Print Friendly and PDF
Как предприятию отразить в учете установку ГБО на арендованном у физлица автомобиле
Как предприятию отразить в учете установку ГБО на арендованном у физлица автомобиле

Публикуется на языке оригинала

ЗАПИТАННЯ: Підприємство орендувало у фізичної особи автомобіль. З метою економії на пальному встановило на ньому газобалонне обладнання. Як відобразити це в обліку та на які податкові наслідки чекати?

Загальні правила поліпшення

Встановлення газобалонного обладнання є поліпшенням орендованого авто. Відповідно до ст. 778 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) поліпшувати можна лише за згоди наймодавця.

Поліпшення — це модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта (п. 14 П(С)БО 7 «Основні засоби» та п. 28 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561; далі — Методрекомендації № 561).

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, які він визнає капітальними інвестиціями за умовами, зазначеними в п.п. 29−31 Методрекомендацій № 561, орендар повинен відображати за дебетом рахунку капітальних інвестицій. Такі витрати зараховують до складу основних засобів (далі − ОЗ) як первісну вартість нового об’єкта — «Інші необоротні матеріальні активи» (п. 21 Методрекомендацій № 561).

Рішення щодо характеру й ознак робіт, що здійснюються підприємством, приймає його керівник з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат. Він вирішує, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що призведе в подальшому до збільшення економічних вигід, чи здійснюють їх для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання.

Зокрема, заміну окремих важливих компонентів (частин) ОЗ можна відобразити як заміну об’єкта ОЗ. Це можливо, якщо термін корисного використання такої частини відрізняється від терміну корисного використання ОЗ, до яких належить цей компонент. У такому разі заміну компонента вважають капітальними інвестиціями у придбання нового об’єкта ОЗ і списанням заміненого об’єкта.

Особливості обліку

У ситуації, що розглядається, на авто встановлюють додаткове обладнання. Його використання певною мірою «замінює» такий компонент авто, як двигун внутрішнього згорання. А отже, орендатор заощадить на різниці між вартістю звичайного пального (бензину, дизельного палива, мазуту тощо) та газом, тобто отримає економічні вигоди.

Отже, у бухобліку придбання газобалонного обладнання для встановлення на орендоване авто відображають за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» та кредитом субрахунків 301, 311, 372, 685 (залежно від ситуації); а його встановлення — за дебетом субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» та кредитом субрахунку 152. Зрозуміло, що новостворений об’єкт ОЗ підлягатиме амортизації за дебетом відповідних рахунків і кредитом субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Отже, відшкодуванню, якщо це поліпшення було передбачено договором, підлягатиме залишкова вартість цього об’єкта. Сума відшкодування не є доходом орендаря. Якщо ж орендар поліпшив авто без згоди орендодавця, він продовжуватиме нараховувати амортизацію.

Податкові наслідки

У підпункті 138.3.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не передбачено такої групи ОЗ, як «Інші необоротні матеріальні активи». Проте вважаємо, що варто створити окремий об’єкт ОЗ у групі 5 «Транспортні засоби». Якщо платник податку застосовує коригування за р. ІІІ ПКУ, то фінрезультат до оподаткування він:

  • збільшує на суму нарахованої амортизації ОЗ відповідно до П(С)БО або МСФЗ (п. 138.1ПКУ);
  • зменшує на суму розрахованої амортизації ОЗ відповідно до п. 138.3 ПКУ (п. 138.2ПКУ).

Повернення авто фізособі-орендодавцю із поліпшенням без його відшкодування (повного або часткового) податківці можуть вважати додатковим благом такої фізособи (пп. «б» пп. 164.2.17ПКУ). Тому орендарю як податковому агенту доведеться обкласти податком на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО) залишкову вартість поліпшення (первісна вартість поліпшення мінус амортизація), причому із застосуванням натурального коефіцієнта.

Оподатковувані суми ПДФО є об’єктом обкладення  військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ). Із суми залишкової вартості поліпшення орендованого авто також слід утримати військовий збір. Застосування натурального коефіцієнта для військового збору законодавство не передбачає.

Источник: DeVisu.uaБухгалтер 911не забудьте оформить подписку на любимое издание!

Читайте также

Плодоносящие растения – объекты ОС
views 20
Плодоносящие растения – объекты ОС Публикуется на языке оригинала Саме це сталося на початку нового, 2018-го, року: плодові сади і виноградники тепер слід обліковувати у складі основних засобів (ОЗ). Хоча до цього моменту вони обліковувалися як до...
Амортизация основных средств
views 42
Амортизация основных средств Основным законодательным актом по ведению бухгалтерского учета основных средств является П(С)БУ-7. Нормы этого стандарта применяются предприятиями, организациями и другими юридическими лицами всех форм собственности (кр...
Предприятие использует в хоздеятельности авто работников: что в налоговом учете
views 141
Предприятие использует в хоздеятельности авто работников: что в налоговом учете Сумма компенсации, выплачиваемой юридическим лицом наемному работнику за использование собственного автомобиля в служебных целях, включается в общий месячный (годовой) ...
Вниманию водителей! С 1 января 2018 года максимально разрешенная скорость движения – 50 км/ч
views 161
С 1 января 2018 года максимально разрешенная скорость движения - 50 км/ч Публикуется на языке оригинала Уряд зменшив максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 км/год Кабмін постановою від 10.11.2017...
Определение и классификация основных средств
views 364
Определение и классификация основных средств Прежде чем рассматривать операции с основными средствами (далее — ОС), разберемся, что же они собой представляют и какие объекты включают. Начнем с определения. При этом заметим: «бухгалтерское» и «нал...
Как предприятию отразить в учете установку ГБО на арендованном у физлица автомобиле

Подписаться на рассылку свежих новостей