Неприбуткова організація вирішила продати старий комп’ютер, щоб докласти грошей та придбати новий. Чи обкладається дохід від продажу старого комп’ютера податком на прибуток? Де такий дохід показати у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації?

Відповідь

Неприбуткові організації за умови дотримання вимог п. 133.4 ПКУ не є платниками податку на прибуток (пп. 14.1.121 ПКУ). Про які вимоги йдеться?

По-перше, доходи (прибутки) неприбуткової організації потрібно використовувати винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

По-друге, ця організація має відповідати таким критеріям (пп. 133.4.1 ПКУ):

  • вона утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • її установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
  • її установчі документи передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення, або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (унаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • вона внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.