Print Friendly and PDF
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций

Публикуется на языке оригинала

Нацбанк унормував власні нормативно-правові акти з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні у зв’язку з оновленням українського законодавства.

Відповідні зміни містяться у постанові Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – Постанова № 148), якою викладено у новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення).

Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:

  • здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана “пневмопошта»);
  • здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;
  • застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;
  • покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Крім того, лібералізовано ряд вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

Положення також містить вимогу щодо обов’язку небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств – агентів банків здавати готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

При цьому небанківські фінансові установи, які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов’язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки над виданою за переказами готівкою*.

Також у зв’язку зі змінами у законодавстві України Положенням передбачено, що використання печатки підприємством не є обов’язковим.

Одночасно з метою оптимізації нормативно-правових актів до Положення включено вимоги постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою” (зі змінами) та відповідно Постановою № 148 зазначену вище постанову Правління Національного банку України визнано такою, що втратила чинність.

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися не змінними, а саме:

  • — між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – в розмірі 10 000 гривень;
  • — між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – в розмірі 50 000 гривень;
  • — між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – в розмірі 50 000 гривень.

Постанова № 148 набирає чинності з 5 січня 2018 року.

Зазначена норма повністю відповідає вимогам постанови Правління НБУ від 17.11.2017 р. № 116 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42”.

НБУ

Читайте также

Кассовые операции у предпринимателя: есть ли новости?
views 66
Кассовые операции у предпринимателя: есть ли новости? Недавно* мы подробно разобрались с новым Положением о ведении кассовых операций, но фокусировались преимущественно на юрлицах. А что же предприниматели? По ним традиционно есть свои «заморочки»....
ГФС напоминает об ответственности за своевременное оприходование наличных
views 81
ГФС напоминает об ответственности за своевременное оприходование наличных Государственная фискальная служба Украины обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования, осуществляющих наличные расчеты за реализованные товары (предоставленные у...
Положение о кассовых операциях: «революция» продолжается
views 134
Положение о кассовых операциях: «революция» продолжается Первый день лета ознаменовался неожиданным, как гром среди ясного неба, вступлением в силу Изменений в Положение о ведении кассовых операций в нацвалюте в Украине1. Настолько же неожиданным, ...
Использование КУРО: обходим штрафоопасные зоны
views 113
Использование КУРО: обходим штрафоопасные зоны С появлением нового Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине1 книга учета расчетных операций (далее — КУРО) перестала иметь хоть какое-то отношение к оприходованию наличнос...
Нарушение наличных ограничений — «обоюдоострый меч»?
views 110
Нарушение наличных ограничений — «обоюдоострый меч»? Ограничения, установленные для субъектов хозяйствования при расчетах наличными, опасны тем, что за их нарушение предусмот­рены нешуточные админштрафы. До 05.01.2018 г. (даты вступления в силу Пол...
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций обновлено: Январь 5, 2018 автором: admin
Утвержден новый порядок ведения кассовых операций
Метки:

Подписаться на рассылку свежих новостей