Print Friendly and PDF
Нацбанк планирует изъять из обращения мелкие монеты
Нацбанк планирует изъять из обращения мелкие монеты

Публикуется на языке оригинала

Як повідомляють в НБУ, монети дрібних номіналів (1 – 5 коп.) майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги. Вони не повною мірою забезпечують функцію обігу, тобто фактично припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги. Водночас вартість виготовлення таких монет перевищує їх номінальну вартість.

Інші учасники готівкового обігу щорічно несуть витрати на оброблення, транспортування, зберігання цих монет. Разом із тим, монети дрібних номіналів майже не повертаються з обігу до банківської системи.

На сьогодні в обігу перебуває 12.9 млрд шт. монет, у тому числі номіналами 1 коп. – 2.4 млрд шт., 2 коп. – 1.4 млрд шт., 5 коп. – 1.9 млрд шт., 10 коп. – 3.8 млрд шт., 25 коп. – 1.7 млрд шт., 50 коп. – 1.2 млрд шт. та 1 грн. – 0.5 млрд. шт.

Основні споживачі монет − торговельна мережа, заклади громадського харчування, громадський транспорт, аптеки, відділення Укрпошти, організовані та неорганізовані ринки.

Міжнародний досвід (Австралія, Данія, Ізраїль, Канада, Нідерланди, Норвегія, Сінгапур, Угорщина, Чехія, Швейцарія, Швеція та ін.) свідчить, що проблеми в обігу дрібних номіналів зазвичай вирішуються двома шляхами:

  • перший – одномоментне вилучення з обігу монет дрібних номіналів (монети перестають бути засобом платежу, можливий великий резонанс від заходу, значна кількість монет надходить до центрального банку щоденно, постає проблема їх знищення);
  • другий – припинення карбування монет із поступовим виведенням їх з обігу (легкість у впровадженні, добровільна основа, процес вилучення довший, монети перебувають в обігу у якості засобу платежу, немає проблеми знищення).

Що пропонується?

Урахувавши світовий досвід, Національний банк України підготував проект Постанови “Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів”, яким передбачається:

1)  Припинення карбування монет номіналами 1, 2, 5 копійок (оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги) та монет номіналом 25 копійок (оскільки у разі відсутності монет номіналами 1, 2 та 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками).

Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу. Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів (додатковим випуском).

2)   Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок продовжуватимуть виконувати функцію засобу платежу (грошова одиниця України – гривня − і надалі дорівнюватиме 100 копійкам).

3)    Встановити такі правила заокруглення загальної (у чеку) суми покупки, у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця:

  • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
  • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

У разі наявності у покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.

4) Суб’єкти господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки із споживачами із застосуванням РРО під час проведення готівкових розрахунків, зазначатимуть у чеках загальні суми до заокруглення та після нього, зокрема, використовуючи механізм знижок/надбавок. Це не потребуватиме додаткових витрат на перепрограмування РРО.

5)    Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

6)    Населення і надалі зможе використовувати розмінні монети дрібних номіналів, а торговельна мережа – встановлювати маркетингові ціни, які закінчуються на 99 коп.

 Приклади заокруглення від НБУ

Якщо купувати лише одиницю товару, припустимо, ¼ частину хліба вартістю 3.14 грн, то покупка буде заокруглена до 3.10 грн у бік покупця.

Аналогічно 1 пляшка мінеральної води вартістю 8.14 грн буде заокруглена до 8.10 грн. в бік покупця, 1 літр молока вартістю 17.69 грн − до 17.70 грн в бік продавця, ½ батона вартістю 4.36 грн − до 4.40 грн в бік продавця, cірники (1 коробочка) вартістю 0.39 грн заокруглюється до 0.40 грн в бік продавця, 1 пачка кам’яної солі вартістю 6.59 грн заокруглюється до 6.60 грн в бік продавця.

Однак 1 пачка масла “Селянське” вартістю 32.30 грн не підлягає заокругленню.

Якщо купувати зазначені вище товари однією покупкою, то загальна вартість їх становитиме 72.61 грн і буде заокруглена в бік покупця до 72.60 грн.

 Вплив цього рішення

Запровадження правил заокруглення не матиме жодного впливу на інфляцію як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правила заокруглення всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

З огляду на це, прямого впливу на показники інфляції запропоноване рішення не спричинить. Це також підтверджує досвід таких країн як Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина та Чехія.

Попереднє опитування громадської думки, консультації з державними органами та діловою спільнотою, які здійснив регулятор напередодні, констатують готовність громадян та бізнесу до застосування подібних правил заокруглення.

Ураховуючи зазначене, Національний банк України виносить на громадське обговорення проект Постанови Правління Національного банку України “Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів”.

Усі пропозиції та зауваження до проекту приймаються до 18 грудня цього року на поштову або електронну адресу Національного банку України (Поштова адреса: 04070, м. Київ, площа Контрактова, буд. 2-А. Електронна адреса: 11emis@u0h0).

Опрацювавши відгуки та пропозиції, що надійшли від населення, торговельних закладів, банків, бізнесових кіл та державних установ, Національний банк України розгляне можливість застосування заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги).

 

Читайте также

Личные наличные: солянка вопросов предпринимателей
views 49
Личные наличные: солянка вопросов предпринимателей Автор : Савченко Елена, налоговый эксперт, buhgalter911@mail.ua Правильное оприходование наличных ФЛП, сдача выручки в банк и другие вопросы использования предпринимателями наличных средств постоя...
Порядок оприходования наличности в кассе предприятия: как правильно составить
views 157
Порядок оприходования наличности в кассе предприятия: как правильно составить 5 января 2018 года начало действовать новое Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное постановлением Правления НБУ от 29.12.2017...
Штраф за неоприходование наличности ФЛП в пятикратном размере — правомерно ли это?
views 87
Штраф за неоприходование наличности ФЛП в пятикратном размере За неоприходование (неполное и/или несвоевременное) оприходование в кассах наличности предусмотрен штраф в 5-кратном размере неоприходованной суммы (ч. 1 Указа Президента Украины «О прим...
Правительство отменило более трехсот регуляторных акта
views 75
Правительство отменило более трехсот регуляторных акта Публикуется на языке оригинала 18 грудня на засіданні уряду Кабмін скасував більше трьохсот регулятивних актів у сфері бізнесу, - повідомляє «РБК-Україна». «Ми пропонуємо скасувати кількома р...
Как повлияет на работу предприятий введение Нацбанком правил округления
views 120
Как повлияет на работу предприятий введение Нацбанком правил округления Монеты мелких номиналов (1–5 коп.) почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, они не в полной мере обеспечивают функцию обращения. В то ...
Нацбанк планирует изъять из обращения мелкие монеты

Подписаться на рассылку свежих новостей