Як звільнити працівника за згодою сторін заднім числом?

Публікується мовою оригіналу ВОПРОС: Предприятие осуществляет строительную деятельность. Бывают случаи, когда работники срочно уезжают на работу в другую местность, не оформив отпуск или увольнение. Затем, если работник решил уволиться, предприятие идет ему навстречу и оформляет задним числом увольнение по соглашению сторон.

ФОП припиняє діяльність: як правильно звільнити працівників?

Автор : Біляєва Олена, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua Приймаючи рішення про припинення діяльності, підприємцеві-роботодавцю потрібно подумати про працівників. Їх слід звільнити. Як це правильно зробити, ми розповімо в цій статті. На практиці у разі припинення підприємницької діяльності ФОП застосовуються такі підстави для

Перевірка Держпраці за скаргою працівника

Публикуется на языке оригинала Звільнений працівник звернувся до суду щодо скасування наказу на звільнення і одночасно до Держпраці зі скаргами на порушення щодо нього вимог трудового законодавства (неоплата за суміщення посад, робота в нічний час, у вихідні, невиплата надурочних тощо).

Якщо день звільнення — вихідний день

Якщо день звільнення — вихідний день

Коментар до листа Мінсоцполітики від 05.01.2018 р. № 9/0/22-18/134 Висновок документа Якщо дія строкового трудового договору закінчується у день, що є вихідним для працівника і підприємства у цілому, остаточний розрахунок з працівником проводьте у його останній робочий день. При цьому

Звільнення за iнiцiативою осiб, якi не є стороною трудового договору

Звільнення за iнiцiативою осiб, якi не є стороною трудового договору

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ Юридичний департамент Вiддiл координацiї правової роботи та застосування законодавства Механiзм правового регулювання припинення трудового договору пов’язаний, як правило, iз волевиявленням його сторiн (працiвника та власника або уповноваженого ним органу). Зазвичай трудовий договiр може бути розiрвано з

Працівник відсутній в день звільнення: як передати трудову книжку

Працівник відсутній в день звільнення: як передати трудову книжку

Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що відповідно до п. 4.1 Інструкції №58 власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. Згідно з п. 4.2 Інструкції № 58, якщо працівник відсутній на

Особливості звільнення вагітної жінки, у якої закінчується строковий трудовий договір

Особливості звільнення вагітної жінки, у якої закінчується строковий трудовий договір

Однією з підстав припинення трудового договору є закінчення строку трудового договору, окрім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Однак звільнення вагітних жінок

Звільнення з ініціативи роботодавця

Звільнення з ініціативи роботодавця

Систематичне невиконання… Укладаючи з роботодавцем трудовий договір, працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. Як наслідок, систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх обов’язків (див. ст. 139 КЗпП) може стати підставою для його звільнення за п. 3

Умови, за яких роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

Умови, за яких роботодавець може звільнити працівника без згоди профспілки

Публікується мовою оригіналу Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным, в частности, п. 1 ст. 40 КЗоТ (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), может быть проведено только по предварительному согласию выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом которой является работник.

Скорочення штату та чисельності працівників під час реорганізації

Скорочення штату та чисельності працівників під час реорганізації

Зазвичай під час реорганізації підприємства відбувається скорочення штату або чисельності працівників. Задля уникнення трудових спорів роботодавець повинен додержуватися процедури скорочення, визначеної трудовим законодавством. Відповідно до ст. 64 ГКУ підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Отже, під