20 лютого 2023 року у ВРУ зареєстровано проєкт Закону №9037 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб». Його розроблено у зв’язку з необхідністю врегулювання на законодавчому рівні питання оподаткування банківських вкладів фізичних осіб та встановлення неоподаткованої межі загальної суми вкладів фізичної особи.

З огляду на це, положеннями цього законопроєкту пропонується звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб, якщо загальна сума таких вкладів розміщена на рахунках банків, які створені та діють на території України, не перевищує 600 тисяч гривень.

Водночас пропонується, що до розрахунку такої загальної суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів фізичних осіб включаються суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів членів сімей фізичних осіб першого та другого ступеня споріднення.

Також передбачається можливість доступу банками, як податковими агентами, до банківської таємниці інших банків у частині відомостей про банківські вкладні (депозитні) або поточні рахунки, ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб у порядку, встановленому Національним банком України.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.