Print Friendly and PDF
Обновлен Порядок отправки налоговых уведомлений-решений
Обновлен Порядок отправки налоговых уведомлений-решений

Публикуется на языке оригинала

Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків внесено наказом Мінфіну 21.07.2017  р. № 658 (зареєстрований в Мін’юсті 18.08.2017 р.).

Порядок складання контролюючими органами ППР

Уточнено, що контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, що передбачені ПКУ або іншим законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення.

Окрім того, зазначено, що податкове повідомлення-рішення за формами:

  • «Р»  — складається у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов’язань платника податків та за наслідками таких перевірок, передбачених ПКУ, штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов’язань(крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень);
  • «ПН — складається у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкових накладних, передбачених п. 201.1 ПКУта/або необхідності складання та реєстрації в ЄРПН ПН/РК до неї у випадках, передбачених ПКУ.

Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з питань державної митної справи складається контролюючим органом.

При складанні ППР йому присвоюється номер, який вноситься до реєстру та складається з:

  • порядкового номера у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, — перші 7цифр номера;
  • номера підрозділу, який склав ППР, — наступні 4 цифри номера;
  • номера контролюючого органу — наступні 4 цифри номера (додатково для податкового повідомлення-рішення за формою «Ф»).

До ППР додається розрахунок податкового зобов’язання (за наявності).

Порядок надіслання (вручення) контролюючим органом ППР платникам податків

Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав ППР відповідно до ПКУ, роздруковує його у двох примірниках (ППРза формою «Ф» — в одному примірнику) та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (виконуючому його обов’язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу.

При складанні у передбачених ПКУ випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог Законів «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим:

  • платнику податків (крім фізосіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ;
  • фізособі — якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ПКУ.

Дата надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення проставляється, зокрема, працівником структурного підрозділу або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов’язки, його заступником або уповноваженою особою) для виконання таких функцій, — у разі надіслання документа в електронній формі відповідно до п. 42.4 ПКУ (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника ППР, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення ППР форми «Ф» — до корінця податкового повідомлення-рішення).

Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку ППР, направленого засобами електронного зв’язку, вживатимуться заходи, передбачені п. 42.4 ПКУ.

Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

Уточнено, що ППР вважається відкликаним, якщо:

1) контролюючий орган скасовує раніше прийняте ППР;

2) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або  зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, що зазначені у раніше прийнятому ППР;

3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується ППР контролюючого органу;

4) рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, у тому числі за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

У випадках, визначених пунктами 2 і 4, ППР  вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства.

Окрім вищезазначених змін, у новій редакцій також викладено додатки 1-14 до Порядку.  Додатки 15, 16 після слів «зменшення (збільшення)» доповнено словами «суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення».

Наказ №658 набере чинності через 10 днів з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Администрирование налогов: изменения-2018
views 192
Администрирование налогов: изменения-2018 Публикуется на языке оригинала Встановлення і оприлюднення ставок на місцеві податки Раніше  ми вже розповідали про особливості встановлення цих ставок в 2018 році. За п. 3 розд. ІІ Закону №2245 у 2018...
ГФС внедряет новую ИТС «Электронный кабинет»
views 138
ГФС внедряет новую ИТС «Электронный кабинет» Публикуется на языке оригинала Відповідно до наказу Мінфіну від 14.07.2017 р. № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «...
ВР приняла новые критерии отбора крупных плательщиков
views 158
ВР приняла новые критерии отбора крупных плательщиков Верховная Рада Украины поддержала проект Закона № 6776-д, которым были обновлены критерии определения крупного налогоплательщика. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были инициированы О...
Куда уплачивать налоги и предоставлять отчетность при изменении местонахождения фирмы
views 199
Куда уплачивать налоги и предоставлять отчетность при изменении местонахождения фирмы Изменение юрлицом местонахождения — не такая и диковинка. Поэтому фискалы рассказали, куда нужно уплачивать налоги (прочие обязательные платежи) и предоставлять о...
Утвержден Реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год
views 326
Утвержден Реестр крупных налогоплательщиков на 2018 год Крупный налогоплательщик — юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последних 4 последовательн...
Обновлен Порядок отправки налоговых уведомлений-решений обновлено: Сентябрь 4, 2017 автором: admin
Обновлен Порядок отправки налоговых уведомлений-решений

Подписаться на рассылку свежих новостей