Print Friendly and PDF
О возврате на текущий счет средств со счета в системе электронного администрирования НДС
О возврате на текущий счет средств со счета в системе электронного администрирования НДС

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от ИНК ГФСУ от 23.05.2018 г. № 2294/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что если на дату подачи отчетности по НДС сумма средств на счете в СЭА НДС плательщика налога превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет, налогоплательщик вправе подать в контролирующий орган в составе такой налоговой отчетности заявление о перечислении таких средств на текущий счет плательщика, реквизиты которого указаны в заявлении, в сумме остатка средств, которая превышает сумму согласованных налоговых обязательств по НДС и  налогового долга по НДС.

Значение регистрационной суммы уменьшается путем уменьшения показателя общей суммы пополнения счета в СЭА НДС с текущего счета плательщика на сумму налога, которая согласно поданному заявлению подлежит перечислению на текущий счет налогоплательщика, на момент подачи заявления.

Перечисление средств на текущий счет плательщика возможно лишь в случае, если такое уменьшение общей суммы пополнения электронного счета не приведет к появлению отрицательного значения регистрационной суммы.

Таким образом, сумма средств, которые были возвращены из бюджета на счет плательщика в СЭА НДС, может быть перечислена на текущий его счет лишь при наличии достаточной регистрационной суммы.

В консультации обращается внимание, что понятия «средства, зачисленные на счет в СЭА НДС» и «регистрационная сумма» не являются тождественными.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.05.2018 р. № 2294/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.05.2018 р. № 2294/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку повернення коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі — СЕА ПДВ) на поточний рахунок платника, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Основні принципи функціонування СЕА ПДВ визначено статтею 2001 ПКУ.

Пунктом 2001.2 статті 2001 ПКУ встановлено, що платникам податку автоматично відкриваються рахунки в СЕА ПДВ.

Порядок обчислення суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума), визначено пунктом 2001.3 статті 2001 ПКУ.

Згідно з пунктом 2001.4 статті 2001 ПКУ на рахунок у СЕА ПДВ платника зараховуються кошти, зокрема, з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому пунктом 43.41 статті 43 ПКУ.

З рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань та суми податкового боргу з податку. При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у складених податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді (пункт 2001.5 статті 2001 ПКУ).

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 ПКУ за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 ПКУ.

Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення реєстраційної суми, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в СЕА ПДВ з поточного рахунку платника.

Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка не призведе до формування від’ємного значення реєстраційної суми.

Отже, сума коштів, що були повернуті з бюджету на рахунок платника у СЕА ПДВ, може бути перерахована на поточний рахунок такого платника лише у разі наявності достатньої реєстраційної суми. Водночас повідомляємо, що поняття «кошти, зараховані на рахунок у СЕА ПДВ» і «реєстраційна сума» не є тотожними.

Источник: Аверс-Бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Новый сервис в Электронном кабинете: узнай историю налоговой накладной
views 16
Новый сервис в Электронном кабинете: узнай историю налоговой накладной Последние два года плательщикам НДС было не до скуки, особенно тем, кому пришлось заполнять расчет корректировки (РК). Налоговики постоян­но держали их в напряжении, придумывая ...
Передаем товары для испытания: налоговые последствия
views 23
Передаем товары для испытания: налоговые последствия Письмо ГФС от 18.06.2018 г. № 2667/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Предприятие бесплатно передает товары для их испытания на оборудовании клиента. Такая операция будет объектом налогообложения НДС. Но ...
О налогообложении обеспечительного (гарантийного) платежа
views 19
О налогообложении обеспечительного (гарантийного) платежа ГФС в индивидуальной налоговой консультации от от 01.06.2018 г. № 2412/6/99-99-15-03-02-15 разъясняет, что если условиями дилерского соглашения предусмотрено, что обеспечительный (гарантийны...
28-29 июня и 1 июля налоговые накладные не будут регистрировать
views 28
28-29 июня и 1 июля налоговые накладные не будут регистрировать ГФС в связи с переносом рабочих дней в 2018 году информирует о работе ЕРНН в июне 2018 года: 23 июня (суббота) и 30 июня (суббота) 2018 года считаются операционными днями, в течение к...
Нестыковки номенклатуры в расходной и налоговой накладной
views 32
Нестыковки номенклатуры в расходной и налоговой накладной Поставщик, заполняя документы на отгрузку товара, в расходной накладной (РН) указал товар в одной строке (показал как одну товарную позицию), а в налоговой накладной (НН) — двумя строками. М...
О возврате на текущий счет средств со счета в системе электронного администрирования НДС обновлено: Июнь 1, 2018 автором: admin
О возврате на текущий счет средств со счета в системе электронного администрирования НДС
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей

Маєте питання щодо бухгалтерських продуктів, послуг та заходів на нашому сайті? Замовте зворотній дзвінок