Публикуется на языке оригинала

Мінфін скоригував норми Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та кількох НП(С)БО.

Це сталося завдяки наказу Мінфіну від 21.04.2022 р. № 119.

Зокрема, вказано, що на субрахунку 107 “Тварини” ведуть облік тварин, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а на субрахунку 108 “Багаторічні насадження та плодоносні рослини” – облік багаторічних насаджень, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин.

В НП(С)БО 30 “Біологічні активи” з’явився термін «збирання врожаю» – відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного актив.

Уточнено, що біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюють за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, біологічний актив зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю.

Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності.

Источник: Интерактивная бухгалтерияне забудьте оформить подписку на любимое издание!