Print Friendly and PDF
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи

Публикуется на языке оригинала

Правила формування та подання Звіту ЄСВ

Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску.

Варіанти звітування

Формат подачі Звіту

Умова

в електронній формі надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом
на паперових носіях завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях
на паперових носіях якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше 5
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше 5;

страхувальник зобов’язаний відправити на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту (дата подання – день отримання відділенням відправлення зі звітністю)

Вимоги до паперового звіту:

 • заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без виправлень. Пусті рядки Звіту прокреслюються;
 • при заповненні полів з клітинками, кожен із необхідних символів розбірливо вписується до окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок та накладатись на сусідні клітинки. Символи — крапка, апостроф, кома, дефіс тощо — проставляються в окремих клітинках;
 • при заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

На замітку

 • Грошові суми в таблицях Звіту зазначаються в гривнях з копійками.
 • Таблиці Звіту візуються керівником та головбухом (за наявності такої посади у страхувальника), а також засвідчуються печаткою (за наявності).

Реквізити в Звіті ЄСВ

Звіт повинен містити наступні реквізити:

 • тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
 • звітний період, за який подається Звіт;
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
 • код за ЄДРПОУ або податковий номер / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • код основного виду економічної діяльності;
 • клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01 січня 2016 року);
 • місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
 • код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;
 • дата подання Звіту;
 • ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;
 • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
 • штатна чисельність працівників (за наявності);
 • кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);
 • підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зверніть увагу!

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

Строки подання Звіту

☛ Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Категорія платника

Строки звітування

Звітний період

Форма Звіту

Страхувальники

(за винятком в п. 1 розділу ІІІ Порядку № 435)

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду календарний місяць за формою № Д4
ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування 1 раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5
ФОП на спрощеній системі, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу звільняються від сплати за себе єдиного внеску. Звіт не подається
У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску ФОП на спрощеній системі, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу 1 раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5 із зазначенням типу «початкова»
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність 1 раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5 із зазначенням типу «початкова»
Інші особи (визначені п. 5 розділу ІІІ Порядку № 435) протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору є тривалість дії договору, а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01.01.2004 по 31.12.2010), — період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди за формою № Д6
У разі настання нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання із застрахованою особою страхувальники, зазначені в п. 1, 2, 4 розділу ІІІ Порядку № 435, та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які зазначені у п. 5 розділу ІІІ Порядку № 435 протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування профзахворювання за формою П-4 за формою № Д7

У випадку ліквідації:

 • у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;
 • у разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, на яких не поширюється дія ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію або припинення діяльності таких страхувальників.

Формування Звіту

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок.

Звіт повинен містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць Звіту.

На титульних аркушах додатків 4-7 до Порядку № 435 навпроти таблиць, які подаються до органів доходів і зборів, у Звітах проставляється відмітка:

 • на паперових носіях — проставляються прочерки;
 • в електронній формі — поле залишається незаповненим.

Приклад заповнення Звіту ЄСВ

(Таблиця 6)
Приклад заповнення Звіту ЄСВ

Источник: Главбух

Читайте также

Отчет по ЕСВ: экспресс-ответы на ваши вопросы
views 68
Отчет по ЕСВ: экспресс-ответы на ваши вопросы Несмотря на то, что срок сдачи обновленного Отчета по форме № Д4 за август 2018 года приближается к концу (предельный срок подачи — 20 сентября), количество вопросов, связанных с его заполнением, не уме...
Ответственность за нарушение порядка уплаты единого социального взноса
views 60
Ответственность за нарушение порядка уплаты единого социального взноса Финансовая ответственность плательщика взноса В соответствии с ч. 11 ст. 25 Закона о едином взносе к плательщику взноса могут быть применены следующие штрафные санкции: ...
Создание нового рабочего места: когда и в каких таблицах Отчета по ЕСВ заполняем
views 57
Создание нового рабочего места: когда и в каких таблицах Отчета по ЕСВ заполняем Для того чтобы разобраться, откуда в форме № Д4 (Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахован...
Минимальная база начисления ЕСВ: определяем сумму разницы и отражаем в Отчете по ЕСВ
views 66
Минимальная база начисления ЕСВ: определяем сумму разницы и отражаем в Отчете по ЕСВ В случае если база начисления единого взноса не превышает размер минимальной зарплаты, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчиты...
Относительно задержки квитанций по ЕСВ-отчетности
views 51
Относительно задержки квитанций по ЕСВ-отчетности ГФСУ сообщает, что с 31.08.2018 г. отчеты по ЕСВ обрабатываются Пенсионным фондом с задержкой. Сейчас Пенсионный фонд наладил обработку. Дождитесь получения квитанции № 2. ГФСУ приносит извинения ...
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи обновлено: Ноябрь 18, 2017 автором: admin
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи
Метки:    

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!