СПО профспілок оприлюднило проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, який має на меті удосконалення законодавчих актів у сфері зайнятості населення, зокрема в частині розширення переліку електронних послуг, що надаються Державною службою зайнятості засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) та мобільного додатка Порталу Дія, а також сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю.

Як зазначено у пояснювальній записці, проєктом акта пропонується внесення змін до:

1) Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 30.03.2023 №446, в частині спрощення процедури реєстрації (припинення реєстрації) безробітного та призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю, а також визначення категорії осіб, які можуть під час воєнного стану подавати в електронній формі засобами мобільного додатка Порталу Дія заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного та заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю.

 

2) Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 №331, в частині збільшення тривалості надання такої компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю, прийняття рішень щодо надання або відмови у наданні такої компенсації регіональним центром зайнятості за заявами, поданими роботодавцями через Портал Дія, визначення переліку підстав для відмови у наданні компенсації.

Так, уточнено, що загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців, а для внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю – шести місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

Компенсація витрат відповідно до цього Порядку не надається з таких підстав:

1) невідповідності роботодавця умовам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;

2) не підтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи на умовах, передбачених абзацом першим пункту 2 цього Порядку;

3) відсутність станом на дату подання заяви у працевлаштованої особи довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

4) отримання особою довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану;

5) подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктами 4 та 5 цього Порядку;

6) подання роботодавцем заяви не у строк, передбачений абзацом першим пункту 4 цього Порядку;

7) подання роботодавцем недостовірної інформації, зазначеної у заяві, та/або недостовірних документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам цього Порядку;

8) працевлаштування роботодавцем особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;

9) підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;

10) працевлаштована особа станом на дату подання заяви не була застрахованою особою;

11) відсутні кошти на фінансування компенсації витрат, передбачені на такі цілі в бюджеті Фонду, протягом строку розгляду рішення про надання або відмову в наданні компенсації витрат.

 

3) Порядку надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями, затвердженого постановою КМУ від 17.03.2023 №237, в частині спрощення порядку проведення профілювання.

 

4) Порядку надання допомоги по безробіттю, затвердженого постановою КМУ від 21.06.2022 №735, в частині визначення розміру допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам та особам, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, і які не мають документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення).

Так, внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, і які не мають документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду.

Після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) тривалість виплати та розмір допомоги по безробіттю для зазначених категорій осіб переглядаються відповідно до законодавства.

Для зазначених категорій осіб мінімальний розмір допомоги по безробіттю не переглядається у бік зменшення.

Під час воєнного стану тривалість та розмір допомоги по безробіттю, для осіб, визначених в абзаці другому частини третьої статті 22 Закону, встановлюються на загальних підставах відповідно до Закону.

5) Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 №175. Уточнено, що зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідати територіальний орган протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та/або інших роботах тимчасового характеру. У разі невідвідання зареєстрованим безробітним територіального органу в установлений строк реєстрація безробітного в зазначеному органі припиняється на 15-й робочий день.