Print Friendly and PDF
Неприбыльная организация должна представлять отчетность даже при отсутствии деятельности
Неприбыльная организация должна представлять отчетность даже при отсутствии деятельности

ГУ ГФС в г. Киеве в ИНК от 13.03.2018 г. № 985/ІПК/26-15-12-03-11 разъясняет, что неприбыльные организации при наличии любых показателей, подлежащих декларированию (в том числе показателей, которые имеют нулевое значение или подлежат декларированию в составе финансовой отчетности, представляемой вместе с налоговой отчетностью), обязаны представлять в налоговый орган отчет по форме, утвержденной приказом Минфина от 17.06.2016 г. № 553, и соответствующую финансовую отчетность в установленные сроки.

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 13.03.2018 р. № 985/ІПК/26-15-12-03-11

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло звернення щодо неподання неприбутковою організацією Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації звітності та фінансової звітності у разі відсутності діяльності та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до положень пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації — це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Відповідно до п. 49.2 ст. 49 Кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та річну фінансову звітність.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469).

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (пп. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Згідно з інформаційними ресурсами ДФС України, Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві прийнято Рішення про присвоєння Громадській організації «ХХХ» ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу) від 27.06.2017 № 1726594601012.

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями разом зі Звітом обов’язково подається до контролюючих органів річна фінансова звітність, яка є додатком та невід’ємною частиною Звіту (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

У відповідних клітинках відомостей про одночасне подання до Звіту форм фінансової звітності передбачено проставляння позначки «+».

Таким чином, неприбуткові організації у разі наявності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом зі Звітом), зобов’язані подавати Звіт та форми фінансової звітності у строки, передбачені п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

Источник: Аверс-Бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Не вернул финансовую помощь — подай декларацию о доходах
views 60
Не вернул финансовую помощь - подай декларацию о доходах Согласно п.п. 14.1.257 НКУ возвратная финансовая помощь - это сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, не предусматривающему начисление процентов или предоставл...
В декларации по налогу на прибыль нельзя исправить суммы штрафов и пени
views 129
В декларации по налогу на прибыль нельзя исправить суммы штрафов и пени Офис крупных налогоплательщиков ГФС, в связи с многочисленными запросами плательщиков сообщает, что в соответствии с п. 50.1 НКУ в случае если в будущих налоговых периодах (с у...
Декларацию подавать не нужно, если продан один автомобиль или мотоцикл
views 102
Декларацию подавать не нужно, если продан один автомобиль или мотоцикл ГУ ГФС во Львовской области напоминает, что налогообложение доходов физических лиц регламентируется гл. IV НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI. В соответствии с п.п. 164.2.4 НКУ...
Отражение в декларации по НДС корректировки налоговых обязательств и налогового кредита на основании расчета корректировки
views 314
Отражение в декларации по НДС корректировки налоговых обязательств и налогового кредита на основании расчета корректировки Если после поставки товаров/услуг осуществляется любое изменение суммы компенсации их стоимости, включая следующий за поставк...
Пункты регистрации АЦСК ИСД ГФС будут дополнительно работать 31 марта
views 99
Пункты регистрации АЦСК ИСД ГФС будут дополнительно работать 31 марта В связи с приближением предельного срока для декларирования доходов лицами на которых распространяется действие Закона Украины от 14.10.2014 г. № 1700-VII «О предотвращении корру...
Неприбыльная организация должна представлять отчетность даже при отсутствии деятельности обновлено: Апрель 20, 2018 автором: admin
Неприбыльная организация должна представлять отчетность даже при отсутствии деятельности

Подписаться на рассылку свежих новостей