов’язаний:

  • в відомості напроти прізвищ осіб, яким виплата не була здійснена, поставити відбиток штампа або зробити запис «Депоновано»;
  • скласти реєстр депонованих сум;
  • в кінці відомості зазначити фактично виплачену суму і недоотриману суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити запис своїм підписом.
  • провести відповідний запис в Касовій книзі відповідно до виписаного бухгалтерією РКО на фактично видану суму за відомістю.

Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

Але, якщо кошти, що отримані на зарплату та депоновані, спрямовуються на видачу під звіт іншим працівникам підприємства, видатковий касовий ордер складається на зазначені цілі.

Зверніть увагу, що підставою для видачі готівки під звіт є наказ керівника по підприємству на відрядження або на виконання окремих виробничих (господарських) дій.

Водночас, ч. 2 ст. 1 Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12.06.1995 р. N 436/95 передбачає фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі витраченої готівки за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням.

 Але, штрафна санкція за порушення цієї норми не застосовується з 2015 року (див. листи НБУ від 01.03.2005 р № 11-111 / 680-1907, від 01.04.2005 р № 11-113 / 1077-3214), оскільки  Положення № 637 не містить вимоги щодо цільового використання готівкових коштів, отриманих підприємством зі свого банківського рахунку.

А отже відповідно до Цивільного кодексу України суб’єкти господарювання можуть вільно розпоряджатись власними коштами, що знаходяться на їх банківських рахунках і банки не мають права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта. Тому, отримані в банку за грошовим чеком на певні цілі власні грошові кошти (наприклад на відрядження працівників) за необхідності (у тому числі і при несподіваній зміні обставин), можуть бути спрямовані їх власниками на інші господарські витрати підприємства.

Тобто, якщо під час зміни призначення коштів, отриманих у банку, буде додержаний порядок оформлення касових операцій, то порушення касової дисципліни не буде.

Елена Ткаченко,

ведущий эксперт по налогообложению и бухучету компании “Smile бухгалтерия”.

Источник: Smile бухгалтерия

Подписаться на рассылку свежих новостей

Читайте также

ГФС: порядок ведения кассовой книги предприятием
views 48
Порядок ведения кассовой книги предприятием Публикуется на языке оригинала З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касо...
Наличные ограничения распространяются на операции с возвратной финпомощью
views 147
Наличные ограничения распространяются на операции с возвратной финпомощью Публикуется на языке оригинала ДФСУ розглянула питання щодо визначення розрахунком операцій з видачі готівкових коштів на виконання договору поворотної фінансової допомоги ...
Нацбанк заставит зачислять наличную гривну на спецсчет
views 106
Нацбанк заставит зачислять наличную гривну на спецсчет Национальный банк обеспокоен неконтролируемым потоком наличной гривны, которую принимают у украинцев финансовые компании и агенты банков. На сайте ведомства опубликован проект постановления, ко...
В кассовом чеке появится новый обязательный реквизит
views 122
В кассовом чеке появится новый обязательный реквизит Для приведения формы кассового чека в соответствие с нормами действующего законодательства предлагается дополнить его обязательные реквизиты кодом товарной подкатегории УКТ ВЭД, который будет ука...
Что делать, если наличные не помещаются в ящик РРО
views 119
Что делать, если наличные не помещаются в ящик РРО ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 03.07.2017 г. № 937/6/99-99-14-05-01-15/ІПК напоминает, что п. 13 ст. 3 Закона о РРО обязывают субъектов хозяйствования, осуществляющих расчетные опер...
Можно ли наличные, полученные в банке на зарплату и не выданные на протяжении 3-х дней, выдать подотчетному лицу
Метки:    

Подписаться на рассылку свежих новостей