Print Friendly and PDF
Плодоносящие растения – объекты ОС
Плодоносящие растения – объекты ОС

Публикуется на языке оригинала

Саме це сталося на початку нового, 2018-го, року: плодові сади і виноградники тепер слід обліковувати у складі основних засобів (ОЗ). Хоча до цього моменту вони обліковувалися як довгострокові біологічні активи (ДБА). Яка причина, як здійснити перехід, які особливості обліку?

Внесені зміни

До Iнструкції №291, П(С)БО 7 і П(С)БО 30 Наказом №1019 внесено відповідні зміни, які набрали чинності 05.01.2018 р.

Згідно з додатком до П(С)БО 30, виноградники та сади — це плодоносні рослини, пов’язані із сільгоспдіяльністю, на які не поширюється П(С)БО 30. А відповідно до зміненого п. 4 П(С)БО 30 плодоносні рослини — це ДБА, які використовуються в процесі виробництва сільгосппродукції та систематично надають сільгосппродукцію та/або додаткові біологічні активи.

Поряд із цим оновлений пп. 5.1.8 П(С)БО 7 відносить плодоносні рослини разом із багаторічними насадженнями до об’єктів ОЗ. Обліковують плодоносні рослини тепер на субрахунку 108 «Багаторічні насадження» (також змінено норми Iнструкції №291).

З наведеного випливає, що плодоносні рослини, власне, і залишаються ДБА, але обліковувати їх слід як ОЗ.

Як плодоносні рослини обліковувалися раніше?

Вони обліковувалися як ДБА, відповідно до норм П(С)БО 30. Наведемо окремі суттєві аспекти такого обліку.

За загальним правилом, на дату балансу ДБА відображалися за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (п. 10 П(С)БО 30). I лише в окремих випадках, як виняток (якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток), допускалося відображення за первісною вартістю, з нарахуванням амортизації (п. 11 П(С)БО 30).

У бухгалтерському обліку витрати з вирощування плодоносних рослин відображали на субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів», із зарахуванням їх на кожну дату балансу до складу ДБА, залежно від оцінки, за якою вони обліковуються, — на субрахунок:

  • 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю» чи
  • 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:


Читайте также

Восстановили пропавший документ: что в учете и отчетности?
views 8
Восстановили пропавший документ: что в учете и отчетности? Ситуация: «была проверка, по ее результатам налоговая сняла с расходов n-ную сумму, так как отсутствовал первичный документ — акт. На данный момент мы получили от контрагента дубликат пропа...
Запасы и их классификация
views 20
Запасы и их классификация Трудно себе представить предприятие, в деятельности которого в той или иной мере не были бы задействованы запасы. Они нужны для изготовления продукции, административных, сбытовых целей и пр. Что уж говорить о субъектах хоз...
Списываем кредиторскую задолженность: какие налоговые последствия
views 22
Списываем кредиторскую задолженность: какие налоговые последствия НДС Если плательщик НДС при приобретении товаров/услуг на основании полученной налоговой накладной, составленной в 01.07.2015, сформировал налоговый кредит, но такие товары/услуги н...
Личная сдача — на мобильный телефон предприятия
views 29
Личная сдача — на мобильный телефон предприятия Директор оплачивал свои коммунальные платежи наличными через банковский терминал. Сдачу с этой операции он зачислил на пополнение счета корпоративного мобильного телефона. Что бухгалтеру с этим делать...
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания
views 21
ГСМ для сельхозтехники: от оприходования до списания Современного агрария трудно представить без сельскохозяйственной техники. Ведь ему нужно в сжатые сроки обработать землю, посеять семена, а потом ухаживать за посевами и в конце концов собрать ур...
Плодоносящие растения – объекты ОС обновлено: Февраль 21, 2018 автором: admin
Плодоносящие растения – объекты ОС

Подписаться на рассылку свежих новостей