Податківці у підкатегорії 103.24 ЗІР підкреслили, що незалежно від виконання умов, передбачених пп. 39-2.4.1 ПКУ, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду.

У додатку КІК «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку КІК» (далі – Додаток «КІК») до Декларації зазначаються дані платниками податку – резидентами, що визначаються контролюючою особою щодо КІК.

Додаток «КІК» заповнюється окремо щодо кожної КІК. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають з прибутку КІК, розраховуються відповідно до положень ст. 39-2 ПКУ та пп. 170.13-1 ПКУ.

Не подається Додаток «КІК» до Декларації та не заповнюється рядок 10.14 розд. ІІ Декларації, у разі якщо загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду.

При цьому контролююча особа – фізична особа не звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу у встановлені терміни Повідомлення та Звіту.