Фахівці ДПС розглянули звернення платника податку, який входить до складу корпорації на правах учасника та є балансоутримувачем основних засобів. Корпорація визначена замовником виконання робіт з капітального ремонту таких основних засобів (об’єктів вуличної мережі). В результаті виконаних робіт здійснюються поліпшення основних засобів, які належать балансоутримувачу. Передача капітальних поліпшень корпорацією здійснюється на безоплатній основі. Виникає питання: чи необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні від корпорації поліпшень, що створені у ході виконання робіт з капітального ремонту основних засобів. При цьому передача таких поліпшень здійснюється на безоплатній основі без прийняття на то рішень відповідних органів.

Податківці нагадали: згідно з пп. 197.1.16 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми пп. 197.1.16 ПКУ поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

Застосування пільги згідно з пп. 197.1.16 ПКУ можливе за умови одночасного виконання таких вимог:

  • передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;
  • операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;
  • передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;
  • операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

У разі якщо при здійсненні операцій з безоплатної передачі об’єктів не дотримано хоча б однієї із зазначених вимог, то така операція оподатковується ПДВ у загальновстановленому розділом V ПКУ порядку за ставкою 20 відсотків.

Таким чином, операція з передачі (у тому числі безоплатної) корпорацією балансоутримувачу капітальних поліпшень основних засобів є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку виходячи з бази оподаткування, встановленої п. 188.1 ПКУ, крім випадків, коли така операція звільнена від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ.

У балансоутримувача при отриманні від корпорації капітальних поліпшень основних засобів податкові зобов’язання з ПДВ не виникають.

ІПК ДПС від 12.05.2022 р. № 497/ІПК/99-00-21-03-02-06

Джерело: Інтерактивна бухгалтеріяне забудьте оформити передплату на улюблене видання!