Print Friendly and PDF
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну

З урахуванням змін, унесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VІІІ (далі — Закон № 2164), МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності обов’язково мають застосовувати ще й:

 • підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
 • великі підприємства, які відповідають щонайменше 2-м із таких критеріїв:
  • балансова вартість активів — понад 20 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн євро;
  • середня кількість працівників — понад 250 осіб;
 • публічні товариства, підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Стосовно цього Мінфін у листі від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175 роз’яснив моменти щодо дати переходу на МСФЗ.

Так, датою переходу на МСФЗ для підприємств, які відповідно до вимог Закону № 2164уперше застосовують МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2018:

 • складається баланс станом на 01.01.2018 за вимогами П(С)БО;
 • для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинними на 31.12.2019, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ;
 • у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік (крім балансу);
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019 і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ — 01.01.2017:

 • у фінансовій звітності в 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
 • складається баланс станом на 01.01.2017 за вимогами МСФЗ;
 • для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
 • перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018 і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 і 2018 роки, відповідні примітки, у т.ч. порівняльну інформацію.

Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються в складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Відновили зниклий документ: що в обліку та звітності?
views 13
Відновили зниклий документ: що в обліку та звітності? Ситуація: «Була перевірка, за її результатами податкова зняла з витрат n-ну суму, оскільки був відсутній первинний документ — акт. На сьогодні ми отримали від контрагента дублікат зник­лого доку...
Запаси та їх класифікація
views 6
Запаси та їх класифікація Важко собі уявити підприємство, в діяльності якого тією чи іншою мірою не були б задіяні запаси. Вони потрібні для виготовлення продукції, адміністративних, збутових цілей та ін. Що вже казати про суб’єктів господарювання,...
Списуємо кредиторську заборгованість: які податкові наслідки
views 14
Списуємо кредиторську заборгованість: які податкові наслідки ПДВ Якщо платник ПДВ при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної, складеної до 01.07.2015, сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не оплачені ...
Особиста здача — на мобільний телефон підприємства
views 10
Особиста здача — на мобільний телефон підприємства Директор оплачував свої комунальні платежі готівкою через банківський термінал. Здачу із цієї операції він зарахував на поповнення рахунку корпоративного мобільного телефону. Що бухгалтерові із цим...
ПММ для сільгосптехніки: від оприбуткування до списання
views 12
ПММ для сільгосптехніки: від оприбуткування до списання Сучасного аграрія важко уявити без сільськогосподарської техніки. Адже йому потрібно в стислі строки обробити землю, висіяти насіння, а потім доглядати за посівами і врешті-решт зібрати врожай...
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну обновлено: Січень 12, 2018 автором: admin
Переходимо на МСФЗ: роз’яснення Мінфіну
Метки:    

Підписатися на розсилку свіжих новин