Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога
Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 27.06.2018 р. № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда предприятие на 3 группе единого налога по ставке 3 % продает легковой автомобиль, который использовал в своей хозяйственной деятельности больше года и отвечает на возникающие в связи с этим у предприятия вопросы:

  • обязано ли предприятие перейти на общую систему налогообложения после реализации легкового автомобиля;
  • как квалифицируется указанная операция;
  • нужно ли вносить изменения в виды хозяйственной деятельности с указанием КВЭД 45.11 «торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами» в реестр плательщиков единого налога;
  • по какой ставке облагается полученный доход от реализации легкового автомобиля?

Когда продажа легкового автомобиля не является избранным видом деятельности, то такая единичная хозяйственная операция по продаже легкового автомобиля, учитываемого на балансе предприятия в составе основных средств и использовавшегося в хозяйственной деятельности не является основанием для перехода на общую систему налогообложения и не требует внесения соответствующих изменений в виды деятельности, указанные в реестре плательщиков единого налога.

Доход юридических лиц — плательщиков единого налога в соответствии с п. 292.2 НКУ от реализации основных средств, бывших в эксплуатации более 12 месяцев определяется как разница между суммой средств, полученной от его продажи, и его остаточной балансовой стоимостью на день продажи.

Налогообложение дохода от реализации основных средств (легкового автомобиля) осуществляется на общих основаниях по выбранной ставке плательщика единого налога — 3 %.

Доход от реализации основных средств учитывается в определении годового объема дохода, ограничение которого для плательщиков единого налога 3 группы юридических лиц согласно п. 3 п. 291.4 НКУ составляет 5 млн грн.

ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.06.2018 р. № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо продажу легкового автомобіля платником єдиного податку, надане Головним управлінням ДФС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 відсотки з основним видом діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). Товариство планує продати легковий автомобіль, який обліковується на балансі як основний засіб і використовується у господарській діяльності з 2013 року.

Товариство, посилаючись на пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298, запитує чи зобов’язане Товариство перейти на загальну систему оподаткування після реалізації легкового автомобіля, як кваліфікується зазначена операція, чи потрібно вносити зміни у види господарської діяльності із зазначенням КВЕД 45.11 «торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами» в реєстр платників єдиного податку та за якою ставкою оподатковується отриманий дохід від реалізації легкового автомобіля.

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим для платників єдиного податку, та реєструється в порядку, визначеному законодавством.

Обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначено п. 291.5 ст. 291 Кодексу. Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп суб’єкти господарювання, які здійснюють: виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів. У разі здійснення видів діяльності, які не зазначені в Реєстрі платників єдиного податку, суб’єкти господарювання зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (абз. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Поряд з цим, оскільки продаж легкового автомобіля, який обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарської діяльності, не є обраним видом діяльності, то така одинична господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування та не потребує внесення відповідних змін у види господарської діяльності, що зазначені в реєстрі платників єдиного податку.

Щодо оподаткування отриманого доходу від реалізації легкового автомобіля.

У відповідності до абз. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу передбачено, що при продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Залишкова балансова вартість визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 зі змінами та доповненнями.

Оподаткування доходу від реалізації основних засобів здійснюється на загальних підставах за обраною ставкою платника єдиного податку, тобто, 3 відсотки.

Стосовно розміру доходу від реалізації основного засобу Товариства, який буде враховано у визначенні річного обсягу доходу, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи — юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. гривень.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Читайте также

Нужны ли ФЛП единоналожнику документы на товар?
views 48
Нужны ли ФЛП единоналожнику документы на товар? Многие предприниматели и рады бы иметь документы на товар, но только не всегда их удается получить, так как неофициальный вариант работы пока еще, увы, популярен. Поэтому вопрос о том, насколько опасн...
Какие документы должен составлять единоналожник?
views 42
Какие документы должен составлять единоналожник? Сегодня мы поговорим о первичных документах, которые предприниматель должен (или не должен?) составлять в ходе ведения хоздеятельности. Вопросы такие возникают часто, а вразумительный ответ на них на...
Включать ли в доход единщика ссуду ОС
views 31
Включать ли в доход единщика ссуду ОС Предприятие спросило, облагается ли единым налогом операция по получению во временное безвозмездное пользование единщиком третьей группы основных средств от резидента налогоплательщика (физического лица) по дог...
Могут ли единщики 1-3 групп рассчитаться векселем
views 37
Могут ли единщики 1-3 групп рассчитаться векселем Налоговики против применения вексельной формы расчетов между плательщиками единого налога первой – третьей групп. Прежде всего из-за требования п. 291.6 НКУ, согласно которому единщики должны осущес...
Салон красоты на едином налоге
views 43
Салон красоты на едином налоге Сегодня мы поговорим о том, как правильно работать в салоне красоты, если вы — единоналожник группы 1 или 2: какие услуги можно предоставлять? Нужны ли «приходные» документы на сырье и материалы? Надо ли выписывать че...
Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога обновлено: Июль 7, 2018 автором: admin
Налоговые последствия продажи легкового автомобиль предприятием на 3 группе единого налога

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!