Безоплатне отримання необоротних активів у бюджетників: беремо на облік і нараховуємо амортизацію

Безоплатне отримання необоротних активів у бюджетників: беремо на облік і нараховуємо амортизацію

Для бюджетних установ безоплатне отримання необоротних активів – явище досить звичне. Але їх облік значною мірою залежить від того, що саме отримано та від кого: основні засоби (далі – ОЗ) чи інші необоротні матеріальні активи (далі – інші НМА). Для