Print Friendly and PDF
Принудительное исключение из ООО
Принудительное исключение из ООО

Публикуется на языке оригинала

Відповідно до ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної  кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Виключення учасника з товариства  призводить  до  наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

Обов’язки, які покладаються на учасників господарських товариств, зокрема і товариств з обмеженою відповідальністю, перераховані у ст. 11 Закону України «Про господарські товариства» а саме:

додержуватись установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

нести інші обов’язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

Перелік зазначених обов’язків не є вичерпаний та може бути розширений в статуті товариства з обмеженою відповідальністю за рішенням самих учасників, але не може бути зменшений.

Якщо зазначені обов’язки розглядати з позиції невиконання учасником, то враховуючи їхню загальну форму, фактичного їх невиконання можна віднести, зокрема, такі дії (бездіяльність) учасників:

 1. створення перешкод для реалізації рішення про внесення змін до статуту, що полягають у відмові учасника підписати статут у новій редакцій, оскільки статути ТОВ повинні бути підписані учасниками товариства;
 2. зрив проведення загальних зборів учасників товариства, що є наслідком нез’явлення учасника (учасників) на збори та як результат відсутності кворуму;
 3. не голосування або голосування на загальних зборах проти прийняття рішень з питань, що є важливими для діяльності товариства (укладення, схвалення правочинів, зміна діяльності, зміна виконавчого органу, тощо);
 4. внесення до порядку денного питань, які не відповідають меті або діяльності товариства та голосування з таких питань;
 5. розповсюдження конфіденційної інформації, що може призвести до завдання шкоди діловій репутації товариства або до фінансових збитків;
 6. невнесення своєї частки для наповнення статутного капіталу протягом першого року існування товариства.

5 кроків, щоб виключити учасника з ТОВ

Процедура примусового припинення участі особи в ТОВ вимагає здійснення наступних п’яти кроків:

 1. Проведення загальних зборів учасників ТОВ з підготовкою Протоколу загальних зборів, в яких більшість з числа учасників приймає рішення про примусове припинення участі особи в діяльності товариства, відповідно до ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», більш ніж 50 відсотків. Треба звернути увагу, що особа, відносно якої вирішується питання про примусове виключення, в цих зборах втрачає право голосу.
 2. Після ухвалення рішення про примусове припинення участі особи в ТОВ, Загальні збори вирішує питання про перерозподіл часток в Статутному капіталі Товариства. Також за рішенням Загальних зборів може бути зменшений Статутний капітал ТОВ, проте це не завжди можливо через ризик виникнення заперечень з боку кредиторів Товариства.
 3. Далі необхідно підписати Статут в новій редакції з внесенням відповідних вказаних змін до протоколу.
 4. Подальший крок – заповнення заяви з відомостями, які змінилися.
 5. І наостанок, сплатити збір за здійснення державної реєстрації змін в засновницьких документах (480 гривень).
 6. при виключенні учасника з ТОВ, важливо правильно скласти протокол про виключення учасника з ТОВ, оскільки саме чітко сформульована підстава, за якої учасник буде виключений з Товариства, а також надані відповідні докази (за наявності) в протоколі, забезпечить в майбутньому відстоювати свою позицію в суді.

Наслідки виключення з товариства

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про господарські товариства»:

 • виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі;
 • виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

Ризики: якщо інші учасники ТОВ не виплатили пропорційну частку у статутному капіталі учасника, який вибув, вибувший учасник має право звернутися до суду.

Учасник має право звернутися до суду для оскарження прийнятого рішення, якщо фактично він не порушував свої обов’язки, через це обов’язково треба завчасно підготувати докази, які будуть свідчити про систематичні порушення, а також, якщо учасник має більше ніж 50 % загальної кількості голосів, чим у інших учасників.

Диана Лихтанская, юрист практики в сфере судебных процессов и решения конфликтов Юридической компании «Dictum»

Источник: Лига.Блоги

Читайте также

Продажа арестованного имущества через электронные торги
views 35
Продажа арестованного имущества через электронные торги В ИНК от 07.05.2018 г. № 2035/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС, рассматривая вопрос относительно обложения НДС операций по принудительной продаже арестованного имущества путем проведения электронны...
Товарный кредит
views 33
Товарный кредит С целью увеличения объемов продаж товаров, повышения конкурентоспособности, расширения рынка сбыта некоторые субъекты хозяйствования используют такой механизм продаж, как товарный кредит. Этот механизм предусматривает реализацию тов...
Опубликован Закон об антикоррупционном суде
views 29
Опубликован Закон об антикоррупционном суде Закон «О Высшем антикоррупционном суде» официально опубликован в «Голосе Украины» от 13 июня 2018 года и вступит в силу завтра - 14 июня, кроме пп. 3 п. 2 раздела VI (относительно изменений в УПК), которы...
Выкуп и продажа доли собственных корпоративных прав: налоговый и бухгалтерский учет
views 46
Выкуп и продажа доли собственных корпоративных прав: налоговый и бухгалтерский учет Общество с ограниченной ответственностью имеет четырех участников. Трое из них решили выйти из числа учредителей — продать собственные корпоративные права предприят...
Право постоянного пользования землей
views 59
Право постоянного пользования землей Право постоянного пользования земельным участком - это право владения и пользования земельным участком, находящимся в государственной или коммунальной собственности, без установления срока. Согласно ст. 92 ЗКУ ...
Принудительное исключение из ООО обновлено: Октябрь 30, 2017 автором: admin
Принудительное исключение из ООО

Подписаться на рассылку свежих новостей