21 лютого Мінекономіки оприлюднило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу».

Законопроєктом пропонується імплементувати всі актуальні для України норми Регламенту 1020 в національне законодавство про державний ринковий нагляд, зокрема, щодо:

  • запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі. При цьому чітко регламентовано порядок проведення перевірок характеристик продукції, що надається на ринку через торгівлю онлайн чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;
  • розширення переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, а саме: надавач послуг з виконання замовлень (надавач послуг фулфілменту), надавач послуг інформаційного суспільства;
  • визначення певних завдань суб’єктів господарювання щодо окремих видів продукції, на яку поширюється дія певних технічних регламентів на основі переліку, що міститься у Регламенті 1020;
  • запровадження відповідно до європейських підходів вимоги щодо необхідності складання національної стратегії ринкового нагляду;
  • визначення повноважень органів ринкового нагляду у разі виявлення ними порушень, що можуть мати наслідком серйозну та непоправну шкоду для кінцевого користувача через невідповідність  продукції, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;
  • надання відповідно до європейських вимог можливості об’єднанням суб’єктів господарювання або споживачів укладати угоди про здійснення спільної діяльності з органами ринкового нагляду;
  • запровадження відповідно до практики органів ринкового нагляду держав-членів ЄС можливості відбору на безоплатній основі зразків продукції, щодо яких передбачено проведення експертизи (випробування) методами неруйнівного контролю з поверненням таких зразків власнику, якщо не було виявлено невідповідності. При цьому на органи ринкового нагляду покладається обов’язок забезпечення належного зберігання та транспортування таких зразків.

Крім того, проєктом Закону за результатами правозастосування законодавства України про державний ринковий нагляд удосконалено (регламентовано) порядок дій органів ринкового нагляду під час проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду, у разі відмови суб’єкта господарювання отримати примірник акта перевірки, складання протоколу про вчинення порушення. Термінологію щодо адміністративних актів, які приймають органи ринкового нагляду, приведено у відповідність до Закону «Про адміністративну процедуру», а також окреслено співвідношення між цим Законом та Законом «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Крім того, запропоновано внести зміни до:

– Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» з метою:

  •  приведення його у відповідність до Регламенту 1020, врегулювання питання застосування до призначених органів з оцінки відповідності деяких норм Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також виправлення технічних помилок;
  • надання виробнику можливості застосовувати на його вибір вимоги Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» або вимоги технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України, на період до 31 грудня 2025 року;

– Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з метою удосконалення практичного застосування окремих його положень, зокрема уточнення термінології, встановлення положень щодо офіційного опублікування текстів технічних регламентів, уточнення вимог до призначених органів з оцінки відповідності;

– Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» з метою уточнення дій суб’єкта господарювання у разі несплати ним штрафу у зазначений строк і виправлення технічних помилок;

– Закону України «Про Національну поліцію» в частині надання поліції  повноважень забезпечувати здійснення посадовими особами органів державного ринкового нагляду та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, їх законної діяльності.

У разі ухвалення цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набере чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.