Наше підприємство — платник єдиного податку групи 3 збирається отримати на два роки позику — безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від іншої юрособи (не власника).
Чи потрібно нам обліковувати таку допомогу за теперішньою вартістю, тобто дисконтувати у зв’язку з нещодавніми змінами до П(С)БО?

Тема дисконтування довгострокових боргів уже наробила чимало галасу. Деякі бухгалтери лише починають усвідомлювати можливий масштаб проблеми. Це лякає, і десь підсвідомо вони, можливо, навіть сподіваються, що вона сама собою зникне.

Хай там як, але станом натепер П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», на жаль, не містить винятків щодо дисконтування довгострокових зобов’язань і довгострокової дебіторської заборгованості, зокрема, тими ж платниками єдиного податку. Як, до речі, і «профільні» П(С)БО 11«Зобов’язання» та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (з урахуванням змін, унесених 29.10.2019 наказом Мінфіну України від 16.09.2019 р. № 379; див. публікації «Підніжка від Мінфіну: довгострокові безвідсоткові борги доведеться дисконтувати» та «Дисконтування довгострокових боргів: проблеми переходу»).

Тому якщо зобов’язання за отриманою безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою справді будуть класифіковані як довгострокові (оскільки строк погашення позики згідно з договором перевищує 12 місяців із дати балансу), формально підприємству відповідно до п. 9 П(С)БО 11 доведеться обліковувати її на кожну дату балансу за теперішньою вартістю. Тобто — за дисконтованою сумою майбутніх платежів, що, як очікується, необхідна буде для погашення зобов’язання під час звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11).

Своєю чергою, пропонуємо звернути увагу на те, що подібні довгострокові позики надто не бажані для платників єдиного податку групи 3. Адже згідно з п. 3) п. 292.11 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до складу доходу платника єдиного податку не входять «суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів».

<…>