Держпраці у Харківській області розповідає, що постановою КМУ від 26.10.2011 №1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), в якому передбачено процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання органами Держпраці дозволів на виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Дозвіл) та реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – Декларація).

Постановою КМУ від 03.02.2021 №77 (далі – Постанова №77) затверджено Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. З огляду на вимоги Постанови №77, машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою №77, експлуатуються (застосовуються) суб’єктом господарювання за умови наявності дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою №77, здійснюється на підставі Декларації за формою згідно з додатком 8 до Порядку.

Таким чином, залежно від типу обладнання та його технічних характеристик, визначають пункт Переліку, до якого належить це дане обладнання. Якщо належить до пункту з групи А Переліку, то для його експлуатації вимагається отримання Дозволу, якщо належить до пункту з групи Б Переліку, вимагається реєстрація Декларації.

Для визначення пункту Переліку, до яких належать генераторні установки, необхідно вивчити технічну документацію на обладнання (паспорт, інструкції з експлуатації, декларацію відповідності технічним регламентам тощо). Визначити, до якого саме пункту Переліку належить обладнання, можуть компетентні особи, зокрема експерти технічні, які пройшли спеціальне навчання.

Після правильного та компетентного визначення, до якого саме пункту Переліку належать генераторні установки, перед початком їх експлуатації необхідно звернутися до територіального органу Держпраці з метою отримання Дозволу або реєстрації Декларації, з огляду на вимоги, встановлені Порядком.