Мінфін наказом від 31.08.2023 р. №469 (зареєстровано в Мін’юсті 14.09.2023 за №1619/40675) затвердив Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Згодом його ще підкориговано наказом Мінфіну від 21.09.2023  №512.

У Порядку прописано, що Держфінмоніторинг у разі необхідності формує та подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації про:

 • джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи;
 • суми доходу, нарахованого/виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом;
 • суми нарахованого/перерахованого податку на доходи фізичних осіб;
 • суми нарахованого/перерахованого військового збору.

ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:

 • інформація про податкового агента та суму доходу, нарахованого / виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений у запиті період у Державному реєстрі відсутня;
 • у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта чи прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності), датою народження та задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), що зазначені у запиті, на обліку в Державному реєстрі не перебуває;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, знято з обліку в Державному реєстрі;
 • не заповнено або некоректно заповнено поля, обов’язкові для заповнення;
 • реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;
 • у запиті зазначено більше одного запису щодо однієї фізичної особи;
 • за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;
 • некоректно вказано період, за який запитується інформація;
 • некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка формує запит.

Накази наберуть чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 28.09.2023  не опубліковано.