Право платника податків на презумпцію невинуватості: що відповів Президент?
Право платника податків на презумпцію невинуватості: що відповів Президент?

Наразі на сайті Президента викладено його відповідь на електронну петицію № 22/165654-еп “Визнати право платника податків (податкового агента) на презумпцію невинуватості”, розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 06.10.2022 громадянином Д.Є.Боярчуком.

У відповіді йдеться, що у зазначеній петиції, зокрема, наголошується на необхідності зміни підходів у здійсненні податковими і митними органамитконтрольних функцій, що б унеможливило негативний вплив відповідних заходів на господарську діяльність сумлінних платників податків.

Ефективна система гарантій забезпечення прав платників податків є важливим компонентом у сукупності передумов зміцнення економічного потенціалу держави, а її розбудова – одне із пріоритетних завдань державної влади у відповідній сфері.

На шляху реалізації відповідного завдання у 2020 році Законом України № 466-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” впроваджено низку кроків, спрямованих на захист прав особи у податкових правовідносинах. Серед таких кроків – запровадження нової концепції фінансової відповідальності платників податків за вчинення податкових правопорушень, що ґрунтується, зокрема, на встановленні й доведенні контролюючими органами вини платника податків та наявності умислу при вчиненні податкового правопорушення (крім окремих випадків) із врахуванням обставин, що пом’якшують відповідальність особи за вчинення такого правопорушення чи звільняють від відповідальності.

Водночас питання розбудови сприятливого податкового середовища для сумлінних платників податків залишається вкрай актуальним, про що свідчить і підтримка понад 25 тисячами громадян петиції, що розглядається.

Виходячи з конституційних повноважень, а також згідно з Законом України “Про Кабінет Міністрів України” Уряд України забезпечує проведення державної економічної, фінансової, податкової та правової політики, вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції, спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснює контроль за їх діяльністю, додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами.

З огляду на викладене Прем’єр-міністру України Д. Шмигалю запропоновано забезпечити всебічне опрацювання згідно з компетенцією порушених в електронній петиції питань, включаючи проведення аналізу міжнародного досвіду у відповідній сфері, та вжити за результатами необхідних заходів, у тому числі спрямованих на посилення захисту прав платників податків під час практичного застосування нормативно-правових актів.

Про результати відповідної роботи автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України.