Print Friendly and PDF
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну

З урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VІІІ (далі — Закон № 2164), МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності обов’язково мають застосовувати ще й:

 • підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
 • великі підприємства, які відповідають щонайменше 2-м із таких критеріїв:
  • балансова вартість активів — понад 20 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро;
  • середня кількість працівників — понад 250 осіб;
 • публічні товариства, підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Стосовно цього Мінфін у листі від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175 роз’яснив моменти щодо дати переходу на МСФЗ.

Так, датою переходу на МСФЗ для підприємств, які відповідно до вимог Закону № 2164уперше застосовують МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2018:

 • складається баланс станом на 01.01.2018 за вимогами П(С)БО;
 • для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинними на 31.12.2019, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ;
 • у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік (крім балансу);
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2017:

 • у фінансовій звітності в 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
 • складається баланс станом на 01.01.2017 за вимогами МСФЗ;
 • для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018 і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 і 2018 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються в складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Плодоносні рослини обліковуємо в складі основних засобів
views 9
Плодоносні рослини обліковуємо в складі основних засобів Мінфін затвердив зміни до деяких нормативно-правових актів із бухгалтерського обліку, а саме в: Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зоб...
Зміни в бухобліку – 2018
views 116
Зміни в бухобліку – 2018 Нова класифікація підприємств за розмірами (п. 2 р. І Закону № 2164-VIII, зміни в ст. 2 Закону про бухоблік) Таблиця Види підприємств за розмірами (для класифікації достатньо, аби виконувалися два критерії з трьох) ...
Наказ про облікову політику: усе до ладу
views 81
Наказ про облікову політику Як же багато охочих розпочати з нового року нове життя! А як щодо облікового життя підприємства? Чи є потреба «причісувати» наказ про облікову політику та якою має бути його «начинка»? Навіщо все це потрібно Насампер...
Продаж подарункових сертифікатів: бухоблік й оподаткування
views 62
Продаж подарункових сертифікатів: бухоблік й оподаткування Не знаєте, що подарувати на свято? Подарунковий сертифікат вам у допомогу. Він прикриє «тил» у будь-яке торжество, адже надає право пред’явнику обміняти його на ті товари/послуги, які він б...
Зміни в обліковій політиці: коли відбуваються та як впливають на бухоблік
views 49
Зміни в обліковій політиці: коли відбуваються та як впливають на бухоблік У діяльності суб’єктів господарювання постійно відбуваються якісь зміни стосовно чи то нововведень у законодавстві, чи то економічної ситуації в країні. До того ж зміни можут...
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну
Метки:    

Підписатися на розсилку свіжих новин