Print Friendly and PDF
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций

Публикуется на языке оригинала

Нацбанк унормував власні нормативно-правові акти з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні у зв’язку з оновленням українського законодавства.

Відповідні зміни містяться у постанові Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – Постанова № 148), якою викладено у новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення).

Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:

  • здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана “пневмопошта”);
  • здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;
  • застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;
  • покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Крім того, лібералізовано ряд вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

Положення також містить вимогу щодо обов’язку небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств – агентів банків здавати готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

При цьому небанківські фінансові установи, які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов’язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки над виданою за переказами готівкою*.

Також у зв’язку зі змінами у законодавстві України Положенням передбачено, що використання печатки підприємством не є обов’язковим.

Одночасно з метою оптимізації нормативно-правових актів до Положення включено вимоги постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою” (зі змінами) та відповідно Постановою № 148 зазначену вище постанову Правління Національного банку України визнано такою, що втратила чинність.

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися не змінними, а саме:

  • – між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – в розмірі 10 000 гривень;
  • – між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – в розмірі 50 000 гривень;
  • – між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – в розмірі 50 000 гривень.

Постанова № 148 набирає чинності з 5 січня 2018 року.

Зазначена норма повністю відповідає вимогам постанови Правління НБУ від 17.11.2017 р. № 116 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42”.

НБУ

Читайте также

Кассовые операции – 2018: что нового
views 109
Кассовые операции Комментарий к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденному постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148 (далее — Положение № 148) Положение вступило в силу 05.01.2018 Положение № 14...
Оформление кассовых документов по новым правилам
views 83
Оформление кассовых документов по новым правилам Публикуется на языке оригинала Новим Положенням про ведення касових операцій затверджено й нові форми касових документів. Розглянемо докладно, як ці форми складати і чим загрожують помилки в них На...
С 5 декабря используются новые формы ведомости на выплату наличных и РКО
views 180
С 5 декабря используются новые формы ведомости на выплату наличных и РКО Новым Постановлением НБУ «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» от 29.12.2017 г. № 148 были также утверждены формы следующих до...
Выплачиваем зарплату с кассы
views 142
Выплачиваем зарплату с кассы Публикуется на языке оригинала Виплата зарплати готівкою – це форма її виплати «за замовчуванням», якщо договором між та працівником не визначено інше (про це – трохи далі). Так, ст. 23 Закону про оплату праці встановл...
В Украине поменяют правила кассовой дисциплины
views 178
В Украине поменяют правила кассовой дисциплины Предприятия не хотят ставить РРО, чтобы не попасть под проверки и неизбежные санкции После отмены моратория на проверки бизнеса, который частично действовал в 2015-2016 годах, налоговики принялись мас...
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей