Print Friendly and PDF
Система блокировки налоговых накладных будет временно приостановлена
Система блокировки налоговых накладных будет временно приостановлена

Публикуется на языке оригинала

Сьогодні під час розгляду проекту Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (базовий законопроект  № 6776-д)  було оголошено поправки, якими внесено зміни в порядок роботи системи блокування ПН, а саме:

  1. Виключено п. 74.2 ПКУ, яким передбачено, що в ЄРПН забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації. Ця норма набере чинностіз дня наступного за днем опублікування цього закону.

При цьому зазначено, що Кабінету Міністрів України зобов’язаний:

 протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону :

  • визначити порядок зупиненняреєстрації ПН/РК в ЄРПН відповідно до пункту 201.16 ПКУ;
  • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом”.

 у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
  1. З приводу заблокованих ПН/РК передбачено:

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 та  пункту 201.10 ПКУ, 02.01.2018 року крім:

  • ПН/РК, по яких станом на 01.12.2017 року не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 ПКУ;
  • ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації по яких станом на 01.12.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено з 01.12.2017 року до набрання чинності цим Законом та по яких платником податку після 01.12.2017 року подані пояснення і копії документів відповідно реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. У разі, якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

  1. Щодо безумовного права покупця на податковий кредитзазначено, що на період зупинки роботи системи моніторингу критеріям оцінки ризиків зупиняється дія норми, якою передбачено, що ПН/РК, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в ЄРПН, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Источник: Бухгалтер 911не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Относительно налогообложения гарантийных платежей
views 12
Относительно налогообложения гарантийных платежей ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 10.07.2018 г. № 3046/6/99-99-15-03-02-15/ІПК рассматривает ситуацию, когда плательщик НДС осуществляет инвестиционную деятельность и до получения права...
Приложение Д8 — Заявление с жалобой на продавца/покупателя
views 19
Приложение Д8 — Заявление с жалобой на продавца/покупателя В случае если контрагент нарушил порядок заполнения и сроки регистрации в ЕРНН налоговой накладной/расчета корректировки или вообще отказывается их составлять, плательщик НДС может пожало...
Формирование и распределение налогового кредита по НДС
views 31
Формирование и распределение налогового кредита по НДС Термин налоговый кредит определен НКУ как сумма, на которую налогоплательщик имеет право уменьшить налоговые обязательства отчетного (налогового) периода. Налоговый кредит отчетного периода опр...
Представление декларации по НДС
views 41
Представление декларации по НДС Плательщики НДС обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров (услуг), которые подлежат обложению НДС, а также тех, которые не являются объектами налогообложения и освобождены от налогообло...
Приложение Д5 к декларации по НДС: расшифровываем контрагентов
views 83
Приложение Д5 к декларации по НДС: расшифровываем контрагентов Приложение Д5 — один из самых преданных спутников декларации по НДС. И по объемам информации он является лидером. Главная его миссия — расшифровать в разрезе контрагентов задекларирован...
Система блокировки налоговых накладных будет временно приостановлена обновлено: Декабрь 8, 2017 автором: admin
Система блокировки налоговых накладных будет временно приостановлена

Подписаться на рассылку свежих новостей