Періодична митна декларація не підтверджує вивезення товару за межі митної території України, а підтверджує лише зобов’язання декларанта подати митному органу додаткові декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією. При цьому факт вивезення таких товарів за межі митної території України підтверджується додатковою декларацією, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за періодичною митною декларацією. Про це податківці повідомили в ІПК ДПС від 05.05.2022 р. № 480/ІПК/99-00-21-03-02-06.

Операції з вивезення товарів (у тому числі насіння ріпаку) за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ. Податкова накладна за операцією з вивезення таких товарів за межі митної території України складається на дату оформлення належним чином додаткової декларації та виходячи з фактичного обсягу вивезеного товару, зазначеного у такій додатковій декларації.

Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ПКУ).

Товари, які списуються у зв’язку з їх втратою під час митного оформлення, не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ. Отже, при списанні таких товарів, при придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту, податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ платником ПДВ нараховуються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, за ставкою ПДВ, за якою такі товари були придбані. Такі податкові зобов’язання нараховуються за умови, що вартість таких товарів не включається до вартості інших товарів, які постачаються платником податку з ПДВ.

Таким чином, податкова накладна за операцією з вивезення товарів, які були поміщені у митний режим експорту на підставі періодичної митної декларації, складається на дату оформлення належним чином додаткової декларації та виходячи з фактичного обсягу вивезеного товару, зазначеного у такій додатковій декларації. Зважаючи на те, що у додатковій декларації зазначається фактичний обсяг товару, що вивозиться (тобто без урахування втрат, які виникли під час митного оформлення таких товарів), то коригування такої податкової накладної у зв’язку із списанням таких втрат товарів не здійснюється.

Відповідно до п. 187.11 ПКУ попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов’язань платника податку, такого експортера або імпортера.

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!