Кабмін постановою від 18.04.2023 р. №348 затвердив нові:

 • Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів.

Ці критерії застосовуються Уповноваженим органом з питань державної допомоги для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, для стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання та сприяння діяльності щодо вироблення суб’єктами господарювання товарів (виконання робіт, надання послуг).

До категорій отримувачів державної допомоги належать суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність у будь-якій галузі.

Максимальний розмір державної допомоги становить:

 • для суб’єктів великого підприємництва — до 50 відсотків сукупного розміру допустимих витрат;
 • для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків сукупного розміру допустимих витрат;
 • для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків сукупного розміру допустимих витрат.

Максимальний розмір державної допомоги, що може бути наданий отримувачу державної допомоги, визначається з урахуванням сукупного розміру державної допомоги.

Сукупний розмір державної допомоги, включно з незначною державною допомогою, яка надається отримувачеві державної допомоги на відшкодування тих самих допустимих витрат, розраховується як сума державної допомоги за всіма програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.

Визначення максимального розміру державної допомоги та допустимих витрат здійснюється з урахуванням податків, зборів (обов’язкових платежів).

 • Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для підтримки середнього та малого підприємництва.

Ці критерії застосовуються Уповноваженим органом з питань державної допомоги для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається з метою створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів середнього та малого підприємництва та сприяння провадженню їх господарської діяльності з виробництва ними товарів (виконання робіт, надання послуг).

До категорій отримувачів державної допомоги належать суб’єкти середнього та малого підприємництва, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

Максимальний розмір державної допомоги становить:

 • на покриття витрат на консультаційні послуги — до 50 відсотків таких витрат;
 • на покриття витрат, пов’язаних з участю в ярмарках, — до 50 відсотків таких витрат.

Максимальний розмір державної допомоги для підтримки стартапів:

1) у формі кредитів на пільгових умовах:

 • строком на десять років становить 2 млн євро обсягу кредиту за офіційним валютним курсом Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги;
 • строком від п’яти до десяти років визначається як добуток наведеного значення максимального розміру державної допомоги та співвідношення десяти років і фактичного строку кредиту;
 • строком до п’яти років визначається на рівні максимального значення розміру державної допомоги у формі кредитів строком на п’ять років;

2) у формі гарантій:

 • строком на десять років становить 3 млн євро гарантованої суми за офіційним валютним курсом Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги;
 • строком від п’яти до десяти років визначається як добуток наведеного значення максимального розміру державної допомоги та співвідношення десяти років і фактичного строку дії гарантії;
 • строком до п’яти років визначається на рівні максимального розміру гарантованої суми для гарантій строком на п’ять років.
 • Розмір гарантії без урахування гарантованої суми з обслуговування кредиту не повинен перевищувати 80 відсотків розміру кредиту;

3) у формі грантів становить до 800 тис. євро за офіційним валютним курсом Національного банку, встановленим на дату надання державної допомоги.