Переведення працівників на іншу роботу: оформлення й оплата

(відповіді на запитання із семінару, що відбувся 17.05.2018) Чи потрібно повідомляти працівника про переведення на іншу постійну роботу не пізніше ніж за два місяці до дати переведення? ВІДПОВІДЬ: Переведення на iншу роботу та змiна iстотних умов праці — різні процедури. Змiна iстотних

Розслідування нещасного випадку на виробництві

Розслідування нещасного випадку на виробництві

Публікується мовою оригіналу Гоструда в письме от 23.03.2018 г. № 2213/3/9.1-ДП-18 сообщает, что расследованию подлежат все без исключения несчастные случаи на производстве согласно процедуре, установленной Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденным постановлением КМУ от 30.11.2011 г. № 1232.

Коли заборонено встановлювати випробувальний строк

Коли заборонено встановлювати випробувальний строк

Трудове законодавство дає можливість установити випробувальний строк працівнику під час укладення трудового договору. Таку умову обумовлюють у наказі (розпорядженні) керівника про прийняття на роботу, з яким ознайомлюють працівника під розпис. У разі, якщо трудовий договір укладають у письмовій формі, то

Трудові правовідносини з пенсіонерами

Публікується мовою оригіналу Несмотря на достижение пенсионного возраста или выход на “специальную пенсию”, а также учитывая, что у большинства пенсионеров размер пенсии мизерный, многие из них продолжают трудовую деятельность. Как и для каждой категории работающих граждан, в трудовых правоотношениях работодателей

Трудові правовідносини з донорами

Публікується мовою оригіналу Донорство крови и ее компонентов согласно ст. 2 Закона Украины от 23.06.95 г. № 239/95-ВР “О донорстве крови и ее компонентов” (далее – Закон о донорстве) представляет собой добровольный акт волеизъявления человека, который состоит в предоставлении крови или ее компонентов для дальнейшего непосредственного использования

Нові-старі вимоги до роботи за комп’ютером

Уявляти роботу офісного працівника без комп’ютера — усе одно, що фантазувати. Цей електронний помічник міцно укорінився в нашій трудовій діяльності. Але всім нам знайомі викликані ним неприємні відчуття після напруженого робочого дня. Захистити здоров’я тих, хто працює за комп’ютерами, покликані

Трудові відносини з працівниками, які були призвані на військову службу в особливий період

Публікується мовою оригіналу В связи с объявлением в Украине частичной мобилизации, вводом особого периода и призывом работников на военную службу по мобилизации, по контракту, на особый период, на срочную военную службу как у работодателей, так и у работников возникают особые права

Трудовий контракт

Публікується мовою оригіналу Особой формой трудового договора является контракт. Контрактная форма трудового договора предусмотрена ст. 21 КЗоТ, а порядок заключения и расторжения трудовых контрактов регулируется: ч. 4 ст. 65 ХКУ; Положением о порядке заключения контракта при приеме (найме) на работу работников, утвержденным постановлением КМУ от 19.03.94 г. № 170 (далее – Положение

Про повноваження місцевих рад у сфері контролю за додержанням законодавства про працю

Про повноваження місцевих рад у сфері контролю за додержанням законодавства про працю

Мінрегіон у листі від 28.02.2018 р. № 8/34-16-18 відреагував на питання, пов’язані із реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю. 1. Чи потрібно вводити до штату апарату ради ОТГ інспектора праці в зв’язку з набуттям органами місцевого

Роботодавець має інформувати працівника про небезпеку роботи за монітором комп’ютера

Роботодавець має інформувати працівника про небезпеку роботи за монітором комп’ютера

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, визначено наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 р. № 207. Вони поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми

Маєте питання щодо бухгалтерських продуктів, послуг та заходів на нашому сайті? Замовте зворотній дзвінок