Не пропустіть!

Читайте безкоштовно всі статті "ІНТЕРАКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ" протягом 3 днів та зекономте при передплаті 2420 грн!

Тільки до 22.07.2018

Print Friendly and PDF
Отримання єдинником відсотків з депозиту не є приводом для переходу на загальну систему оподаткування
Отримання єдинником відсотків з депозиту не є приводом для переходу на загальну систему оподаткування

Публікується мовою оригіналу

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 20.02.2018 р. № 683/6/99-99-12-02-03-15/ІПК отвечают на вопрос плательщика единого налога 3 группы, надо ли переходить на общую систему налогообложения, если планируется получать доход в виде начисленных процентов на сумму депозита (будет ли этот доход толковаться как деятельность, не указана в реестре плательщиков единого налога согласно п.п. 298.2.3 НКУ)?

Согласно ч. 7 п.п. 298.2.3 НКУ в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога, плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других, налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности.

Определение и кодирование основных и второстепенных видов экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, физических лиц – предпринимателей в Украине происходит согласно Классификации видов экономической деятельности (КВЭД ДК 009:2010).

Условием, при которой предприятие не может пребывать на упрощенной системе налогообложения, являются избранные этим субъектом виды деятельности, указанные в КВЭД ДК 009:2010, и которые не указаны в реестре плательщиков единого налога.

Виды получения дохода, которые не подпадают под классификацию КВЭД, не являются основанием для перехода на общую систему налогообложения.

То есть, необходимо разделять получение доходов, не связанных с деятельностью предприятия и осуществление деятельности, которая может не принести дохода, но стать основанием для перехода на общую систему налогообложения.

В первую очередь, это относится к пассивным доходам, определенным п.п. 14.1.268, одним из которых являются проценты на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2018 р. № 683/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс., з видом діяльності “Діяльність у сфері права” (код 69.10 КВЕД ДК 009:2010) та планує отримувати дохід у вигляді нарахованих відсотків на суму депозиту. Товариство запитує, чи не буде цей дохід тлумачитися як діяльність, не зазначена у реєстрі платників єдиного податку у розумінні пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу, що вимагатиме переходу на загальну систему оподаткування.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано розділом XIV Кодексу.

Відповідно до частини сьомої пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших, податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Визначення та кодування основних та другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців в Україні відбувається згідно Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010).

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у КВЕД ДК 009:2010, та які не зазначені у реєстрі платників єдиного податку.

Види отримання доходу, які не підпадають під класифікацію КВЕД, не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Джерело: Аверс-Бухгалтерія – не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Чи застосовуються касові апарати при продажу б/у телефонів?
views 30
Чи застосовуються касові апарати при продажу б/у телефонів? Згідно з п. 296.10 ПКУ касові апарати не застосовуються платниками єдиного податку І, ІІ та ІІІ групи (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких...
Інвентаризаційні надлишки для єдинника — оподатковуваний дохід?
views 29
Інвентаризаційні надлишки для єдинника — оподатковуваний дохід? Нещодавно БЗ у категорії 108.01.02 поповнилася черговою «забаганкою» фіскалів. Невраховані основні засоби, виявлені в ході інвентаризації, на їх думку, збільшують дохід єдинника-третьо...
Коли на єдиному податку тісно
views 42
Коли на єдиному податку тісно Фрагмент статті редакції "Дебет-Кредит".  Максимальні обсяги доходу фізосіб-підприємців, що можуть оподатковуватись єдиним податком, не надто великі — 1,5 млн грн для 2-ї групи та 5 млн грн для 3-ї групи платників єди...
Продаж основних засобів платником єдиного податку
views 59
Продаж основних засобів платником єдиного податку Публікується мовою оригіналу В соответствии с п. 292.2 НКУ при продаже основных средств юридическими лицами - плательщиками единого налога доход определяется как сумма средств, полученных от продаж...
Як єдиннику повідомити ДФС про зміну видів діяльності
views 49
Як єдиннику повідомити ДФС про зміну видів діяльності До Реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку: 1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки плат...
Отримання єдинником відсотків з депозиту не є приводом для переходу на загальну систему оподаткування обновлено: Березень 2, 2018 автором: admin
Отримання єдинником відсотків з депозиту не є приводом для переходу на загальну систему оподаткування

Підписатися на розсилку свіжих новин