Бути чи не бути… амортизації в підприємця під час простою транспорту?

Автор : Бала Людмила, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua У минулому номері ми говорили про те, з якої дати підприємець може почати амортизувати свій транспортний засіб*. Сьогодні підемо далі і з’ясуємо, чи потрібно припиняти амортизацію, якщо протягом деяких місяців ваш транспортний засіб простоював (зважаючи на відсутність замовлень, дозволів)

Амортизація основних засобів

Публікується мовою оригіналу Основным законодательным актом по ведению бухгалтерского учета основных средств является П(С)БУ-7. Нормы этого стандарта применяются предприятиями, организациями и другими юридическими лицами всех форм собственности (кроме бюджетных учреждений) и не распространяются на активы, перечень которых приведен в п. 3 П(С)БУ-7. Понятие “амортизация”

Додаток АМ до декларації з прибутку: нарахування амортизації

Додаток АМ до декларації з прибутку: нарахування амортизації

Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» складають до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467 (далі — Декларація). Тобто він є додатком до додатка.

Чи включається до складу витрат підприємців-загальносистемників амортизація ОЗ

Чи включається до складу витрат підприємців-загальносистемників амортизація ОЗ

ДФСУ нагадала, що підприємці на загальній системі оподаткування можуть включати амортизацію основних засобів до витрат ДФСУ у листі від 23.01.2018 р. № 258/М/99-99-13-01-02-14/ІПК зазначила, що підприємець на загальній системі оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р., має право (за власним бажанням) включати до складу

ДФС про мінімальний строк амортизації МНМА

ДФС про мінімальний строк амортизації МНМА

В індивідуальній податковій консультації від 04.08.2017 р. № 1495/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС відзначає, що мінімально допустимий строк корисного використання для електронно-обчислювальних машин, інших машин для автоматичної обробки інформації, пов’язаних з ними засобів зчитування або друку інформації, пов’язаних з ними комп’ютерних програм (крім програм, витрати на придбання

Як ФОП на загальній системі обліковувати амортизацію

Як ФОП на загальній системі обліковувати амортизацію

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування починаючи з 01.01.2017 має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 основних засобів і нематеріальних активів або самостійно

Які строки експлуатації використовувати для обчислення амортизації окремих компонентів ОЗ

Які строки експлуатації використовувати для обчислення амортизації окремих компонентів ОЗ

У податково-прибутковому обліку мінімально допустимі строки амортизації визначаються за групами основних засобів (необоротних активів). При цьому в бухгалтерському обліку згідно з МСБО 16 «Основні засоби» (для платників податку, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ) строк корисної експлуатації визначається за окремими активами

Особливості нарахування амортизації в податково-прибутковому обліку

Особливості нарахування амортизації в податково-прибутковому обліку

Об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені ПКУ, — пп. 134.1.1 ПКУ. При цьому різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, передбачають: збільшення фінрезультату до оподаткуванняна суму амортизації основних засобів або нематеріальних

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів ФОПами

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів ФОПами

Стаття 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755 – VI(далі – ПК) визначає порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування. Нарахування амортизації ФОПами Об’єктом оподаткування, відповідно до пункту 177.2 ПК, є

Чому ФОПу-загальносистемнику не можна амортизувати вантажні авто

Чому ФОПу-загальносистемнику не можна амортизувати вантажні авто

Із 01 січня 2017 року фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу господарських витрат амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних