Згідно з п. 14 Порядку №185, результати перевірки листка непрацездатності зазначаються уповноваженою посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, форма якої затверджується правлінням ПФУ.

З огляду на це Пенсійний фонд постановою від 28.08.2023 №33-1 затвердив форму довідки про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

У довідці про перевірку містяться такі дані:

 • дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік);
 • номер довідки про перевірку;
 • єдиний (єдині) реєстраційний (реєстраційні) номер (номери) листка (листків) непрацездатності, перевірка якого (яких) проводилася;
 • підстави для проведення перевірки відповідно до пункту 5 цього Порядку;
 • відомості про документи, на підставі яких сформований листок непрацездатності (у разі проведення їх перевірки);
 • результати проведення перевірки документів, на підставі яких сформований листок непрацездатності (у разі наявності);
 • інформація про уповноважену посадову особу територіального органу Пенсійного фонду України, яка проводила перевірку (власне ім’я, прізвище, найменування посади);
 • строк проведення перевірки;
 • зміст порушення (за наявності), період, в якому вчинено порушення, документи та/або обґрунтування, що підтверджують факт порушення;
 • підсумкова оцінка перевірки листка непрацездатності, яка зазначається у форматі “обґрунтовано”/”не обґрунтовано”;
 • підпис уповноваженої посадової особи територіального органу Пенсійного фонду України, яка проводила перевірку (власне ім’я, прізвище, найменування посади).

Будь-які виправлення та доповнення в довідці про перевірку після її підписання не допускаються.

Згідно з п. 16 Порядку №185 уповноважена посадова особа територіального органу Пенсійного фонду України на підставі довідки про перевірку вноситиме до автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ПФУ дані про результати такої перевірки.

Довідка про перевірку надсилатиметься суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема, через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

Сформована уповноваженою посадовою особою територіального органу ПФУ довідка про перевірку зберігатиметься в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ПФУ та може надаватися у разі звернення представників правоохоронних органів, на вимогу або за рішенням суду.

Зауважимо, що згодом до цієї постанови внесено ще деякі зміни постановою ПФУ від 20.09.2023 №37-1. 

Ці постанови наберуть чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 28.09.2023  не опубліковані.