З 1 жовтня 2018 року почне діяти новий порядок фінансування лікарняних за рахунок коштів Фонду - Я – Бухгалтер
Print Friendly and PDF
З 1 жовтня 2018 року почне діяти новий порядок фінансування лікарняних за рахунок коштів Фонду
З 1 жовтня 2018 року почне діяти новий порядок фінансування лікарняних за рахунок коштів Фонду

Управління  виконавчої дирекції Фонду соцстраху в Дніпропетровській області повідомляє: 19 липня 2018 року правління Фонду соцстраху своєю Постановою № 12 затвердило Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 12). Постанова набуває чинності з 1 жовтня 2018 року.

Згідно з новим Порядком № 12 здійснюється фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування матеріального забезпечення за такими видами:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності  (включаючи догляд за хворою дитиною);-  допомога по вагітності та пологах;
  • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
  • допомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
  • виплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення  застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві здійснюються відділеннями Фонду.

Підставою для отримання сум матеріального забезпечення від робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування або його відділення (далі – Фонд) є заява-розрахунок за формою згідно додатка 1 до Порядку № 12, до якого відповідно додаються:

– додаток 1.1 (допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах);

– додаток 1.2.(допомога на поховання);

– додаток 1.3 (допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання);

– додаток 1.4 (виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувальну роботу;

– додаток 1.5 (відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг).

Заява-розрахунок готується   у двох примірниках,  один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей) зберігається у страхувальника, а другий подається до Фонду в паперовому вигляді особисто або надсилається в електронному вигляді  із застосуванням електронного цифрового  підпису.

Страхувальник подає заяву-розрахунок до відділення управління за своїм місцезнаходженням.

Термін подання заяви-розрахунку до відділення Фонду складає 5 робочих днів із дати прийняття рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення. Відлік рахується від дати затвердження Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Згідно Постанови від 19.07.2018 р. № 13 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності п. 4.1. зазначено, основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Зазначеною постановою встановлено нова форма Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Основні зміни форми нової заяви – розрахунку в порівнянні з попередньою.

 Табличну частину форми заяви-розрахунку доповнено всіма видами виплат, які проводяться згідно з Порядком № 12. Окремими рядками вказуються суми допомог по тимчасовій непрацездатності й вагітності та пологах, що надаються постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС. Виплати, які проводитимуть потерпілим на виробництві, указують із зазначенням кількості осіб. Додатки до заяви-розрахунку (додатки 1.1-1.5) заповнюються залежно від виду призначеного матеріального забезпечення та виплати потерпілим на виробництві. Додатки 1.1-1.5 заповнюють лише для тих видів виплат, на які замовляються кошти, про що робиться відмітка в графі “Примітка” табличної частини заяви-розрахунку. Кожен із додатків 1.1-1.5, що заповнюються, має підписати відповідальна особа з указуванням свого контактного телефону для зв’язку на випадок, якщо у працівників відділення Фонду виникнуть питання під час опрацювання даних із таких додатків.

Після надходження заяви-розрахунку до відділення Фонду, фахівцями протягом десяти робочих днів  перевіряється наступна інформація:

  • правильність заповнення реквізитів;
  •  наявність даних про страхувальника в Держреєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • дані про сплату страхувальником ЄСВ.

Зазначену перевірку доповнено контролем за наявністю у Фонді зареєстрованого нещасного випадку чи профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), а також за правильністю нарахування виплат.

Водночас за потреби Фонд має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.

У разі виявлення помилок і/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертатиметься страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

За відсутності зауважень до викладеної у заяві-розрахунку інформації Фонд здійснює відповідне перерахування коштів на окремий рахунок страхувальника.

Нагадаємо, страхувальник зобов’язаний здійснити виплати матеріального забезпечення в строки встановлені відповідно до вимог статті 32 Закону України від 23.09.1999 р. № 1105- XIV «Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105):

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологахввиплачується:

1) застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

2) добровільно застрахованим особам, застрахованим особам, які працюють на умовах ЦПД, провадять підприємницьку чи іншу діяльність – протягом 10 днів після призначення допомоги.

Допомога на поховання виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду соціального страхування.

Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення   про   проведення   виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до відділення Фонду. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат.

У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня фінансування відділення  Фонду здійснює перевірку щодо використання коштів Фонду.

Як діяти страхувальнику, якщо сума виплати визначена помилково

У  разі, якщо сума отриманих страхових коштів від Фонду перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок таких коштів невикористані страхові кошти страхувальником повинні бути повернуті протягом 3 робочих днів. Повернення здійснюється на рахунок Фонду. Водночас страхувальник має надати або надіслати листом пояснення причин повернення коштів, зазначаючи прізвище ім’я та по батькові, номер страхового свідоцтва застрахованої особи, номер листка непрацездатності, вид допомоги, за яким виявлено помилку.

В разі виявлення страхувальником помилок під час нарахування виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до Фонду й одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів. А якщо внаслідок допущеної помилки отримано меншу суму фінансування, аніж треба було виплатити, у такому разі потрібно подати нову заяву-розрахунок із зазначенням суми, котру необхідно доплатити, а до неї долучити листа з обґрунтованими поясненнями.

Джерело: Бухгалтер 911не забудьте оформити передплату на улюблене видання!

Читайте также

Фінансування лікарняних і декретних за новим порядком та новою заявою
views 75
Фінансування лікарняних і декретних за новим порядком та новою заявою (відповіді на запитання з вебінару, що відбувся 21.09.2018) Чи може бути вповноваженою із соціального страхування особою директор підприємства, якщо загальна кількість працюючих...
Перенесення чи подовження щорічної відпустки в разі хвороби
views 109
Перенесення чи подовження щорічної відпустки в разі хвороби (коментар до листа Мінсоцполітики від 11.07.2018 р. № 1213/0/101-18/284) Суть питання Як оформлювати зміну строків надання щорічної відпустки та які підстави є обґрунтованими в такому ...
Захворів у відпустці. Перенесення і продовження в ЄСВ-звітах
views 206
Захворів у відпустці. Перенесення і продовження в ЄСВ-звітах Хворіти — погано, а хворіти у відпустці — ще гірше. Як «солодку пігулку» законодавець передбачив для хворіючого відпускника право продовжити або перенести свою відпустку. Які дії повинен ...
Електронні лікарняні листи доручено впровадити до 1 січня 2019 року
views 167
Електронні лікарняні листи доручено впровадити до 1 січня 2019 року Мінсоцполітики опублікувало проект постанови про утворення Електронного реєстру листків непрацездатності (ЕРЛН). Такий реєстр буде створено в строк до 1 січня 2019 року, як підсист...
Щодо права працюючого студента на оплату днів хвороби і відпустки за вагітністю чи пологами
views 115
Щодо права працюючого студента на оплату днів хвороби і відпустки за вагітністю чи пологами Публікується мовою оригіналу Фонд социального страхования Украины в письме от 02.10.2017 г. № 5.2-28-681 разъясняет, что так как во время учебы между студе...
З 1 жовтня 2018 року почне діяти новий порядок фінансування лікарняних за рахунок коштів Фонду обновлено: Вересень 22, 2018 автором: admin
З 1 жовтня 2018 року почне діяти новий порядок фінансування лікарняних за рахунок коштів Фонду
Метки:

Підписатися на розсилку свіжих новин

Узнать подробнее о газете


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы


Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся журнала

 


Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Узнать подробнее о журнале


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на ваши вопросы


Заказать обратный звонок


Чтобы узнать подробнее об услугах и продуктах семейства “1С” от компании “Soft-Terra” оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время

Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса


Узнать подробнее о сервисе


Оставьте ваши контактные данные. Мы обязательно вам перезвоним и ответим на все ваши вопросы, касающиеся сервиса

Получить бесплатный доступ к Интерактивной бухгалтерии на 72 часа


Заполните заявку для связи с менеджером
 
Получить пробный доступ к Аверс-Бухгалтерии


Доступ предоставляется на 2 недели
Заполните заявку для связи с менеджером.
 


Получить тестовый доступ к информационно-правовым системам ЛИГА:ЗАКОН


Заполните заявку для получения свободного доступа к максимально полной информационно-правовой системе – системе ГРАНД
Доступ предоставляется на 24 часаЗаказ доступа к демо-номеру электронного издания “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера
 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Заказ доступа к демо-номеру электронного издания “ВЕСТНИК МСФО”


Заполните заявку для связис с менеджером.
Помимо демо-номера вам станут доступны для просмотра следующие модули: Законодательство Украины, Правовая картина дня, Новации, Календарь юриста и Календарь бухгалтера 

Приобрести информационно-правовую систему ГРАНД


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ПРАЙМ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему БУХГАЛТЕР ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ ПРОФ


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести информационно-правовую систему ЮРИСТ


Заполните заявку для связи с менеджером 

Приобрести 1С, ИТС


Заполните заявку для связи с менеджером


Приобрести Сонату


Заполните заявку для связи с менеджером


Попробовать YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджеромПриобрести YOU CONTROL


Заполните заявку для связи с менеджером

Получить тестовый доступ к системе CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджером
Доступ предоставляется на 48 часов
Количество доступных к просмотру карточек контрагентов – 20
Количество компаний, которых можно взять на мониторинг – 2
 

Приобрести систему CONTR AGENT


Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить тестовый доступ к системе VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Приобрести систему VERDICTUM


Заполните заявку для связи с менеджеромЗаказать обратный звонок


Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время


Подписка на электронное издание “БУХГАЛТЕР&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на бухгалтерский сервис “Интерактивная бухгалтерия”


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронный еженедельник “Бухгалтер 911”


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание “Налоги и бухгалтерский учет”


Заполните заявку для связи с менеджером
 

Подписка на электронное издание “Дебет-Кредит”


Заполните заявку для связи с менеджеромили

Сформируйте счет на оплату по выбранному тарифу:

Тариф “Мой ассистент”                Тариф “Эксперт”               Тариф “Профи”

Подписка на электронное издание “Аверс-Бухгалтерия”


Заполните заявку для связи с менеджеромПодписка на электронное издание “Справжня бухгалтерська газета”

Подписка на электронное издание “ВЕСТНИК МСФО”


Заполните заявку для связи с менеджером
Подписка на электронное издание “ЮРИСТ&ЗАКОН”


Заполните заявку для связи с менеджером
Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 1 месяц   Сформировать счет на 3 месяца  Сформировать счет на 6 месяцев  Сформировать счет на 12 месяцев

Сформировать счет на 3 месяца          Сформировать счет на 6 месяцев          Сформировать счет на 12 месяцев

Получить бесплатный ознакомительный доступ к “Дебет-Кредит”

Заполните заявку для связи с менеджеромПолучить персональную консультацию

по учету, оплате труда и налогообложению


Стоимость услуги от 75 грн!

Заполните заявку для получения консультации
Прикрепить файл:На указанный вами email будет отправлен счет. После получения оплаты наши эксперты без промедления приступят к подготовке ответа.

Консультации предоставляются только в письменной форме. Подробнее об услуге – тут

Хорошего настроения! 🙂

Зарегистрироваться на вебинар “Проверки Гоструда на практике”


Вебинар состоится 29 марта 2017 г. с 15:00 до 17:00.
Стоимость – 360 грнПриобрести ipLex


Заполните заявку для связи с менеджером


Актуальна база законодавства із мільйонами документів та роз’яснень • Судові рішення • Договірна робота • Бухоблік та оподаткування • Перевірка та моніторинг контрагентів

В одному пакеті ви отрумаєте інформаціно-правову базу, бухгалтерське видання і сервіс моніторингу контрагентів за мегапривабливою ціною! Деталі – тут


Приобрести Report


Заполните заявку для связи с менеджером
Придбати TaxLink


Заповніть заявку для зв’язку з менеджером
Спробувати TaxLink безкоштовно


Заповніть заявку для зв’язку з менеджеромСпробувати електронний документообіг “Вчасно”

(30 документів в місяць – БЕЗКОШТОВНО)

від 100 документів – 0,90 грн за документ

Отримувач документів не сплачує нічого!