Print Friendly and PDF
Транзитные суммы в отчтености неприбыльных организаций

Публикуется на языке оригинала

Чи повинна неприбуткова організація відображати у Звіті неприбуткових установ та організацій суми відшкодованих комунальних послуг, земельного податку, які надходять від орендарів на розрахунковий рахунок організації?

На нашу думку, такі транзитні суми не мають статусу ні доходу, ні витрат, тож не повинні відображатися у звітності неприбуткових організацій. Пояснімо нашу позицію.

Форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469). Порядку заповнення звіту немає, тож доводиться виходити зі змісту рядків конкретних розділів. Листом від 17.10.2016 р. №33649/7/99-99-15-02-01-17 ДФСУ надала доволі широке роз’яснення з приводу алгоритму заповнення неприбуткового звіту.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається із заголовної частини, основної частини та двох додатків, які є невід’ємною частиною звіту: додаток ГД «Iнформація щодо операцій з гуманітарною допомогою» та додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)».

Кожна неприбуткова організація має визначитися з видом надходжень, які вона отримувала. Відповідно, статус таких надходжень визначає і рядок, де потрібно відобразити такий дохід (рядки 1.1 — 1.11). Вид неприбуткової організації не має значення (за винятком бюджетних установ та пенсійних фондів) — ключовими факторами є суть та вид конкретного надходження. Абсолютно всі доходи, отримані неприбутковою організацією протягом 2017 року, потрібно відобразити в рядках 1.1 — 1.11 звіту.

Звідки береться інформація про доходи? Операції надходження коштів підтверджуються банківськими документами (випискою банку, вхідними платіжними дорученнями), прибутковими касовими ордерами. Для обліку доходів треба керуватися правилами визнання конкретних доходів, установленими НП(С)БО. Так, дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт або послуг слід відображати за приписами п. 8 — 15 П(С)БО 15, а орендну плату — на прямолінійній основі протягом терміну оренди або з урахуванням способу отримання економічних вигід, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди (п. 17 П(С)БО 14).

<…>

Источник: Дебет-Кредитне забудьте оформить подписку на любимое издание!

Щоб БЕЗКОШТОВНО отримати доступ до повного текста статті заповніть, будь ласка, заявку:

Читайте также

Нерезидентские услуги в НДСной отчетности получателя
views 15
Нерезидентские услуги в НДСной отчетности получателя Услуги, полученные от нерезидента (его постоянного представительства — неплательщика НДС) с местом поставки на таможенной территории Украины, — объект обложения НДС. Обязанность начислить и уплат...
Сменили место учета – получите новые электронные ключи
views 13
Сменили место учета - получите новые электронные ключи ГУ ГФС в Тернопольской области, на своем официальном сайте, напоминает, что в случае изменения адреса места учета предприятия или физического лица, заявителю необходимо обратиться в центр серти...
21 февраля 2018 года доступ к сервисам АЦСК ИСД ГФС может быть ограничено
views 18
21 февраля 2018 года доступ к сервисам АЦСК ИСД ГФС может быть ограничено АЦСК ИСД ГФС сообщает, что в связи с проведением технического обслуживания программно-технического комплекса аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справоч...
До 20 февраля плательщикам единого налога 4 группы следует подать налоговую декларацию на 2018 г.
views 41
До 20 февраля плательщикам единого налога 4 группы следует подать налоговую декларацию на 2018 г. Согласно п 298.8.1 НКУ сельскохозяйственные товаропроизводители для перехода на упрощенную систему налогообложения или ежегодного подтверждения статус...
Доход нерезидента-юрлица освобожден от налогообложения: подавать ли Приложение ПН
views 24
Доход нерезидента-юрлица освобожден от налогообложения: подавать ли Приложение ПН Предприятие выплачивает доход нерезиденту (польской компании). Согласно нормам международного договора, данный доход освобожден от налогообложения. Строка 23 декларац...
Транзитные суммы в отчетности неприбыльных организаций

Подписаться на рассылку свежих новостей