Print Friendly and PDF

Основное за прошедшую неделю (16-22.01.2017)

Публикуется на языке оригинала

Государственная социальная помощь семьям с детьми в 2017 году

Законом Украины «О Государственном бюджете на 2017 год» установлены следующие социальные стандарты. В 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет составлять: с 1 января 2017 года – 1544 гривен, с 1 мая – 1624 гривны, с 1 декабря – 1700 гривен.

Прожиточный минимум  для основных социальных и демографических групп населения:

 • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 – 1355 гривен, с 1 мая – 1426 гривен, с 1 декабря – 1492 гривен;
 • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 – 1689 гривен, с 1 мая – 1777 гривна, с 1 декабря – 1860 гривен;
 • трудоспособных лиц: с 1 января 2017 года – 1600 гривен, с 1 мая – 1684 гривен, с 1 декабря – 1762 гривны;
 • лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2017 года – 1247 гривен, с 1 мая – 1312 гривен, с 1 декабря – 1 373 гривен.

Минимальная заработная плата в 2017 году составит 3200 грн в месяц.

Детальнее о размере помощи:

 • по беременности и родам
 • при рождении ребенка
 • на детей, над которыми установлены опека и попечительство
 • одиноким матерям
 • малообеспеченным семьям

Prostopravo, Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

 

У НАЗК схвалили Порядки проведення перевірки декларацій та моніторингу способу життя

Під час засідання Національного агентства з питань запобігання корупції схвалили нову редакцію проектів Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, доопрацьованих з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України, експертів та громадськості. Рішення прийнято одноголосно.

Зокрема, у Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, враховано зауваження Міністерства юстиції України в частині визначення термінів проведення перевірки, про колегіальний розгляд та прийняття рішень членами Національного агентства щодо протоколів про адміністративні правопорушення, матеріалів повної перевірки про встановлені порушення, приписів та передачу їх до відповідних державних органів тощо.

Також Порядком визначено черговість проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктів декларування.
В Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування враховано зауваження Міністерства юстиції України щодо: визначення строків здійснення моніторингу; про колегіальний розгляд та прийняття рішень членами Національного агентства щодо виявлених порушень за результатами Моніторингу та передачу матеріалів до відповідних державних органів; обмежень надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя суб’єкта декларування; необхідних термінів тощо.

nazk.gov.ua

Застосування змін у законодавстві у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати

Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах наданих повноважень надає роз’яснення щодо застосування змін у законодавстві у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 1774) вдосконалено законодавство у сфері підвищення мінімальної заробітної плати шляхом внесення змін до законодавчих актів, в частині приведення поняття «мінімальна заробітна плата», умов її визначення та порядку встановлення. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII з 1 січня 2017 року затверджено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1 600 грн., мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 грн., у погодинному розмірі – 19,34 грн.

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (стаття 95 КЗпП України). Статтею 3/1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР встановлено законодавчі гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати в місячному розмірі – 3 200 грн.

Читати далі

Бухгалтер.com.ua

 

Який валютний курс використовувати для правильного формування собівартості імпортованих товарів

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 06.01.2017 р. № 395/10/26-15-14-06-04 повідомило: для правильного формування собівартості імпортованих товарів слід користуватися курсом НБУ, установленим на дату розмитнення та зазначеним у митній декларації під час випуску таких товарів у вільний обіг. За словами податківців, саме це випливає з положень п. 44.1 ПКУ та п. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Від редакції!

Ми ж вважаємо такий висновок абсурдним. Адже йдеться саме про вартість товару за ЗЕД-договором, а не про визначену митницею митну вартість такого товару. А тому важливо чітко розмежовувати формування митної вартості (яка складається з визначених Митним кодексом України (далі — МКУ) витрат) і формування первісної вартості товарів (відповідно до П(С)БО 7). Адже митна вартість визначається лише для митних цілей.

Окрім того, митна декларація не є підставою для оприбуткування імпортних товарів. За своєю суттю, митна декларація — це заява встановленої форми, у якій особа зазначає митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, і передбачені законодавством відомості про товари, умови та способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури (ч. 20 п. 1 ст. 4 МКУ).

До того ж митна декларація є лише документом, який підтверджує витрати на сплату ПДВ, акцизного податку, мита, інших митних платежів. На цьому наголошує й Мінфін України в листі від 23.01.2013 р. № 31-08410-07-16/2073.

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

ФОП проасфальтував під’їзні шляхи: чи зменшать такі витрати оподатковуваний дохід

ДФСУ в листі від 05.01.2017 р. № 132/Х/99-99-13-01-02-14 повідомила: до складу витрат фізособи-підприємця включаються лише ті витрати, які пов’язані з веденням його господарської діяльності (п. 177.2 ПКУ), і, відповідно, ПДВ із зазначених витрат — до складу податкового кредиту.

Беручи це до уваги, витрати фізособи-підприємця, пов’язані з асфальтуванням дорожнього покриття під’їзних шляхів, не належать до господарської діяльності в розумінні пп. 14.1.36 ПКУ, і тому не можуть бути віднесені до складу витрат такої фізичної особи — підприємця з метою зменшення оподатковуваного доходу.

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Які джерела інформації слід використовувати для цілей трансфертного ціноутворення

ДФСУ в листі від 16.01.2017 р. № 517/Г/99-99-12-03-07-14 повідомляє: згідно з положеннями ст. 39 ПКУ, контролюючі органи не визначають на запити платників податків переліки джерел інформації, які мають використовуватися ними для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Такі обставини можуть бути з’ясовані контролюючими органами лише під час здійснення заходів податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

Керуючись пп. 39.5.3.1 ПКУ, платник податків і контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що надають можливість зіставити комерційні й фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 ПКУ, зокрема:

 • інформацію про зіставні контрольовані операції платника податку, а також інформацію про зіставні операції його контрагента — сторони контрольованої операції з непов’язаними особами;
 • будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції й осіб;
 • інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків із дотриманням вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції й осіб за умови, ящо платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу;
 • інформацію, отриману контролюючим органом у межах укладених Україною міжнародних угод.

ПКУ не встановлено й окремого порядку для використання платниками податків статистичних даних Національного банку України щодо відсоткових ставок за кредитними коштами при аналізі відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Водночас пп. 39.5.3 ПКУ встановлено, що контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що й платник податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації надають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних і фінансових умов операцій. При цьому для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема, інформацію, доступ до якої наявний лише в органів державної влади).

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

ДФС щодо подання сільгоспвиробниками декларації з податку на прибуток

ДФСУ в листі від 05.01.2017 р. № 80/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє: виробники сільгосппродукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які застосовують річний звітний (податковий) період, що починається з 1 липня поточного звітного року та закінчується 30 червня наступного звітного року, мають подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємства протягом 60-ти календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) періоду.

Водночас із метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні декларації в полі 9 «Особливі відмітки» проставляється позначка щодо належності його до такої категорії.

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Платят ли АЗС с 01.01.2017 г. акцизный налог с розничной торговли по продаже топлива

С 1 января 2017 года операции по реализации (физического отпуска субъектами хозяйствования) с автозаправочной станции и/или автомобильной газозаправочной станции горючего не являются объектом обложения акцизным налогом по розничной продаже подакцизных товаров.

Ответ приведен в Базе знаний ЗIР”, подкатегория 116.06.

Аверс-Бухгалтерия

 

Тестову роботу порталу Є-Data подовжено до кінця II кварталу 2017 року

На офіційній сторінці порталу Є-Data у мережі «Фейсбук» повідомляється:

Тестова експлуатація порталу Є-Data триває. Її подовжено до кінця II кварталу 2017 року, тобто до 01.07.2017 р. (наказ Мінфіну від 03.0.2017 р. № 1).

Цей факт жодним чином не впливає на встановлені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» строки оприлюднення звітності, які становлять 35 днів після закінчення відповідного звітного періоду.

Протягом тестової експлуатації порталу до розпорядників не застосовуються санкції за порушення строків оприлюднення.

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

ДФС про податкові «канікули» для платників податку на прибуток

ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Законом №1797-VIII з 01.01.2017 р. внесені зміни до підрозділу 4 розділу XX ПКУ, а саме: підрозділ доповнено новим пунктом 44, яким передбачено надання податкових «канікул» для платників податку на прибуток.

Так, на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період, не перевищує 3 млн грн та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом (з 2017 року – 6400 грн).

Окрім того, вони повинні відповідати одному із таких критеріїв:

 • утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
 • діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;
 • які були зареєстровані платниками єдиного податку до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн грн та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують нульову ставку податку на прибуток, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18%.

Слід зазначити, що скористатися такими канікулами не зможуть суб’єкти господарювання, які:

1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

 • діяльність у сфері розваг, визначену у пп. 14.1.46 ПКУ;
 • виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;
 • виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;
 • видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 • фінансову та страхову діяльність (гр.64 – гр.66 Секції K КВЕД ДК 009: 2010);
 • діяльність з обміну валют;
 • видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;
 • операції з нерухомим майном (гр.68 КВЕД ДК 009: 2010);
 • поштову та кур’єрську діяльність (гр.53 КВЕД ДК 009: 2010);
 • діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону «Про телебачення і радіомовлення»;
 • охоронну діяльність;
 • ЗЕД (крім діяльності у сфері інформатизації);
 • виробництво продукції на давальницькій сировині;
 • оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
 • діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;
 • діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр.69 КВЕД ДК 009: 2010);
 • діяльність у сфері інжинірингу (гр.71 КВЕД ДК 009: 2010).

 Звертаємо увагу!

Платники податку, зазначені у підпунктах «а», «б», «в» цього пункту ПКУ, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку у порядку, встановленому п. 57.11  ПКУ, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Порядок погашення податкового боргу: зміни-2017

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби зазначає, що з 1 січня 2017 року набрали чинності Закони України, які вносять зміни до ПКУ — Закони №№ 1774-VIII, 1791-VIII, 1795-VIII, 1797-VIII. Відповідно до змін:

 • збільшено суму податкового боргу менше якої право податкової застави не застосовується. Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 89.2 ПКУ);
 • змінено норму щодо стягнення коштів з рахунків платників податків. У разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, стягнення коштів з такого платника здійснюєтьсяза умови якщо:

податковий борг перевищує 5 млн грн, та

не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та

відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань (п. 95.5 ПКУ).

 • змінено порядок розстрочки грошових зобов’язань (податкового боргу).Якщо сума грошового зобов’язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 млн грн і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умови передачі та перебування у податковій заставі майна платника податківбалансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму грошового зобов’язання (п. 100.11 ПКУ).

Я – Бухгалтер

Мінфін бажає змінити Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

З цією метою розроблено відповідний проект урядової постанови. Ознайомитися з ним можна тут.

Основна новація – Реєстр матиме 30 граф. У ньому можна буте легко прослідкувати хто подав заяву, коли її задовольнили, як було перераховано гроші, коли це відобразилося у декларації і які наслідки перевірки (якщо вона була).

На підставі інформації ДФС та Казначейства Міністерство фінансів на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює Реєстр, крім реквізитів поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування.

Я – бухгалтер

Посадові оклади держслужбовців із 2017 року

Уряд постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15 затвердив:

 • схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;
 • розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
 • перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці;
 • Умови оплати праці працівників патронатних служб у державних органах;
 • Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;
 • Порядок преміювання державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А»;
 • Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

Зокрема, схема посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році виглядає таким чином

Інтерактивна бухгалтерія –  не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Подписаться на рассылку свежих новостей

Читайте также

Как покупателю узнать о факте регистрации поставщиком НН в ЕРНН
views 5
Как покупателю узнать о факте регистрации поставщиком НН в ЕРНН Публикуется на языке оригинала С целью получения НН/РК, зарегистрированных в ЕРНН, покупатель направляет в электронном виде запрос в ЕРНН, по которому получает в электронном виде увед...
Выплата бонусов покупателю-нерезиденту: что в НДСном учете
views 14
Выплата бонусов покупателю-нерезиденту: что в НДСном учете С целью увеличения объемов продаж поставщик-резидент осуществляет в пользу покупателя-нерезидента мотивационные выплаты (премии, бонусы и другие поощрения) за достижение соответствующих пок...
Комментарий Государственной регуляторной службы относительно действия моратория на проверки
views 13
Комментарий Государственной регуляторной службы относительно действия моратория на проверки 22 февраля 2018 года Кабинет Министров Украины обнародовал утвержденный постановлением Правительства от 18 декабря 2017 года № 1104 Перечень органов государ...
Кабмин определил перечень контролирующих органов, на которые не распространяется действие моратория на проверки
views 19
Кабмин определил перечень контролирующих органов, на которые не распространяется действие моратория на проверки Напоминаем, Законом Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год» внесены изменения в Закон Украины № 1728-VIII "О ...
Налоговикам Закон не писан, или Проверочный мораторий «в действии»
views 19
Налоговикам Закон не писан, или Проверочный мораторий «в действии» Автор : Товстопят Юрий, налоговый эксперт, y.tovstopyat@buhgalter911.com Вопрос: «Кто знает, отпишитесь, пожалуйста. В Интернете все очень размыто, а хочется конкретики. Есть ли мо...
Основное за прошедшую неделю (16-22.01.2017)

Подписаться на рассылку свежих новостей