Податківці в підкатегорії 102.10 ЗІР зауважили, що сума пільги, передбачена пп. 140.4.4 ПКУ, розраховується таким чином: сума від’ємного значення попереднього звітного року платника податку, а для великого платника – частина суми від’ємного значення попереднього звітного року (не більше 50 відс. непогашеної суми), визначені в межах суми прибутку звітного періоду, х розмір базової ставки податку : 100.

При цьому платник податку суму такої пільги відображає у додатку ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), якщо показник у рядку 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ)» Декларації за відповідний звітний період має позитивне значення без врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Сумою прибутку податкового (звітного) періоду, в межах якого визначається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років для розрахунку суми пільги з податку на прибуток, передбаченої пп. 140.4.4 ПКУ, є показник у рядку 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ)» Декларації зі знаком «+» чи «-» без врахування суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, відображеної у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації за такий період.

У разі якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається.