Print Friendly and PDF
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи

Публикуется на языке оригинала

Правила формування та подання Звіту ЄСВ

Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску.

Варіанти звітування

Формат подачі Звіту

Умова

в електронній формі надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом
на паперових носіях завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях
на паперових носіях якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше 5
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше 5;

страхувальник зобов’язаний відправити на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту (дата подання – день отримання відділенням відправлення зі звітністю)

Вимоги до паперового звіту:

 • заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без виправлень. Пусті рядки Звіту прокреслюються;
 • при заповненні полів з клітинками, кожен із необхідних символів розбірливо вписується до окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок та накладатись на сусідні клітинки. Символи — крапка, апостроф, кома, дефіс тощо — проставляються в окремих клітинках;
 • при заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

На замітку

 • Грошові суми в таблицях Звіту зазначаються в гривнях з копійками.
 • Таблиці Звіту візуються керівником та головбухом (за наявності такої посади у страхувальника), а також засвідчуються печаткою (за наявності).

Реквізити в Звіті ЄСВ

Звіт повинен містити наступні реквізити:

 • тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
 • звітний період, за який подається Звіт;
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
 • код за ЄДРПОУ або податковий номер / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • код основного виду економічної діяльності;
 • клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту за період до 01 січня 2016 року);
 • місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
 • код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт;
 • дата подання Звіту;
 • ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;
 • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
 • штатна чисельність працівників (за наявності);
 • кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);
 • підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зверніть увагу!

Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту, де вони передбачені.

Строки подання Звіту

☛ Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Категорія платника

Строки звітування

Звітний період

Форма Звіту

Страхувальники

(за винятком в п. 1 розділу ІІІ Порядку № 435)

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду календарний місяць за формою № Д4
ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування 1 раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5
ФОП на спрощеній системі, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу звільняються від сплати за себе єдиного внеску. Звіт не подається
У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску ФОП на спрощеній системі, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу 1 раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5 із зазначенням типу «початкова»
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність 1 раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом календарний рік за формою № Д5 із зазначенням типу «початкова»
Інші особи (визначені п. 5 розділу ІІІ Порядку № 435) протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору є тривалість дії договору, а якщо договором про добровільну участь передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі з 01.01.2004 по 31.12.2010), — період, за який одноразово сплачено єдиний внесок за попередні періоди за формою № Д6
У разі настання нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання із застрахованою особою страхувальники, зазначені в п. 1, 2, 4 розділу ІІІ Порядку № 435, та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які зазначені у п. 5 розділу ІІІ Порядку № 435 протягом 5 робочих днів після дати складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування профзахворювання за формою П-4 за формою № Д7

У випадку ліквідації:

 • у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;
 • у разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, на яких не поширюється дія ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію або припинення діяльності таких страхувальників.

Формування Звіту

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок.

Звіт повинен містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць Звіту.

На титульних аркушах додатків 4-7 до Порядку № 435 навпроти таблиць, які подаються до органів доходів і зборів, у Звітах проставляється відмітка:

 • на паперових носіях — проставляються прочерки;
 • в електронній формі — поле залишається незаповненим.

Приклад заповнення Звіту ЄСВ

(Таблиця 6)
Приклад заповнення Звіту ЄСВ

Источник: Главбух

Читайте также

Пенсионная и ЕСВ-отчетность: исправляем ошибки в персональных данных
views 20
Автор : Боршовская Валентина, заместитель директора Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Ошибки в персональных данных, которые были допущены в пенсионной или ЕСВ-отчетности, могут впоследствии обернуться неприятностями как д...
Как облагать и начислять ЕСВ на стоимость путевок
views 33
Как облагать и начислять ЕСВ на стоимость путевок  (комментарий к письму ГФС от 19.02.2018 г. № 673/6/99-99-13-02-03-15/ІПК) Суть вопроса Как облагать стоимость путевки на отдых, оздоровление и лечение, предоставленной работодателем работнику и...
Особенности учета и налогообложения добровольного медицинского страхования работников
views 55
Особенности учета и налогообложения добровольного медицинского страхования работников Предприятие оплачивает работникам добровольное медицинское страхование. Какими налогами облагается стоимость медицинского страхования? Как данную операцию отразит...
Уплачивает ли ЕСВ председатель фермерского хозяйства
views 61
Уплачивает ли ЕСВ председатель фермерского хозяйства Налоговая в нескольких своих консультациях настаивает на том, что председатель юридического лица — фермерского хозяйства (далее — ФХ) не является членом ФХ, а, следовательно, не может уплачивать ...
Минсоцполитики инициирует начисление ЕСВ с высоких зарплат
views 46
Минсоцполитики инициирует начисление ЕСВ с высоких зарплат Минсоцполитики на своем официальном сайте сообщает о проекте закона, который разрешит отчислять социальные взносы со всей суммы зарплаты. Сейчас предел, с которого снимается ЕСВ по ставке ...
Отчет по ЕСВ: правила формирования и порядок подачи
Метки:    

Подписаться на рассылку свежих новостей