Платник податку на прибуток, що у своїй діяльності практикує операції фіндопомоги (у т.ч. за участю спрощенців), задався питаннями впливу цих операцій на фінансовий результат до оподаткування.

Контролери з цього приводу зауважують наступне.

Якщо отримувачем безповоротної фінансової допомоги виступає платник єдиного податку – юридична особа, то фінансовий результат до оподаткування надавача такої допомоги – платника податку на прибуток збільшується на суму наданої безповоротної фінансової допомоги відповідно до пп. 140.5.10 ПКУ.

Якщо отримувачем поворотної фінансової допомоги така допомога не була повернута, а її надавачем – платником податку на прибуток прийнято рішення про її прощення, така поворотна фінансова допомога набуває статусу безповоротної. І в цьому випадку якщо боржник на момент прощення боргу перебував на спрощеній системі оподаткування, то платник податку на прибуток – надавач такої допомоги збільшує фінансовий результат до оподаткування у періоді її прощення.

Що ж до застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги – у випадку із суб’єктам господарювання, що є юридичними особами – резидентами цього не передбачено.

ІПК ДПС України від 16.07.2020 р. № 2918/ІПК/99-00-05-05-02-06