Print Friendly and PDF
УКТ ВЭД версии 2017 года: изменения в классификации
УКТ ВЭД версии 2017 года: изменения в классификации

Публикуется на языке оригинала

Відповідно до статей 1 та 7 Митного кодексу у митній справі ДФС дотримується визнаної у міжнародних відносинах системи класифікації та кодування товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації (далі — Гармонізована система), до застосування актуалізованої версії якої з початку цього року перейшло більшість країн світу, зокрема країни ЄС. У зв’язку з цим виникла низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах України й інших країн та потреба приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права.

Про основні зміни, яких зазнала Гармонізована система версії 2017 р., — далі у цій статті.

На сьогодні класифікація товарів здійснюється відповідно до положень   УКТ ЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом № 584. Згідно з нормами Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему (Україна приєдналася до цієї конвенції відповідно до Указу № 466), Митного кодексу та Закону № 584 чинна УКТ ЗЕД ґрунтується на основі п’ятої редакції цієї системи, а саме версії 2012 р.

Гармонізована система один раз на п’ять років змінюється, а саме до неї вноситься низка поправок та змін і таким чином формується оновлена версія. Нове шосте видання Гармонізованої системи набрало чинності з 01.01.2017 р.

Водночас постановою № 428 встановлено, що на рівні восьмизначних кодів УКТ ЗЕД ґрунтується на основі Гармонізованої системи та Комбінованої номенклату­­ри ЄС.

На виконання норм Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему та постанови № 428 фахівцями ДФС України завершено розробку нової версії УКТ ЗЕД, яку складено на основі шостого видання цієї системи та Комбінованої номенклатури ЄС 2017 р. УКТ ЗЕД 2017 р. в установленому порядку надіслано до Мінекономрозвитку України для розробки нової версії Митного тарифу України.

У процесі розробки нової версії УКТ ЗЕД фахівцями ДФС забезпечувався автентичний переклад текстів Гармонізованої системи та Комбінованої номенклатури ЄС версії 2017 р. На основі зазначених текстів і розроблено сучасну версію УКТ ЗЕД, процес розробки якої передбачав обов’язкове збереження національної деталізації для низки важливих товарів, наприклад: товари для промислового складання автомобілів; компоненти для цивільної авіації; стальні труби з теплоізоляцією; антарктичний криль тощо.

Створення оновленої версії УКТ ЗЕД передбачало внесення змін винятково у примітки до розділів та груп, кодів та назв товарів. З метою збереження ставок ввізного мита у незмінному стані для кодів, що згорнулися або видалилися на європейському рівні класифікації товарів, запроваджено національну деталізацію.

Для забезпечення імплементації нової версії УКТ ЗЕД 2017 р. у новій редакції Митного тарифу України фахівцями ДФС розроблено проект перехідних таблиць, який також в установленому порядку надіслано до Мінекономрозвитку України. Після прийняття нової редакції Закону № 584 передбачається прийняття у 2018 р. наказу ДФС про затвердження перехідних таблиць УКТ ЗЕД 2012-УКТ ЗЕД 2017 (пряма таблиця) та УКТ ЗЕД 2017-УКТ ЗЕД 2012 (обернена таблиця).

Розглянемо детальніше основні зміни, що відобразились у Гармонізованій системі версії 2017 р. як результат напрацювання Всесвітньої митної організації.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої митної організації відбулися зміни у 233 випадках, які головним чином пов’язані з пропозиціями стосовно екологічних та соціальних питань, оскільки Гармонізована система є глобальним інструментом для збору статистичних даних про торгівлю та її моніторингу. Також було вилучено товарні підпозиції з низьким рівнем торгівлі. Це пояснюється тим фактом, що договірними сторонами Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему є 150 договірних сторін, що на сьогодні робить її найуспішнішим документом в історії Всесвітньої митної організації.

Більшість із рекомендованих поправок було запропоновано ФАО (організація ООН з питань продовольства та сільського господарства).

Поправки, що стосуються риби та рибних продуктів, спрямовано на подальше охоплення видів і форм продукції, які повинні перевірятися з метою дотримання продовольчої безпеки і раціональнішого управління ресурсами.

Поправки, що стосуються ракоподібних, молюсків та інших безхребетних, мотивовані важливістю торгівлі та споживання цих видів у різних формах продукту.

Для каракатиці і кальмара збільшено кількість кодів та згрупувано їх разом.

Класифікацію продукції лісового господарства також було змінено для того, щоб підвищити охоплення деревних порід і отримати повнішу картину структури торгівлі. Модифікація дасть змогу отримати торговельні дані про тропічний ліс, які будуть визначені в результаті більш точних статистичних даних про торгівлю тропічною деревиною та мати точні дані про використання нетропічних листяних порід. Крім того, поправки включають в себе нові підпозиції для моніторингу та контролю за деякими видами бамбука і ротанга.

Крім того, поправки в Гармонізовану систему версії 2017 р. спрямовані надати докладну інформацію щодо кількох категорій продуктів, які використовуються як протималярійний засіб. Ці поправки полегшать класифікаційну роботу та торгівлю такими рятувальними засобами.

Поправками також вносяться конкретні підпозиції для полегшення збору і зіставлення даних про міжнародний рух деяких речовин, які є під контролем відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нові товарні підпозиції також було створено для низки небезпечних хімічних речовин, контрольованих у рамках Роттердамської конвенції (контроль руху небезпечних хімічних речовин).

Крім того, нові товарні підпозиції було створено для моніторингу та контролю над фармацевтичними препаратами, що містять ефедрин, псевдоефедрин або норефедрин та прекурсори до наркотичних засобів.

Інші поправки було прийнято у результаті змін у міжнародних торговельних стандартах. Товарні позиції 6907 (неглазуровані керамічні вироби) і 6908 (глазуровані керамічні вироби) було об’єднано у зв’язку з тим, що основні підпозиції в цих товарних позиціях стосуються продуктів, які, по суті, більше не виробляються, і промисловість та торгівля більше не роб­лять розходження між неглазурованими і глазурованими керамічними виробами, водночас нові продукти з дуже високим обсягом торгівлі класифікувалися за товарними підпозиціями 6907 90 та 6908 90 («Інше»).

Крім того, з метою адаптації Гармонізованої системи до сучасної торговельної ситуації деякі важливі продукти визначено окремо в існуючих або нових товарних підпозиціях.

Досягнення в галузі технології також відображено у поправках, зокрема врегульовано критерії розміру для газетного паперу, питання класифікації світлодіодних (LED) ламп, багатокомпонентних інтегральних схем та гібридних і повністю електричних транспортних засобів.

Також відображено поправки до Гармонізованої системи версії 2017 р. щодо уточнення текстів для забезпечення однакового тлумачення номенклатури.

Зверніть увагу
У Гармонізованій системі кількість кодів у версії 2017 р. є рекордною і становить 5 367.

Ретроспектива змін у Гармонізованій системі: 

Кількість змін, шт.

Кількість кодів, шт.

Імплементація Гармонізованої системи в 1988 р.

5 019

Зміни в 1992 р. (редакційні правки)

5 018

Зміни в 1996 р.

393

5 113

Зміни в 2002 р.

374

5 224

Зміни в 2007 р.

354

5 052

Зміни в 2012 р.

225

5 205

Зміни в 2017 р.

233

5 367

Розглянемо на прикладі деякі основні зміни у Гармонізованій системі версії 2017 р., що відображатимуться в УКТ ЗЕД нової версії.

Зміни у Гармонізованій системі версії 2017 р. на рівні товарних позицій на підпозиції:    

Додано 6-значні коди

235

Видалено 6-значні коди

73

Змінено 6-значні коди

+162

6-значні коди, номер яких залишився незмінним, але обсяги товарів було змінено

200

Нові 4-значні коди

1

9620 — моноподи, триподи та інші
Видалено 4-значні коди

3

2848 — фосфіди,
6908 — глазу­рована плитка,
8469 — друкарські машинки

У 3 групі внесено зміни для детальнішої класифікації родини коропових риб. Розширюються обсяги класифікації риб у підпозиціях: 0301.93, 0302.7, 0302.73, 0303.2, 0303.25, 0304.3, 0304.51, 0304.93, 0305.31, 0305.44, 0305.64 та створюється нова підпозиція 0305.52.

У Гармонізованій системі версії 2017 р. товари позиції 0306 (ракоподібні) поділено на три угрупування:

 • морожені;
 • живі, свіжі або охолоджені;
 • інші.

Нагадаємо, що у Гармонізованій системі версії 2012 р. зазначену позицію було поділено на два угрупування:

 • морожені;
 • неморожені.

У Гармонізованій системі версії 2017 р. товари позицій 0307 (молюски) та 0308 (інші безхребетні) на рівні підпозицій також поділено на три угрупування:

 • живі, свіжі або охолоджені;
 • морожені;
 • інші.

Для порівняння зазначимо, що на сьогодні у Гармонізованій системі версії 2012 р. товари позицій 0307 та 0308 на рівні підпозицій було поділено на два угрупування:

 • живі, свіжі або охолоджені;
 • інші.

У позиції 0805 (цитрусові) детальніше класифіковано апельсини та мандарини.

0805 Цитрусові, свіжі або сушені:
0805 10 — апельсини:
— — апельсини солодкі, свіжі:
0805 10 22 00 — — — пупкові апельсини («navel» oranges)
0805 10 24 00 — — — звичайні апельсини («white», «round», «blond» oranges)
0805 10 28 00 — — — інші
0805 10 80 00 — — інші
— мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових:
0805 21 — — мандарини (включаючи танжерини та сатсума):
0805 21 10 00 — — — сатсума
0805 21 90 00 — — — інші
0805 22 00 00 — — клементини
0805 29 00 00 — — інші

У рамках протималярійних заходів створено нову товарну підпозицію 6005 35 для класифікації сітки, що захищає від комарів. Відповідно створено нові товарні підпозиції для сіток над ліжками, наборів для діагностики малярії та ліків від цієї хвороби:

 • 6304 20 (сітки для ліжок);
 • 3002 11 (набори для діагностики малярії);
 • 3003 60 та 3004 60 (протималярійні ліки).

Створено нову примітку для молочної продукції 4 (b), якою передбачено, що продукти, отримані з молока заміщенням одного або більше із його натуральних компонентів (наприклад, масляних жирів) іншими речовинами (наприклад, олеїновими жирами), необхідно класифікувати в товарних позиціях 1901 (дитяче харчування та інше) або 2106 (інші харчові продукти).

Для кращого розуміння, слова «дитяче харчування» (infant food) в Гармонізованій системі  версії 2017 р. замінено словами «продукти, призначені для немовлят або дітей молодшого віку» (Food suitable for infants and young children).

Створено нові товарні підпозиції для:

 • безалкогольного пива — 2202 10;
 • вина в контейнерах — 2204 22;
 • саке — 2206 00.

Через низькі обсяги торгівлі з 28 групи вилучено код 2853 00 — фосфіди.

Створено код для коензиму Q10 — 2914 62 (кофермент, який знижує ризик сердечних захворювань).

До позиції 2932 додано код для сукралози — 2932 14 (замінник цукру).

Для добрив, зокрема суперфосфату відповідної концентрації P2O5, створено дві нові підпозиції 3103 11 та 3103 19.

У позиції 3909 створено код для класифікації поліметиленфенілізоціанату (сирий МДІ, полімерний МДІ) — 3903 31. Зазначена зміна в Гармонізованій системі версії 2017 р. унеможливлює неправильну класифікацію МДІ за кодами підпозиції 3909 50 (поліуретани).

Із назв кодів позиції 4011 вилучено характеристики шин, а саме малюнок «ялинка» та показники посадочного діаметра й утворено нові підпозиції:

 • 4011.70 — для сільсько- та лісогосподарських транспортних засобів і машин;
 • 4011.80 — для транспортних засобів та машин, що використовуються у будівництві, гірничій справі або промисловості.

Внесено поправки до коду 8415 10 для уточнення класифікації кондиціонерів, а саме назву «настінні чи для вікон, в окремому корпусі або «спліт-системи» замінено словами «спеціально розроблені, щоб фіксувати у вікні, стіні, стелі або підлозі, в окремому корпусі або «спліт-системи».

У позиції 8456 створено нові коди для сучасних верстатів:

 • 8456 11 — що працюють з використанням лазерного випромінювання;
 • 8456 12 — що працюють з використанням іншого світлового чи фотонного випромінювання;
 • 8456 40 — що працюють з використанням плазмоводугових процесів;
 • 8456 50 — водоструминні різальні машини.

Для гноєрозкидачів і розкидачів добрив створено дві нові підпозиції і викладено у такій редакції:

 • 8432 41 — розкидачі гною;
 • 8432 42 — розкидачі добрив.

Суттєвих змін зазнала і товарна позиція 8703. Так, зокрема, створено нові товарні підпозиції і врегульовано питання класифікації гібридних транспортних засобів та електромобілів. Створено такі нові товарні підпозиції:

 • 8703 40 — інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та зі зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигуни для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії;
 • 8703 50 — інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електродвигуном як двигуни для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії;
 • 8703 60 — інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигуни для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії;
 • 8703 70 — інші транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електродвигуном  як двигуни для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії;
 • 8703 80 — інші транспортні засоби, що приводяться в рух тільки електричним двигуном.

Також змінено підходи до класифікації моноподів, двоногів, триногів та аналогічних виробів. У діючій версії УКТ ЗЕД вони класифікуються за матеріалом виготовлення, проте в майбутньому в УКТ ЗЕД версії 2017 р. для цих товарів створено нову товарну позицію 9620.

Андрій Мельник,

головний державний інспектор відділу ведення УКТ ЗЕД Управління класифікації товарів Департаменту митних платежів Державної фіскальної служби України

Читайте также

Новая версия УКТ ВЭД может заработать уже с 2018 года
views 568
Новая версия УКТ ВЭД может заработать уже с 2018 года В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о Таможенном тарифе Украины (№ 7306). Проект Закона разработан Минэкономразвития совместно с ГФС с целью приведения законодательн...
Определяем соответствие между кодами УКТ ВЭД и кодами видов сельхоздеятельности
views 285
Определяем соответствие между кодами УКТ ВЭД и кодами видов сельхоздеятельности При составлении налоговой накладной по операциям по поставке товаров и услуг налогоплательщик самостоятельно определяет соответствие таких кодов определенному коду това...
Должен ли код услуг ГКПУ в налоговой накладной соответствовать коду КВЭД
views 505
Должен ли код услуг ГКПУ в налоговой накладной соответствовать коду КВЭД Поскольку ГКПУ согласован с Классификацией видов экономической деятельности ДК 009:2010 (далее — КВЭД-2010), то классы услуг в ГКПУ соответствуют видам деятельности ...
Когда при составлении налоговой накладной не нужно указывать код УКТ ВЭД и код услуг
views 396
Когда при составлении налоговой накладной не нужно указывать код УКТ ВЭД и код услуг Публикуется на языке оригинала В яких випадках при складанні податкової накладної не зазначається код УКТ ЗЕД та код послуг згідно з Державним класифікатором прод...
ГФС: ошибка в коде ГКПУ в налоговой накладной — нет налогового кредита
views 346
Ошибка в коде ГКПУ в налоговой накладной - нет налогового кредита Согласно п. 201.10 НКУ плательщик НДС может формировать налоговый кредит по налоговой накладной, содержащей ошибки (исключение — некорректное указание кода УКТ ВЭД, что влечет за соб...
УКТ ВЭД версии 2017 года: изменения в классификации обновлено: Декабрь 6, 2017 автором: admin
УКТ ВЭД версии 2017 года: изменения в классификации

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!