Облік інвестиційної нерухомості: операції з оприбуткування

Облік інвестиційної нерухомості: операції з оприбуткування

Порядок відображення в обліку об’єктів інвестиційної нерухомості має особливості. Адже облік таких об’єктів регламентується нормами окремого П(С)БО 32. Податковий облік інвестиційної нерухомості також зазвичай викликає запитання, оскільки в ПКУ він описаний украй лаконічно. Про це й ітиметься в статті. Які об’єкти відносять до