Print Friendly and PDF
Акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах спосіб виплати дивідендів
Акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах спосіб виплати дивідендів

НКЦПФР на засіданні, яке відбулось 03 травня 2018 року, затвердила зміни до низки нормативно-правових актів з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності.

Документи приводяться у відповідність до вимог Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 р. № 2210-VIII і Закону України про електронні довірчі послуги від 05.10.2017 р. № 2155-VIII.

Суттєвих змін зазнав Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Документом врегульовано процедуру направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

В Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів уточнюються вимоги щодо виплати акціонерним товариством дивідендів. Публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк, зобов‘язуються сплачувати дивіденди виключно через депозитарну систему України. Інші акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах акціонерів один з двох способів виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України. Уточнено, що виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

У новій редакції викладено Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, оскільки запроваджуються норми щодо оформлення емітентом глобального та тимчасового глобального сертифікату у формі електронного документа у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

До деяких нормативно-правових актів унесені зміни, якими упорядковується механізм забезпечення виконання емітентом, Центральним депозитарієм та депозитарними установами вимог, відповідно до яких акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Дивіденди замість зарплати?
views 24
Дивіденди замість зарплати? Виконання обов'язків директора товариства покладено на одного із засновників без укладання трудового договору та без зарплати, але на підставі статуту товариства за винагороду у вигляді дивідендів щомісячно. Чи потрібно ...
Зарахування дивідендів у внесок до СК
views 28
Зарахування дивідендів у внесок до СК Товариство ще має неоплачений статутний капітал. Чи може учасник внести свою частку до статутного капіталу дивідендами від нерозподіленого прибутку (йдеться про суто формальне рішення учасників, які вирішили не...
Дивіденди в інвалюті: бухоблік виплати
views 35
Дивіденди в інвалюті: бухоблік виплати Цей матеріал присвятимо бухобліку інвалютних дивідендів. Тож ви дізнаєтеся: • як перевести гривневі дивіденди в інвалюту; • чи розраховувати курсові різниці; • від якої суми обчислювати податки, пов’язані з...
Чи можна виплатити дивіденди за інший період, ніж звітний рік
views 67
Чи можна виплатити дивіденди за інший період, ніж звітний рік Підприємство — платник єдиного податку (ТОВ) бажає виплатити своїм засновникам дивіденди за 3 квартали. Чи можна прийняти відповідне рішення про виплату дивідендів за підсумками трьох кв...
Виплата та отримання дивідендів єдиноподатниками
views 85
Виплата та отримання дивідендів єдиноподатниками Автор : Нестеренко Максим, податковий експерт У цій статті доповнимо наші знання про облік виплати та отримання дивідендів. Зокрема, розглянемо особливості таких операцій для платників єдиного подат...
Акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах спосіб виплати дивідендів обновлено: Травень 11, 2018 автором: admin
Акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах спосіб виплати дивідендів
Метки:

Підписатися на розсилку свіжих новин

Маєте питання щодо бухгалтерських продуктів, послуг та заходів на нашому сайті? Замовте зворотній дзвінок