Print Friendly and PDF
Ограничение заключать договора – в уставе
Ограничение заключать договора – в уставе

Публикуется на языке оригинала

У статуті ТОВ прописано, що директор не має права підписувати договори на суму понад 300 тис. грн. Якими будуть наслідки, якщо договір підписано? Чи можна виправити ситуацію вже після підписання договору та його часткового виконання? Чи може такий договір бути визнаний недійсним та ким?

Законодавчі обмеження прав керівника

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦКУ, у статуті товариства зазначаються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно з ч. 3 ст. 92 ЦКУ «орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження».

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, як відомості про керівника юридичної особи, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону про держреєстрацію).

Статтями 45 — 46 законопроекту про ТОВ та ТДВ (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093) запроваджуються такі поняття, як значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість. Порядок надання згоди на вчинення таких правочинів (і не тільки керівником) мають бути передбачені статутом, крім випадків, передбачених цим Законом. Наслідки недотримання встановленого порядку надання згоди визначені у ст. 47 Закону про ТОВ та ТДВ — такий правочин створює, змінює, припиняє цивільні права й обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. До відносин щодо схвалення значного правочину також застосовуються правила абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦКУ.

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:

Читайте также

Зачет встречных однородных требований: НДС-аспекты
views 9
Зачет встречных однородных требований: НДС-аспекты О юридических и налогово-учетных аспектах зачета однородных встречных требований мы рассказывали в газете № 48/2018 и № 49/2018 соответственно. Что же нужно учитывать плательщикам НДС при проведени...
Можно ли увеличить уставный капитал путем зачета требования относительно возврата финпомощи учредителю
views 23
Можно ли увеличить уставный капитал путем зачета требования относительно возврата финпомощи учредителю Можно ли увеличить уставный капитал ООО путем взаимозачета требований учредителя (физлица) относительно возврата возвратной финансовой помощи? Ес...
Сколько времени есть у ООО и ОДО чтобы привести свои уставы в соответствие с новым Законом
views 27
Сколько времени есть у ООО и ОДО чтобы привести свои уставы в соответствие с новым Законом Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.02.2018 г. № 2275-VIII (далее - Закон) вступит в силу через три месяца со...
Как предприятию «разжиться» новым кодом по КВЭД?
views 34
Как предприятию «разжиться» новым кодом по КВЭД? Автор : Беляева Елена, налоговый эксперт, buhgalter911@mail.ua В нынешних условиях предприятия нередко сталкиваются с необходимостью пересмотреть «вектор» развития своего бизнеса. Прежние виды деяте...
Страхование гражданской ответственности учетные последствия
views 37
Страхование гражданской ответственности учетные последствия Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — обязательный вид страхования. Особенности срока действия договора, в частности, при изменении владельца авто, влия...
Ограничение заключать договора – в уставе

Подписаться на рассылку свежих новостей