Основное за прошедшую неделю (27.03-02.04.2017) - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
Основное за прошедшую неделю
Основное за прошедшую неделю

Публикуется на языке оригинала

Глобальні зміни до процесуального законодавства: невідкладний законопроект

Президент зареєстрував у ВРУ як невідкладний законопроект про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття законопроекту сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, – пише “Українське право”.

Першочерговою зміною, яка знайшла відображення в усіх процесуальних кодексах, є впровадження ефективного захисту прав особи, яка звертається до суду, як превалюючого завдання судочинства.

Також законопроект № 6232 містить чимало інших новел.

Читати далі.

Джерело: Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

НБУ заборонив санкційним російським банкам виводити капітал за кордон

НБУ повідомив банкам України, що з 23.03.2017 року відповідно до Постанови НБУ № 25  від 21.03.2017 підсанкційним банкам заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов’язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України.

При цьому, такі заборони не стосуються проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищевказаних заборон.

Лист НБУ від 23.03.2017 р. № 18-0006/21715

Джерело: Я – Бухгалтер

Нові форми довідок для призначення пенсії держслужбовцям

24 березня набула чинності постанова ПФУ від 17.01.17 р. № 1-3 «Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям»

Діють нові форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії держслужбовцям, а саме:

— форма довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років);

— форма довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією);

— форма довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менше 20 років стажу роботи на посадах, що належать до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби.

Постанова правління ПФУ від 17.01.17 р. № 1-3

Бухгалтер.com.ua

Затверджено підстави для реєстрації або відмови в реєстрації в ЄРПН податкових накладних

Уряд затвердив підстави для прийняття рішення комісією ДФС про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

Зокрема передбачається, що комісія ДФС може відмовити платнику ПДВ у реєстрації податкової накладної лише за таких умов:

 • ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній/розрахунку коригування, до яких застосована процедура призупинення реєстрації згідно з п. 201.16 ;
 • ненадання платником податку копій документів відповідно до пп. «в» пп. 201.16.1 ;
 • надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або які не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування.

Текст постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» від 29.03.2017 р. № 190 уже було опубліковано в офіційному виданні КМУ «Урядовий кур’єр».

Нагадаємо: із 1 квітня 2017 року набирає чинності п. 201.16 ПКУ, який передбачає зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування в разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, установлених згідно з п. 74.2 ПКУ. Такі критерії й досі лишаються не визначеними Мінфіном.

Джерело: Інтерактивна бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Правовые основания проведения внеплановой проверки инспекторами Гоструда

Отвечая на вопрос, на каких основаниях инспекторы могут внепланово посетить предприятие и имеет ли право его руководитель не допустить инспектора к проверке, Управление Гоструда в Хмельницкой области разъясняет следующее.

Основания для проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства о труде определены ч. 1 ст. 6 Закона Украины от 05.04.2007 г. № 877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Также основаниями могут быть и письма предприятий, учреждений и организаций относительно возможного нарушения законодательства хозяйствующими субъектами.

Абзацем вторым ч. 5 ст. 7 указанного закона определено, что должностное лицо органа государственного надзора без направления на осуществление мероприятия и служебного удостоверения не имеет права осуществлять государственный надзор субъекта хозяйствования. Следовательно, основанием для недопуска государственного инспектора труда к проверке является отсутствие направления на осуществление мероприятия и служебного удостоверения.

В сфере промышленной безопасности и охраны труда надзорная деятельность Гоструда полностью регламентируется нормами Закона об основных принципах государственного надзора.

Согласно этому Закону внеплановые проверки проводятся в случае:

 • представления субъектом хозяйствования письменного заявления в соответствующий орган государственного надзора о проведении мероприятия государственного надзора по его желанию;
 • выявления и подтверждения недостоверности данных, заявленных субъектом хозяйствования в документе обязательной отчетности;
 • необходимости проверки выполнения субъектом хозяйствования предписаний, распоряжений или других распорядительных документов по устранению нарушений требований законодательства, выданных по результатам проведения предварительного мероприятия органом государственного надзора (контроля);
 • непредставления субъектом хозяйствования документов обязательной отчетности за два отчетных периода подряд без уважительных причин или без предоставления письменных объяснений о причинах, которые препятствовали представлению таких документов;
 • поручения Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере;
 • наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая или профессионального заболевания, связанными с деятельностью субъекта хозяйствования.

Обращаем внимание, что если в направлении указано предметом проверки состояние на предприятии промышленной безопасности и охраны труда, то искать неоформленных работников могут, а вот сведения о заработной плате требовать не могут.

Кроме того, основанием для проведения внеплановой проверки может стать обращение физического лица о нарушении, повлекшем ущерб его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии).

Внеплановое мероприятие в таком случае осуществляется по согласованию центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в соответствующей сфере государственного надзора, или соответствующего государственного коллегиального органа.

Источник: Аверс-Бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

ДФС оновлює довідник умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, для зазначення в податкових накладних

Нагадуємо, що Порядком заповнення податкової накладної передбачено, що Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних. Перший перелік умовних кодів ДФСУ оприлюднила 14.03.2017 року.

28.03.2017 року ДФСУ оновила довідник умовних кодів, додавши код 00502 – програмна продукція.

На момент підготовки цього матеріалу довідник умовних кодів товарів має такий вигляд:

Джерело: Бухгалтер 911 – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Предприниматели обязаны обеспечить хранение первичных документов

Главное управление ГФС в Луганской области отмечает. Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и / или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с вычислением и уплатой налогов, сборов.

Указанные документы, а также документы, связанные с выполнением требований законодательства, контроль над соблюдением которого возложен на контролирующие органы, необходимо хранить не менее 1095 дней со дня представления налоговой отчетности, для составления которой используются указанные документы, а в случае ее непредоставления — с предусмотренного Налоговым кодексом предельного срока представления такой отчетности.

Физические лица — предприниматели — плательщики единого налога обязаны обеспечить хранение первичных документов, на основании которых заполнялись данные Книги учета доходов или книги учета доходов и расходов, которые использовались для составления декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя, или другие первичные документы, которые используются для составления налоговой отчетности по другим налогам и сборам — в случае их уплаты. Такие первичные документы хранятся не менее 1095 дней со дня представления налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя или иной налоговой отчетности, для составления которой они используются.

За необеспечение хранения первичных документов к плательщикам единого налога могут быть применены штрафы в соответствии с п. 121.1 НКУ, а именно: в размере 510 грн, за повторные действия в течение года — 1020 грн.

При отсутствии первичных документов на товары (работы, услуги), приобретенные плательщиком единого налога, в случае выявления факта по неудержанию налога на доходы физических лиц при выплате дохода гражданам к налогоплательщикам применяются штрафные санкции, как к налоговому агенту, предусмотренные п. 127.1 НКУ, и на сумму денежного обязательства, определенного контролирующим органом по результатам налоговой проверки, начисляется пеня в соответствии с пп. 129.1.1 НКУ.

По материалам ГУ ГФС в Луганской области

Чи буде держслужбовцю доплата за ранг під час перебування на лікарняному

Спеціалісти Мінсоцполітики розглянули питання доплати держслужбовцю за ранг під час перебування його на лікарняному.

Відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу” (далі – Закон) однією із обов’язкових складових заробітної плати державного службовця державного органу є надбавка за ранг державного службовця.

Згідно з новим законодавством передбачено дев’ять рангів державних службовців та відповідний розмір надбавки за присвоєний державному службовцю ранг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 306 “Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Отже, якщо згідно з табелем обліку робочого часу з різних обставин державним службовцем не повністю відпрацьовано календарний місяць, за який нараховується заробітна плата, то надбавка за ранг виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу. До таких обставин належить, зокрема, час перебування працівника на лікарняному, у щорічній та інших видах відпусток, у разі встановлення за угодою сторін неповного робочого часу тощо.

Лист Мінсоцполітики від 23.09.2016 р. № 1346/13/84-16

Джерело: Я – Бухгалтер

Президент підписав закон про зміни у процедурі е-декларування

Зокрема, до 1 травня 2017 року продовжено строк подання декларації для осіб, які подають таку декларацію вперше

27 березня Президент підписав Закон від 23.03.2017 р. №1975-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб” (він же раніше законопроект №6172).

Коротко про головні зміни

1) Продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

2) Суб’єктами, на яких поширюються дія Закону про запобігання коріпції, тепер також є:

– кандидати на виборні посади,

– фізичні особи, які:

 • отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);
 • систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
 • є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

Читати далі

Джерело: Дебет-Кредит – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

На сайті МФУ опубліковано Наказ 307 який регламентує порядок заповнення форм фінансової звітності

На сайті МФУ опубліковано Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності».

Наказом затверджується:

 Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі;

Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності».

Викладені в новій редакції:

Форма 1-дс Баланс;

Форма 2-дс Звіт про фінансові результати.
Бухгалтер.com.ua

Індексація заробітної плати у березні та квітні 2017 року

Фахівці Мінсоцполітики роз’яснили нюанси індексації зарплати у березні та квітні 2017 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Якщо продати об’єкт іпотеки – чи буде податкова знижка за рік

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ (пп. 14.1.170 ПКУ).

Спеціалісти ДФС, розглянувши питання податкової знижки по іпотеці, дійшли висновку, як придбавання предмета іпотеки, так і його припинення може здійснюватися протягом звітного податкового року. При цьому, нормами ПКУ не передбачено обов’язок платника податків мати на останній день звітного (податкового) року основне місця проживання за адресою де об’єкт житлової іпотеки будувався чи купувався, у разі якщо такий об’єкт нерухомості відчужено протягом звітного (податкового) року.

Таким чином, платник податків, який протягом звітного (податкового) року здійснив реалізацію предмета іпотеки має право на податкову знижку за умови здійснення таким платником податків протягом такого звітного (податкового) року витрат у вигляді частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, який був визначений платником податків як основне місце його проживання, зокрема, згідно із позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла, в період здійснення понесених витрат.

Лист ДФС України від 24.03.2017 р. № 7383/7/99-99-13-01-03-17

Джерело: Я – Бухгалтер

Майно чи гроші зі статутного фонду у спадщину – де ПДВ

Відповідно до ст. 80 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. При цьому вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті (ст. 86 ГКУ).

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).

Відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Операція з повернення товариством спадкоємцям померлого засновника частини майна, яка пропорційна його частці у статутному капіталі товариства, у разі виключення його зі складу засновників такого товариства у зв’язку зі смертю підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ та має оподатковуватись ПДВ на загальних підставах за основною ставкою.

Водночас згідно з пп. 196.1.1 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Таким чином, повернення товариством спадкоємцям померлого засновника частини вартості майна, яка пропорційна його частці у статутному капіталі товариства, у вигляді коштів не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Лист ДФС України від 21.03.2017 р. № 5581/6/99-99-13-02-03-15

Джерело: Я – Бухгалтер

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

ДФС України розглянула питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 1201.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних передбачені пунктом 201.10 ПКУ. Так, реєстрація платниками податку податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Отже, податківці дійшли висновку, що  за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН або відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які:

 • звільнені від оподаткування;
 • оподатковуються за нульовою ставкою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (пункт 201.10 ПКУ).

Статтею 195 ПКУ визначено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, а перелік операцій, звільнених від оподаткування, – статтею 197, підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Враховуючи зазначене, штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 ПКУ, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

 • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або
 • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Лист ДФС України від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15

Джерело: Я – Бухгалтер

ДФС про порядок визнання пов’язаних осіб

Якщо юридичні особи не відповідають указаним у пп.пп. «а» – «в» пп. 14.1.159 ПКУ критеріям, то вони не вважаються пов’язаними особами. Однак за наявності обставин, зазначених в абз. 1 пп. 14.1.159 ПКУ (впливу на умови чи економічні результати діяльності), юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе з метою оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у пп.пп. «а» – «в» пп. 14.1.159 ПКУ.

Водночас контролюючий орган у судовому порядку може довести на підставі фактів й обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична чи юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (пп. 14.1.159 ПКУ).

Таку інформацію наведено в листі ДФСУ від 09.03.2017 р. № 424/2/99-99-15-02-02-10.

Интерактивная бухгалтерия – не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Форма № 20-ОПП: новые типы объектов
views 13
Форма № 20-ОПП: новые типы объектов Недавно ГФСУ на своем сайте обнародовала обновленный (по состоянию на 26.10.2018 г.) Справочник типов объектов налогообложения, который нужен для заполнения формы № 20-ОПП. Что делать, если ваш объект теперь соот...
План комплексных проверок на 2019 год
views 26
План комплексных проверок на 2019 год Государственная регуляторные служба Украины утвердила План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2019 год (приказ от 15.11.2018 г. № 152). Основанием для проведения компл...
Передаем отрицательный НДС и регистрационный лимит правопреемнику: аннулирование плательщика НДС при реорганизации
views 18
Передаем отрицательный НДС и регистрационный лимит правопреемнику: аннулирование плательщика НДС при реорганизации Предприятие прекращает свою деятельность при осуществлении реорганизации путем слияния, разделения, преобразования и присоединения. П...
Отныне больше документов попадает под мониторинг: Правительство подкорректировало Порядок блокировки налоговых накладных
views 25
Отныне больше документов попадает под мониторинг: Правительство подкорректировало Порядок блокировки налоговых накладных (комментарий к постановлению Кабинета Министров Украины от 24.10.2018 г. № 936, далее — Постановление № 936) Кабмин внес измен...
Перерасчет пенсий состоится с 1 декабря
views 29
Перерасчет пенсий состоится с 1 декабря Официальный сайт ПФУ сообщает о том, что заместитель Главы правления Пенсионного фонда Украины рассказала о перерасчеты пенсий, которые ждут украинцев этого и следующего года С 1 декабря состоится пересчет п...
Основное за прошедшую неделю (27.03-02.04.2017) обновлено: Апрель 3, 2017 автором: admin
Основное за прошедшую неделю (27.03-02.04.2017)

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!