Print Friendly and PDF

profsp_lka

  1. Підприємство час від часу здійснює грошові відрахування до профспілкової організації. Чи можна враховувати суми таких коштів у складі витрат?

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є визначений за правилами бухгалтерського обліку фінансовий результат до оподаткування, відкоригований на різниці, встановлені розділом ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 цього Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціями, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу, у розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

Порядок формування витрат в бухгалтерському обліку регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» (далі — ПБО 16).

Відповідно до п. 7 ПБО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Тобто сума внесків або відрахувань, у тому числі неприбутковій організації, відображається в бухгалтерському обліку у складі витрат у періоді їх понесення.

Слід зазначити, що якщо суми відрахувань на користь неприбуткової організації перевищать 4%, то при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на суму такого перевищення.

Таким чином, підприємство може враховувати у складі витрат суму відрахувань на користь профспілкової організації у розмірі, що не перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

  1. Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток суми штрафів, пені, що в бухгалтерському обліку включаються до фінансового результату підприємства?

Пунктом 1 ст. 549 Господарського кодексу України визначено, що неустойка (штраф, пеня) — це грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Водночас неустойка (штраф, пеня) — це штрафна (господарська) санкція у вигляді грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання (п. 1 ст. 230 Господарського кодексу).

Розділом III Податкового кодексу України не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за штрафами, пенею, неустойкою.

Таким чином, доходи у вигляді штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності контрагентом, невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання беруть участь при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі доходи.

Источник: ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Підприємство здійснює грошові відрахування до профспілки: чи можна враховувати такі суми в складі витрат обновлено: Вересень 27, 2016 автором: admin
Підприємство здійснює грошові відрахування до профспілки: чи можна враховувати такі суми в складі витрат

Залишити відповідь

Підписатися на розсилку свіжих новин

Маєте питання щодо бухгалтерських продуктів, послуг та заходів на нашому сайті? Замовте зворотній дзвінок