Print Friendly and PDF
Оподаткування доходів працівників — 2018
Оподаткування доходів працівників — 2018

Військовий збір

Почнемо з цього платежу, адже в ньому змін не виникло жодних.

Як і доходи, усі виплати, що нараховані (виплачені) працівникам із утриманням з них ПДФО, оподатковуються і військовим збором.

Без змін залишаються строки сплати військового збору та звітування за ним.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Основні моменти, які кожен податковий агент (і його бухгалтер) повинен знати – ставки ПДФО, порядок визначення бази оподаткування (навіть, «натуральний» коефіцієнт), порядок і форма звітування, строки сплати ПДФО до бюджету залишилися незмінними.

Що ж змінилося?

Проектом закону про Держбюджет-2018 передбачена мінімальна зарплата з 1 січня 2018 року –  3723 гривень (у погодинному розмірі – 22,41 грн), прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1762 грн. На цих показниках базуються зміни, про які ми розповімо далі.

Податкова соцпільга у 2018 році

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ  податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Отже, у 2018 році її базовий розмір (100%) становитиме 1762,00 грн х 50% = 881,00 грн.

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг – суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.  У 2018 році цей поріг становитиме 1762,00 х 1,4 = 2470,00 грн.

Не забувайте: граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток порогу застосування ПСВ та відповідної кількості дітей.

Докладніше все це у цифрах наводимо у Таблиці 1.

 Таблиця 1

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2018 році 

Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО)
Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (п.169 ПКУ) Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*) Сума ПСП з ПДФО, грн Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.**
Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ) 100% 881,00 2470,00
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) 100% 881,00*кількість дітей Одному з батьків 2470,00*кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп.169.1.3 ПКУ):
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
150 % 1321,50*кількість дітей 2470,00*кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «в»-«е» пп. 169.1.3 ПКУ):
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
150 % 1321,50 2470,00
Для платника податку, який (пп. «а»-«ґ» пп.169.1.34 ПКУ):
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ;
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
200% 1762,00 2470,00

Як бачимо, цифри змінилися. Але порядок надання податкової соціальної пільги залишився без зміни. Отже, роботодавцю корисними будуть цьогорічні роз’яснення від податківців щодо застосування підвищеного розміру податкової соціальної пільги. Дивіться їх тут, тут і тут.

Розглянемо на прикладах, як надаватиметься ПСП у 2018 році.

Приклад 1. ПСП не застосовується

Працівникові нараховано мінімальну зарплату за місяць в розмірі 3723,00 грн. Яку суму заробітної плати отримає працівник на руки у січні 2018 р.?

Розмір військового збору: 3723,00 * 1,5% = 55,85 грн.

Визначаємо розмір ПДФО. Оскільки зарплата працівника перевищує 2470,00грн, він не має права на отримання ПСП за базовою ставкою 881,00 грн).

ПДФО: 3723,00 * 18% = 670,14 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 3723 – 55,85 – 670,14  = 2997,01 грн.

Приклад 2. Працівник має право на застосування ПСП (100%)

Працівник працює неповний робочий день (0,5 ставки) за основним місцем роботи. Нарахована зарплата за місяць становить 1861,5 грн. Яку суму коштів отримає працівник до виплати у січні 2018 року?

Розмір військового збору: 1861,50 * 1,5% = 27,92 грн.

Визначаємо розмір ПДФО. Оскільки зарплата працівника не перевищує 2470 грн, він має право на отримання ПСП в розмірі 881,00 грн.

ПДФО: (1861,50  — 881,00) х 18% = 176,49 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 1861,50 – 27,92 – 176,49  = 1657,09  грн.

Для застосування ПСП  працівникові необхідно подати до бухгалтерії Заяву про застосування пільги (п. 4 Постанови №1227).

Приклад 3. Застосування ПСП на дітей

У матері  трьох дітей віком до 18 років сума нарахованої заробітної плати становить 6000,00 грн. Працівниця надала заяву на застосування ПСП згідно з пп. 169.1.2 ПКУ з відповідними документами згідно з Постановою № 1227.

Працівниця має право на застосування ПСП підвищеного розміру, оскільки її дохід – 6000,00 грн, що менше ніж  7410,00 грн (2470 грн *3). Батько дітей таким підвищеним розміром порогу застосування ПСП не користується.

Розмір військового збору: 6000,00 * 1,5% = 90,00 грн

Визначаємо розмір ПДФО. Оскільки працівниця утримує 3-х неповнолітніх дітей, вона має право на отримання ПСП в розмірі 2643,00 грн (по 881,00 * 3  грн на кожну дитину).

ПДФО: (6000,00 — 2643,00) * 18% = 604,26 грн.

Розраховуємо суму до виплати: 6000,00– 90,00–604,26 = 5305,74 грн.

Розмір доходів, які не оподатковуються

ПКУ встановлює ряд видів доходів, які звільнені від оподаткування ПДФО, але в межах певного розміру (суми).

Вартість навчання. Відповідно до  пп. 165.1.21 ПКУ  витрати будь-якої юридичної або фізичної особи на навчання іншої фізичної особи не включаються до оподатковуваного доходу останньої за таких умов:

  • суми за навчання сплачені на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку;
  • розмір неоподаткованої суми, сплаченої за навчання, становить 3-кратний розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року, за кожний місяць навчання .

Отже, у 2018 році отримати оплату за навчання від іншої особи можна без сплати ПДФО на суму 11 169,00 грн за місяць.

Сума, що перевищує вказану, підлягатиме оподаткуванню. І, оскільки йдеться про негрошовий дохід, із застосуванням «натурального» коефіцієнту за п. 164.5 ПКУ (в 2018 році цей коефіцієнт, як і раніше, становитиме 1,21951).

Благодійна допомога. Про правила надання фізособам неоподаткованої нецільової благодійної допомоги в 2017 році ми писали тут.

У 2018 році ці правила не зміняться, а отже, наші поради залишатимуться актуальними.

Але сам розмір нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, в  2018 році становитиме вже 2470 грн (у 2017 році він був меншим і становив 2240 грн).

Добові під час відрядження. Зростання мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року призвело до збільшення  суми неоподатковуваних добових про Україні. Але за кордон така сума залишається незмінною!

Країна відрядження Неоподаткований розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження у 2018 році
Україна Не більше 372,30 грн*
Закордон Не більше 80 евро**

*Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня 2018 року.

**За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Єдиний соціальний внесок

Про те, хто і скільки сплачуватиме ЄСВ в 2018 році, ми писали тут. А зараз розглянемо зміни, що стосуються саме роботодавців.

Мінімальний страховий внесок

Це сума ЄСВ, яка визначається розрахунковим шляхом як добуток мінімальної зарплати та розміру ЄСВ (в основному 22%) (ст. 1 Закону про ЄСВ).

Розмір мінімального страхового внеску з 1 січня 2018 року становитиме  819,06 грн (3723 грн х 22%).

І у 2018 році (згідно зі ст. 8 Закону про ЄСВ), якщо база нарахування ЄСВ найманих працівників менша за розмір встановленої мінімальної заробітної плати за звітний період, то роботодавець зобов’язаний донарахувати ЄСВ до мінімального страхового внеску.

Максимальна величина бази нарахування

З 01.01.2018 року вона становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом: 3723 X 15=55 845 грн. 

Якщо б зміни до Закону про ЄСВ не вносилися, то така база становила б 1762 х 25 = 44050 грн. Як бачимо, вже в січні 2018 року база нарахування ЄСВ зростає більш як на 10 тис. грн. 

А тепер на прикладах розглянемо, як це працюватиме.

Приклад 1. Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 2000,00 грн і жодних інших виплат він отримувати не повинен. Але оскільки він відпрацював повний місяць і виконав норму робочого часу, роботодавець повинен нарахувати йому зарплату за січень 2018 р. у розмірі мінімальної заробітної плати 3723,00 грн. 

Таким чином, фонд оплати праці такого працівника складатиметься з зарплати за відпрацьований час згідно з окладом 2000 грн і доплати до розміру мінімальної зарплати 1723,00грн.

Така нарахована зарплата 3723,00 грн (а не оклад працівника) буде базою для нарахування ЄСВ. При цьому завдяки доплаті  виконується вимога ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ – роботодавець сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі – 819,06 грн. Але робиться така доплата не для того, щоб сплатити ЄСВ у мінімальному розмірі, а щоб виконати мінімальні гарантії в оплаті праці працівника.

Приклад 2. Працівнику за сумісництвом встановлено оклад 1861,50 грн і жодних інших виплат він не отримує. За загальними правилами сумісництво передбачає роботу у вільний від основної роботи час. Тому переважно сумісник норму робочого часу за неосновним місцем роботи не виконує, а оплата його праці відбувається пропорційно фактично відпрацьованому часу. Але за нормами ст. 3-1 Закону про оплату праці, пропорційно йому має нараховуватися мінімальна зарплата, а не оклад (оскільки мінімальна зарплата є більшою за оклад). 

Роботодавець не повинен нарахувати йому зарплату за січень 2018 р. у розмірі мінімальної заробітної плати 3723,00 грн. Якщо, наприклад, працівник працює на півставки, то йому буде нараховано лише 3723,00 х 0,5 = 1861,5 грн.

Така нарахована зарплата 1861,5  грн (а не оклад працівника) буде базою для нарахування ЄСВ. При цьому вимога  ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ  не застосовується – роботодавець сплачує ЄСВ у розмірі, визначеному з фактично нарахованої зарплати:  1861,50   х 22% = 409,53грн.

Приклад 3. Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 1861,50 грн і жодних інших виплат він отримувати не повинен. Але працює він не на повну ставку (наприклад, 0,5 ставки). Тому норму робочого часу за основним місцем роботи не виконує, а оплата його праці відбувається пропорційно фактично відпрацьованому часу. І, відповідно до нової ст. 3-1 Закону про оплату праці, пропорційно йому нараховується не зарплата, а мінімальна зарплата (оскільки вона більша за оклад).

Отже,  роботодавець не повинен нарахувати йому зарплату за січень 2018 р. у розмірі мінімальної заробітної плати 3723,0 грн. Йому буде нараховано лише 3723,00 х 0,5 = 1861,50  грн.

Але базою для нарахування ЄСВ, оскільки йдеться про цілий місяць, у якому працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем за  основним місцем роботи, в цьому випадку є мінімальна заробітна плата 3723,00 (а не оклад працівника або фактично нарахована зарплата). Тому роботодавець сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі – 819,06 грн, незважаючи на те, що до 3723,00 нарахована працівнику зарплата не збільшується.

Ще раз про «зарплатну» звітність

Наразі чинними залишаються форми:

  • податкового розрахунку за формою №1ДФ, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4;
  • звіту з ЄСВ (за формою додатку 4 до Порядку № 435 в редакції наказу Мінфіну від 07.09.2016 р. № 813).

Галина Казначей

Джерело: Дебет-Кредитне забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Індексація зарплати у червні та липні 2018 року
views 17
Індексація зарплати у червні та липні 2018 року При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078. Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, ...
Податківці розповіли про популярну схему для виведення готівки керівниками підприємств
views 26
Податківці розповіли про популярну схему для виведення готівки керівниками підприємств ДФС на своєму офіційному сайті,  повідомляє, що початку року за наслідками перевірок суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші ...
Чи нараховувати ЄСВ на вартість компенсації працівникам розмов з службових мобільних телефонів
views 21
Чи нараховувати ЄСВ на вартість компенсації працівникам розмов з службових мобільних телефонів Податківці відсилають у питанні звільнення від ЄСВ окремих виплат на користь працівників до постанови КМУ від 22.12.2010 р. № 1170. Зокрема, серед затвер...
Що чекає фермерів як платників ЄСВ
views 28
Що чекає фермерів як платників ЄСВ Голова та інші члени фермерського господарства підлягають страхуванню на підставі п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ. Винятком із цього правила є випадки, коли голова або інший член фермерського господарств...
Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу
views 25
Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу Відповідно до пункту 169.1 ПКУ платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у ...
Оподаткування доходів працівників — 2018 обновлено: Грудень 29, 2017 автором: admin
Оподаткування доходів працівників — 2018

Підписатися на розсилку свіжих новин