Print Friendly and PDF
Ограничение заключать договора – в уставе
Ограничение заключать договора – в уставе

Публикуется на языке оригинала

У статуті ТОВ прописано, що директор не має права підписувати договори на суму понад 300 тис. грн. Якими будуть наслідки, якщо договір підписано? Чи можна виправити ситуацію вже після підписання договору та його часткового виконання? Чи може такий договір бути визнаний недійсним та ким?

Законодавчі обмеження прав керівника

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦКУ, у статуті товариства зазначаються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно з ч. 3 ст. 92 ЦКУ «орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження».

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, як відомості про керівника юридичної особи, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону про держреєстрацію).

Статтями 45 — 46 законопроекту про ТОВ та ТДВ (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093) запроваджуються такі поняття, як значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість. Порядок надання згоди на вчинення таких правочинів (і не тільки керівником) мають бути передбачені статутом, крім випадків, передбачених цим Законом. Наслідки недотримання встановленого порядку надання згоди визначені у ст. 47 Закону про ТОВ та ТДВ — такий правочин створює, змінює, припиняє цивільні права й обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. До відносин щодо схвалення значного правочину також застосовуються правила абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦКУ.

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:


Читайте также

Продажа арестованного имущества через электронные торги
views 35
Продажа арестованного имущества через электронные торги В ИНК от 07.05.2018 г. № 2035/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС, рассматривая вопрос относительно обложения НДС операций по принудительной продаже арестованного имущества путем проведения электронны...
Товарный кредит
views 33
Товарный кредит С целью увеличения объемов продаж товаров, повышения конкурентоспособности, расширения рынка сбыта некоторые субъекты хозяйствования используют такой механизм продаж, как товарный кредит. Этот механизм предусматривает реализацию тов...
Опубликован Закон об антикоррупционном суде
views 29
Опубликован Закон об антикоррупционном суде Закон «О Высшем антикоррупционном суде» официально опубликован в «Голосе Украины» от 13 июня 2018 года и вступит в силу завтра - 14 июня, кроме пп. 3 п. 2 раздела VI (относительно изменений в УПК), которы...
Выкуп и продажа доли собственных корпоративных прав: налоговый и бухгалтерский учет
views 46
Выкуп и продажа доли собственных корпоративных прав: налоговый и бухгалтерский учет Общество с ограниченной ответственностью имеет четырех участников. Трое из них решили выйти из числа учредителей — продать собственные корпоративные права предприят...
Право постоянного пользования землей
views 59
Право постоянного пользования землей Право постоянного пользования земельным участком - это право владения и пользования земельным участком, находящимся в государственной или коммунальной собственности, без установления срока. Согласно ст. 92 ЗКУ ...
Ограничение заключать договора – в уставе обновлено: Март 13, 2018 автором: admin
Ограничение заключать договора – в уставе

Подписаться на рассылку свежих новостей