Выплаты призовнику - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
Выплаты призовнику
Выплаты призовнику

Публикуется на языке оригинала

Працівника підприємства призвано до лав Збройних сил України. З’ясуємо, чи нараховувати йому заробітну плату, які податки сплачувати. За якою ознакою виплачені доходи зазначати у формі № 1ДФ та який код категорії застрахованих осіб вказувати у звіті з ЄСВ, читайте далі.

Гарантії на час служби

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (п. 1 ст. 2 Закону № 2232).

Строкова військова служба є однією із видів військової служби (п. 6 зазначеної статті).

Частиною другою ст. 39 цього Закону встановлено, що громадяни України, призвані на строкову військову службу, користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою ст. 119 КЗпП.

Тобто за працівниками, призваними на строкову військову службу, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Крім того, таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Держбюджету України відповідно до Закону № 2011 (частина третя ст. 119 КЗпП).

При цьому зверніть увагу, що призов або вступ на військову службу є підставою для звільнення працівника на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП. Однак звільнення згідно з цією статтею не допускається у випадку якщо за працівником зберігається робоче місце і посада відповідно до частини третьої ст. 119 цього Кодексу.

Зазначимо, що до цієї статті неодноразово вносилися зміни і на сьогодні нормами частини третьої ст. 119 КЗпП установлено, що гарантії щодо збереження робочого місця поширюються на осіб, які залучаються на:

  • строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу та військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;
  • військову службу за контрактом, у тому числі шляхом оформлення нового контракту, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Тобто за такою категорією осіб зберігається місце роботи, посада та середній заробіток. Зазначені гарантії також зберігаються за працівниками, які під час військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) і перебувають на лікуванні в медичних установах, а також потрапили в полон або оголошені безвісно відсутніми. Гарантії зберігаються до дня, що настає за днем їх узяття на облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у випадку закінчення ними лікування в медичних установах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Додамо, що всі види військової служби в Україні перелічено в частині шостій ст. 2 Закону № 2232, і до них, зокрема, належать строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового складу; військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

Тому на працівників, які призиваються на строкову військову службу, обґрунтовано поширюються гарантії, передбачені частиною третьою ст. 119 КЗпП.

Яку виплату передбачено

Як уже зазначалося, за працівником, якого призвано на строкову військову службу, зберігається місце роботи, посада та виплачується середній заробіток. Тобто на час проходження служби роботодавцем обо­в’язково має виплачуватись середня заробітна плата.

Як оподатковується середній заробіток

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 якого передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Згідно із пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень цього Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу).

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ передбачено, що базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Отже, нарахований (виплачений) роботодавцем дохід у вигляді середнього заробітку працівнику, призваного на строкову військову службу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб (18 %), військовим збором (1,5 %) та є базою нарахування єдиного внеску (22 %).

Ознака доходу у формі № 1ДФ

Відповідно до довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку № 4, доходи у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої та виплаченої роботодавцем працівникам, призваним на строкову військову службу, зазначаються в формі № 1ДФ за ознакою доходу «101».

Такі доходи необхідно включати до розділу ІІ цієї форми в загальну суму нарахованих доходів працівникам та утриманого й перерахованого до бюджету військового збору.

Як відобразити у звіті з ЄСВ

Сума нарахованого середнього заробітку у звітному місяці працівнику, призваному на строкову військову службу, відображається в таблицях 1 та 6 звіту з ЄСВ.

У місяці призову на працівника в таблиці 6 цього звіту може бути заповнено кілька рядків на:

  • середню зарплату за період служби (з кодом категорії застрахованої особи «47»);
  • заробітну плату за відпрацьований час;
  • середню зарплату після призову або мобілізації;
  • додаткову базу для основного працівника — неінваліда, коли сума середньої зарплати за період служби і зарплати за відпрацьовані дні не перевищує мінімальної заробітної плати в такому місяці.

Інший випадок, коли працівник весь місяць перебував на службі, тоді щодо такого працівника може бути заповнено два рядки на:

  • середню зарплату за період служби (з кодом категорії застрахованої особи «47»);
  • додаткову базу для основного працівника — неінваліда, коли сума середньої зарплати за період служби не перевищує мінімальної заробітної плати в такому місяці.

Середній заробіток в обліку

Розглянемо, як відобразити в обліку нараховану середню заробітну плату працівника, призваного на строкову військову службу (табл.). Слід зазначити, що таке нарахування відображається як заробітна плата, нарахована звичайним працівникам, залежно від того, до якої категорії працівників належить такий призовник.

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Нараховано середній заробіток призваному працівнику 23, 92, 93, 94, 97 661
2 Нараховано ЄСВ на середній заробіток 23, 92, 93, 94, 97 651
3 Утримано ПДФО та військовий збір 661 641, 642
4 Сплата до бюджету нарахованого ЄСВ та утриманого ПДФО й військового збору 651, 641, 642 311
5 Перераховано на картковий рахунок суму середнього заробітку призваному працівнику 661 311

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Закон № 2011 —Закон України від 20.12.91 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон № 2232 —Закон України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу».

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.

Надія Філіповських, заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України.

Валентина Боршовська, заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України.

Світлана Кепіна, начальник Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України.

Вісник. Офіційно про податки

Читайте также

Учитываем премии при оплате периода учебных сборов
views 64
Учитываем премии при оплате периода учебных сборов Начало учебных сборов приходится на август, а в июне 2018 года работник пребывал 10 дней в ежегодном отпуске. Как правильно включить премии (месячные и годовую, выплаченную в начале 2018 года за 20...
Минсоцполитики об оплате сверхурочных часов работы
views 93
Минсоцполитики об оплате сверхурочных часов работы Нормальная продолжительность рабочего времени определяется путем вычитания из нормы продолжительности рабочего времени, рассчитанной по графику шестидневной (пятидневной) рабочей недели, в учетном ...
Несвоевременная выплата зарплаты: во сколько обойдется работодателю
views 78
Несвоевременная выплата зарплаты: во сколько обойдется работодателю (комментарий к письму Гоструда от 26.07.2018 г. № 58920/4/4.3-ДП-18) Суть вопроса: Какой штраф применяют к работодателям, если они несвоевременно выплачивают зарплату? Могут л...
Выплата зарплаты один раз месяц обойдется в минимальный штраф
views 88
Выплата зарплаты один раз месяц обойдется в минимальный штраф Сроки, периодичность выплаты работникам зарплаты за первую половину месяца (аванса), а также ее размер, прописаны в ст. 115 КЗоТ и ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г...
Перевод на нижеоплачиваемую работу
views 93
Перевод на нижеоплачиваемую работу В жизни случается всякое… Бывает, что карьерный рост сменяется падением. Но законодатель такую неприятность подсластил денежной гарантией. О нюансах перевода на постоянную нижеоплачиваемую работу и поговорим сегод...
Выплаты призовнику обновлено: Декабрь 12, 2017 автором: admin
Выплаты призовнику

Подписаться на рассылку свежих новостей

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства «1С» от компании «Soft-Terra» оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник «Бухгалтер 911»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Налоги и бухгалтерский учет»


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание «Дебет-Кредит»


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф «Мой ассистент»                Тариф «Эксперт»               Тариф «Профи»

Подписка на электронное издание «Аверс-Бухгалтерия»


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание «Справжня бухгалтерська газета»

Подписка на электронное издание «ВЕСТНИК МСФО»


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание «ЮРИСТ&ЗАКОН»


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к «Дебет-Кредит»

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар «Проверки Гоструда на практике»


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость — 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі — тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг «Вчасно»

(30 документів в місяць — БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів — 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!